Rock Guitar Workshop XXXIV - použitie arpeggií v praxi I

Rock Guitar Workshop XXXIV - použitie arpeggií v praxi I
Rock Guitar Workshop XXXIV - použitie arpeggií v praxi I

Zdravím všetkých priaznivcov Rock Guitar Workshopu. V nasledujúcich dieloch tohto seriálu sa budeme venovať arpeggiám. Zameriame sa hlavne na ich použitie v praxi. Ukážeme si tri arpeggiové postupy, z ktorých potom budeme vychádzať v nasledujúcich častiach, pri vysvetľovaní konkrétnych gitarových sól. My sme sa už v úvodných častiach Rock Guitar Workshopu arpeggiami zaoberali. Vieme teda, že arpeggio je harmónia zahraná rozloženým spôsobom, tj. rozklad akordu. Pri hraní arpeggií je dôležité zamerať sa najmä na čistotu a precíznosť prevedenia. Je potrebné si uvedomiť, že hra arpeggií je trochu náročnejšia, a preto pri ich cvičení musíme napredovať pomalšie. Tieto frázy odporúčam cvičiť s metronomom a tempo zvyšovať len postupne.

V prvom cvičení si predvedieme rozklad kvintakordu C dur. V tomto postupe okrem hry trsátkom využijeme aj glissandové prvky. Preto je dôležité dodržiavať hru pravou rukou, presne podľa zápisu down-up. Pokiaľ cvičenie nezakončíme piatym taktom, môžeme ho plynule opakovať viackrát po sebe (cvičenie 1).

Rock Guitar Workshop XXXIV - použitie arpeggií v praxi I
Rock Guitar Workshop XXXIV - použitie arpeggií v praxi I

V druhom cvičení si ukážeme arpeggio C dur v trochu inom poňatí. Okrem tónov kvintakordu C dur, pridáme v tomto postupe aj tón f2. To nám vlastne umožní hrať túto frázu v sextolovom prevedení. Na úvod tohto cvičenia zahráme dva tóny v rámci predtaktia a ďalej už hráme sextolovým spôsobom. Pravou rukou, trsátkom, hráme podľa zápisu down-up. Aj toto cvičenie môžeme opakovať podľa potreby viackrát za sebou (cvičenie 2).

Na záver si predvedieme opäť rozklad harmónie C dur, no okrem tónov kvintakordu pridáme v tejto fráze aj tóny d2, f1. V závere cvičenia potom aj tón a1. V tomto postupe využijeme vo veľkej miere legatové prvky a na koniec cvičenia aj glissando. Pri hraní tohto cvičenia musíme dať pozor na to, aby jednotlivé tóny rozkladu boli rozložené rovnomerne. To znamená, že aj pri hre legatových prvkov musíme dbať na rovnomernú hru všetkých tónov v celej fráze. Dôležitá je potom aj hra trsátkom presne podľa zápisu down-up (cvičenie 3).

Ukázali sme si teda tri arpeggiové frázy, ktoré potom využijeme v nasledujúcich dieloch Rock Guitar Workshopu. Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam a tiež krátku videoukážku. Nabudúce sa teda budeme rozkladmi ešte zaoberať a predvedieme si použitie arpeggiových postupov v konkrétnych gitarových sólach.

Teším sa na vás v ďalšej časti Rock Guitar Workshopu.

Rock Guitar Workshop XXXIV - použitie arpeggií v praxi I
Rock Guitar Workshop XXXIV - použitie arpeggií v praxi I
Psáno pro časopis Muzikus