Rockové kurzy – elektrická kytara III: Dórská a bluesová škála

Tentokrát si trochu propátráme příbuzenský vztah mezi stupnicemi, uvedenými v nadpisu. Již v pilotním dílu bylo zmíněno, že dórská stupnice je mollová s velkou sextou, kterou se liší od přirozené moll (takzvaný „charakteristický tón“). Tato v moderní muzice hojně využívaná škála zde bude použita od tónu h (stojí na II. stupni A dur, má tedy tři křížky - tóny h, cis, d, e, fis, gis, a). Jako příklad nám poslouží begl z Lee Rothovy Knucklebones, zařazené na jeho sólovce Skyscraper. Na riff se skrytou harmonií Hmi7 (tóny h, d, f, a) a E7 (e, gis, h, d) nejdříve zkusíme tapping s využitím prázdné struny h a v dalším příkladu pak použití pentatoniky s přidanými bluesovými tóny (h, d, e, f, fis, a, ais). Příjemnou zábavu!

Video Url
Rockové kurzy – elektrická kytara III: Dórská a bluesová škála, autor: Jan Militký
Psáno pro časopis Muzikus