Rockové kurzy (9) - dílem o baskytaře završíme semináře Filipa Benešovského

Rockové kurzy (9)
Rockové kurzy (9)

Baskytara

Dílem o baskytaře završíme semináře Filipa Benešovského. Byly to teoreticko-praktické lekce obohacené, jak už je u Filipa zvykem, různými historkami z muzikantského zákoutí. Filip se soustředil na funkci basy v kapele, semináře vedl od intervalů, stupnic až po akordy a funkci basu v nich. Semináře byly určeny jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, kteří si mohli zdokonalit techniku a funkční myšlení v harmonii na základě práce s basem. Než začneme s tématem samotným, rád bych citoval:

"Představme si, že celý bigband hraje akord C dur a basista k tomu zahraje basový tón a. Najednou z toho vnikne akord Ami7 a to je důvod, proč je baskytara nejlepší nástroj:-). Má velkou moc, ale s ní jde ruku v ruce i velká zodpovědnost za výklad harmonie."

Pokud chce baskytarista dobře fungovat v kapele, je nutné, aby dobře ovládal intervaly. Pro pořádek si je zde uvedeme. Je nutné mít na paměti, že tyto intervaly můžou být jak svrchní (pohyb nahoru), tak spodní (pohyb dolů). Intervaly mohou být harmonické (tóny zahrané současně) a melodické (tóny zahrané po sobě). Dále mohou být zvětšené, zmenšené, velké malé a čisté.

Baskytarista by měl vědět, jak tyto intervaly vypadají opticky na hmatníku.

 

Cvičení 1

Nejdříve si ukážeme takovou jednoduchou rozcvičku na intervaly: "Budeme vycházet od tónu c a tvým úkolem je postavit od toho tónu svrchní zvětšenou kvartu. Dále od vzniklého tónu postav svrchní malou terci, dále čistou spodní kvintu, dále malou svrchní tercii, dále malou svrchní sextu, dále malou spodní sekundu. Měli bychom skončit na tónu c. Podobná cvičení můžeme zkoušet i od jiných tónů a s jinými variantami intervalů.

 

Cvičení 2

Další cvičení se zaměřuje na pozici levé ruky. Její zápěstí je nutno vytočit tak, aby vzniklá klenba malíkové hrany usnadnila kratšímu malíčku vertikální pohyb na hmatníku. Zároveň eliminujeme nechtěné tlumení strun. Cvičení vypadá asi takto. Je záhodno pokládat prsty až těsně před pražce a dávat pozor na kvalitu tónu, především na struně g. "Dej na struně g víc energie než na struně d, aby se ty tóny neztratily v kapele."

 

Cvičení 3

Cvičení obměníme tak, že budeme tóny hrát ob strunu, což znamená, že hra bude nepříjemnější.

Stejně tak bychom se mohli věnovat pozici pravé ruky. Vzhledem k rozsahu článku toto téma vynecháme.

 

Cvičení 4

Další cvičení je zaměřeno na harmonické vnímání a bude se provádět v několika variacích. Jsou dané akordy, které musíme doplnit o příslušný bas, v tomto případě o základní tón. Akordy jsou - Amaj, Dmaj, Amaj, F, Hmi, G, B, Amaj.

 

Cvičení 5

Tento model je podobný jako u předchozího cvičení, ale akord doplňujeme o kvintu v base. Vyskytuje se zde případ akordu se zmenšenou kvintou, takže tento interval musíme patřičně upravit (zmenšit). Akordy jsou - Amaj, Dmaj, Amaj, F, Hmi, G, B, Amaj.

 

Cvičení 6

Toto cvičení je náročnější, protože budeme k akordu doplňovat septimu. Ta je u některých akordů malá a u některých velká (v případě akordu Xdim se může vyskytnout i zmenšená septima). Akordy jsou - Amaj, Dmaj, Amaj, F, Hmi, G, B, Amaj.

 

Cvičení 7

Toto cvičení je zřejmě nejtěžší z této série, jelikož akordy doplňujeme o tercii, čili musíme dávat pozor na tónorod (dur/moll). Akordy jsou - Amaj, Dmaj, Amaj, F, Hmi, G, B, Amaj.

Baskytara je samozřejmě nástroj, který neslouží pouze jako doprovodný, ale lze se s ní v některých případech zabývat i melodiemi ve skladbě nebo sóly. Pro tyto účely nám slouží nepřeberný tónový materiál, který byl částečně popsán v dílech Kytara 1-4 a Improvizace 1-2 (např. církevní mody, pentatoniky, dále cikánské stupnice, melodické, umělé, atd.).

Rockové kurzy (9)
Rockové kurzy (9)

PŘEHLED INTERVALŮ, KTERÉ POKRÝVAJÍ CHROMATICKOU ŠKÁLU

čistá prima

malá sekunda

velká sekunda

malá tercie

velká tercie

čistá kvarta

zvětšená kvarta/zmenšená kvinta

čistá kvinta

malá sexta

velká sexta

malá septima

velká septima

čistá oktáva

Psáno pro časopis Muzikus