Rock Guitar Workshop XXXVII - Unisono I

Rock Guitar Workshop XXXVII - Unisono I
Rock Guitar Workshop XXXVII - Unisono I

Zdravím všetkých rockových gitaristov. V nasledujúcich dieloch Rock Guitar Workshopu sa budeme zaoberať unisonovými postupmi. Unisono je vlastne hudobná figura zahraná viacerými nástrojmi jednohlasne. My sa samozrejme zameriame na unisoná, ktoré v rockovej kapele hrajú spolu gitara a bassgitara. Tieto figury môžu byť hrané v rámci backlideov, tém a riffov, alebo ako sólové pasáže. Znamená to teda, že v tomto prípade hrá gitara presne tie isté postupy ako bassgitara.

 

V tejto časti si predvedieme dve sólové unisonové vyhrávky. Ako prvú si ukážeme sextolovú vyhrávku, v ktorej sa budeme pohybovať v tónine g dórskej a zaradíme aj niekoľko chromatických postupov. Najskôr zahráme prvú sextolu, po ktorej nasleduje vytiahnutý tón. Nasleduje druhá sextola a opäť vytiahnutý tón. Potom už hráme sextolový postup stúpajúcim smerom. V ôsmom takte zahráme len pentolu (pentola - sled piatich tónov). Je to preto, aby sme v nasledujúcom takte, prvý tón sextoly bb2 zahrali pravou rukou trsátkom, v smere down. Od tohto miesta budeme sextolový postup hrať klesajúcim smerom. Dôležité je preto, aby sme v tejto vyhrávke hrali prízvuky, vždy na každý prvý tón sextoly. Celá táto vyhrávka vynikne až v rýchlejšom tempe. Budeme hrať systémom down-up, pričom prvý úder bude up. Pomalé tempá nie je nutné cvičiť s metronomom, dôležité je dodržiavanie prízvukov. Rýchlejšie tempá však doporučujem cvičiť s metronomom (cvičenie 1).

Poznámka: V bassgitarovom parte sú vyťahované tóny hrané pomocou glissanda.

Rock Guitar Workshop XXXVII - Unisono I
Rock Guitar Workshop XXXVII - Unisono I

V druhom cvičení si ukážeme unisonovú vyhrávku, ktorú budeme hrať v mollovej pentatonike g. Celý postup budeme hrať na dvojici strún e1, h. Bude sa jednať o základnú figuru, ktorú najskôr začneme od tónu g2 v pätnástej polohe. Keď celú figuru zahráme dvakrát po sebe, prejdeme do vyššej polohy a celý postup zahráme zase dvakrát po sebe od tónu bb2 v osemnástej polohe. Potom prejdeme ešte do vyššej polohy a celú figuru zahráme opäť dvakrát od tónu c3 v dvadsiatej polohe. Cvičenie zakončíme vytiahnutým tónom. Dôležité sú aj "prechodové" tóny, pri prechode z nižšej polohy, do vyššej polohy. Medzi prvou a druhou polohou je to tón g2, na konci štvrtého taktu a medzi druhou a treťou polohou je to tón bb2, na konci ôsmeho taktu. Základnú figuru nám tvorí šestnásť tónov, ktoré sú akoby zložené z dvoch sextol a jednej kvartoly. Celé cvičenie hráme systémom down-up, pričom prvý úder bude up (cvičenie 2).

 

Začali sme sa teda zaoberať unisonovými postupmi. V ďalšej časti sa budeme tejto téme ešte venovať a ukážeme si ďalšie sólové unisonové vyhrávky. Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam.

 

Teším sa na vás v ďalšej časti.

Psáno pro časopis Muzikus