Rock Guitar Workshop XXXVI - Použitie arpegií v praxi III

Rock Guitar Workshop XXXVI - Použitie arpegií v praxi III
Rock Guitar Workshop XXXVI - Použitie arpegií v praxi III

Zdravím všetkých priaznivcov Rock Guitar Workshopu. V predošlých dvoch častiach sme sa zaoberali arpeggiami a ich využitím v praxi. Ukážeme si ešte niekoľko arpeggiových postupov, ktoré použijeme v konkrétnom gitarovom sóle. Budeme vychádzať z cvičení, s ktorými sme sa zoznámili v 34. časti tohoto seriálu. Predvedieme si teda niekoľko fráz gitarového sóla Life Disorder. Použijeme harmonický sled: D, E, G, A.

V prvom cvičení sa budeme pohybovať v tretej a štvrtej harmónii, teda v G dur, A dur (prvé dve harmónie nás v tomto prípade nezaujímajú, pretože sa v nich nevyskytujú arpeggia). V rozklade harmónie G dur, pridáme okrem tónov kvintakordu, aj tóny a2, c1. Potom prejdeme na harmóniu A dur, kde tiež okrem tónov kvintakordu pridáme aj tóny h2, d1. Cvičenie zakončíme vytiahnutým tónom. Frázy budeme hrať v triolovom prevedení a využijeme aj legatové prvky a glissando. Práve preto musíme pri hraní tohto cvičenia dať pozor na to, aby jednotlivé tóny rozkladu boli rozložené rovnomerne. To znamená, že pri hre legatových prvkov musíme dbať na rovnomernú hru všetkých tónov v celej fráze. Dôležitá je potom aj hra trsátkom presne podľa zápisu down-up (cvičenie 1).

Rock Guitar Workshop XXXVI - Použitie arpegií v praxi III
Rock Guitar Workshop XXXVI - Použitie arpegií v praxi III

V druhom cvičení si ukážeme sériu náročnejších arpeggií. Budeme sa pohybovať striedavo na strunách g, e1, g, A. To znamená, že struny h, d, budeme akoby preskakovať. Začneme harmóniou D dur, v ktorej okrem tónov kvintakordu pridáme aj tóny g1, e2, neskôr tón g. Prejdeme na druhú harmóniu E dur, v ktorej okrem tónov kvintakordu pridáme aj tóny a1, f?2, neskôr tón a. Potom prejdeme na harmóniu G dur a budeme sa pohybovať striedavo na strunách g, e1, g. Okrem tónov kvintakordu G dur, pridáme aj tóny c2, a2. Dobré usadenie všetkých týchto arpeggií sa ukáže až v rýchlejšom tempe. Celé cvičenie hráme systémom down-up, pričom prvý úder bude up (cvičenie 2).

 

V posledných troch častiach sme si teda ukázali arpeggiové postupy, ktoré sme využili v konkrétnych gitarových sólach. Je teda zrejmé, že použitie arpegií je veľmi pestré a všestranné. Zvlášť, keď v niektorých postupoch zaradíme okrem hry trsátkom aj legatové a glissandové prvky.

Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam a videoukážku celého gitarového sóla skladby Life Disorder. Teším sa na vás v ďalšej časti Rock Guitar Workshopu.

Psáno pro časopis Muzikus