Rockové kurzy – elektrická kytara II: Arpeggia přes tři struny, power akordy v moll

V tomto díle navážeme na spojování power akordů z předchozí lekce a nejprve si ukážeme jeden melodický tip, který na ně lze použít. Vyjdeme ze stejného akordického sledu C–F–G a zkusíme tuto harmonii melodicky opsat pomocí arpeggií přes tři struny. K akordickým tónům akordů F a G (f–a–c, g–h–d) přidáme ještě jako melodické tóny jejich doškálné sekundy (g, a) ve stupnici C dur.

Pokračovat budeme obraty mollového power akordu (tabulatura příklad 1) a pro přehlednost ho v již probraném sledu pouze zaměníme za původní paralelní durový (tabulatura příklad 2). Místo akordu C tedy použijeme Ami. Zajímavějšího zvuku mu dodáme takzvanou prodlevou na prázdné struně (A), kterou budeme hrát nejen do akordu Ami, ale také do F i G. Vznikne tak sled s lomenými značkami Ami F/A G/A. Písmeno za lomítkem (případně pod ním) označuje basový tón, podrobnou instruktáž s názornými ukázkami najdete na videu.

Video Url
Rockové kurzy – elektrická kytara II: Arpeggia přes tři struny, power akordy v moll, autor: Jan Militký
Rockové kurzy – elektrická kytara II - příklad 1
Rockové kurzy – elektrická kytara II - příklad 1
Rockové kurzy – elektrická kytara II - příklad 2
Rockové kurzy – elektrická kytara II - příklad 2
Psáno pro časopis Muzikus