Rockové klávesy - MIDI mapping 101 Part&nbsp2

Rockové klávesy - MIDI mapping 101 Part 2
Rockové klávesy - MIDI mapping 101 Part 2

Hi, readers! Last month we started talking about MIDI mapping for drum programs and samples. Let's pick right back up where we left off last time. I was going to tell you about special plug ins you could use that have similar samples grouped together.

 

Programs for producers: Arcade by Output

Many applications are coming out now with related samples that transpose automatically. This is great for producers who want to have a nice selection of samples that work well together. For example, a group of vocal samples in the same key that complement each other to make an interesting background part. My favorite software for this is a program called Arcade by Output. Arcade has a slick interface that can be used as a

plug in or stand-alone application. The content is constantly updated and very cool. There are many different types of sample sets that can be loaded also like vocals, drums, guitars, basses, horns, even circuit bent electronics. You can mix and match samples from different sets too. I like to put a few drum loops with some fills at the bottom of the keyboard that you can play via MIDI or right on the interface. I'll have a few bass riffs above that, then guitars, horns hits, whatever you like. All the samples are imported in the right key too. The white keys play the various samples and the black keys do cool stuttering or backwards effects that let you create a whole composition with interesting movement. Here is the site to check it out:

https://output.com/arcade

Rockové klávesy - MIDI mapping 101 Part 2
Rockové klávesy - MIDI mapping 101 Part 2

Assigning more complicated parameters on soft synths

Let's talk about a more complicated application like mapping a Hammond organ soft synth to a single keyboard controller. A real Hammond Organ has two keyboards or manuals, so first, I assign the top manual of the organ to have a range of C4 to C7. Then I set the lower manual to have a range of C2-B3. In this way I can simulate a two manual Hammond Organ with just one keyboard. Hammond organ has lots of other controls like percussion, vibrato, and Leslie fast switch also. On my Oxygen 61 controller, I have eight knobs to the upper right of the keyboard. To get the percussion controls in a smart place, I assign the top row of knobs to the four percussion controls of the organ (percussion on, percussion volume, decay and harmonic). On most soft synths, you select the parameter you want to assign, then you just move the knob you want on your MIDI keyboard to map it.

It's really pretty easy to get a lot of hands on control with a little clever MIDI mapping. Try to think what cool features your keyboards rig is missing and try to use some of our ideas to add some more texture to your sound!

Rockové klávesy - MIDI mapping 101 Part 2
Rockové klávesy - MIDI mapping 101 Part 2

Rockové klávesy

Slovníček frází a hudebního žargonu

Vážení čtenáři, do dnešního anglicko-českého slovníčku k Rockovým klávesám jsem vybral těchto šest výrazů a spojení. Vedle slovíček jsou tu i dvě frázová slovesa a jedno vysvětlení slovesného vzorce, tedy spojení dvou sloves za sebou.

Started talking: V angličtině se můžete setkat se dvěma slovesy za sebou. To druhé je buď v gerundiu (neurčitý slovesný tvar zakončený koncovkou -ing), nebo v infinitivu (neurčitý slovesný tvar), a aby to nebylo jednoduché, před gerundiem může být předložka a před infinitivem může a nemusí být předložka „to“. U některých sloves pak použití infinitivu nebo gerundia dokonce mění význam. U slovesa start to je naštěstí jednoduché, obvykle je možné použít obě varianty, beze změny významu. Někteří mluvčí budou asi preferovat v různých situacích některou z variant, ale my se tím trápit nebudeme a „started talking“ přeložíme „začali mluvit“.

Pick (righ back) up: Tady máme ukázku frázového slovesa. Tedy slovesa, které se skládá z více částí. Frázová slovesa patří k obtížnějším částem gramatiky, protože sloveso podle příslovečné částice (v našem případě „up“) mění význam. Leckdy dost dramaticky. Někdy se na to dá přijít přirozeně, jindy se to musíte naučit. V tomto případě to celkem dává smysl, pick up, selským rozumem bychom k „sebrat“, „vyzvednout“ asi přišli. Větu v článku bychom asi přeložili méně doslova: „Lets pick right back up where we left off last time“, tedy „Pojďme pokračovat přesně tam, kde jsme minule skončili“.

Left off: Je už ve větě u předchozího slovního spojení. Leave off je to druhé frázové sloveso. Leave znamená odejít, off znamená vypnuto. Jejich spojení pak volně překládáme jako „skončit“.

Complement: Znamená „doplňující“. Možná jste se ale setkali, například v letadle, v hotelu nebo jiných službách tohoto typu, s výrazem complementary drink, tedy nápoj zdarma, doplňkově nabízený k placené službě.

Stand-alone: Znamená „samostatně stojící“. Obvykle se tím označují věci, které mohou fungovat samostatně, nebo jako součástí něčeho. Nejčastěji bývá myšleno bez počítače.

Decay: Je „rozklad“. V hudbě, zejména u klávesových nástrojů, se tak často označuje parametr doznívání tónu.

Psáno pro časopis Muzikus