Rytmy Indie IV - Kaida č. 1 - variace, tihaj

Rytmy Indie IV - Kaida č. 1 - variace, tihaj
Rytmy Indie IV - Kaida č. 1 - variace, tihaj

V tomto díle budu pokračovat zajímavou sérií variací kaidy z předchozí části, kterou mne naučil můj učitel Sanju Sahai. Pracuje se tu s frází Dhatete (fráze č. 1), kterou přidáním dalšího Dha prodloužíme na DhaDhatete (fráze č. 2) a posléze na DhaDhaDhatete (fráze č. 3). Tyto fráze hrajeme po sobě v různém pořadí, na konci je vždy doplníme druhou polovinou tématu, tj. DhaDhaTinNa. Ve variacích tak vznikají velmi zajímavé akcenty, nezasvěcený posluchač má dojem, že se jedná o nějaké liché rytmy, vše ale krásně vychází do čtyřdobého taktu.

 

Variace 5 (pořadí frází 1 2 - 3):

Dha te te DhaDha te te DhaDha Dha te teDha Dha Tin Na

Ta te te TaTa te te DhaDha Dha te teDha Dha Dhin Na

 

Variace 6 (pořadí frází 1 3 - 2):

Dha te te Dha Dha Dha te teDha Dha te teDha Dha Tin Na

Ta te te TaTa Ta te teDha Dha te teDha Dha Dhin Na

 

Variace 7 (pořadí frází 2 1 - 3):

Dha Dha te teDha te te DhaDha Dha te teDha Dha Tin Na

Ta Ta te teTa te te TaDha Dha te teDha Dha Dhin Na

 

Variace 8 (pořadí frází 2 3 - 1):

Dha Dha te teDha Dha Dha te te Dha te teDha Dha Tin Na

Ta Ta te te Ta Ta Ta te te Dha te teDha Dha Dhin Na

 

Variace 9 (pořadí frází 3 1 - 2):

Dha Dha Dha te te Dha te te Dha Dha te teDha Dha Tin Na

Ta Ta Ta te te Ta te te Dha Dha te teDha Dha Dhin Na

 

Variace 10 (pořadí frází 3 2 - 1):

Dha Dha Dha te te Dha Dha te te Dha te teDha Dha Tin Na

Ta Ta Ta te te Ta Ta te te Dha te teDha Dha Dhin Na

 

Nyní, když jsme se zdárně dostali na konec kaidy, bych vás rád seznámil s velmi zajímavým polyrytmickým útvarem, který se v indické klasické hudbě používá k uzavření nějakého hudebního úseku, například v tablovém sóle po vyčerpání všech variací jedné kaidy. Tomuto druhu kompozice se říká Tihaj a je tvořena trojnásobným opakováním stejné fráze takovým způsobem, že její poslední úder vyjde na první dobu tály, tj. sam.

Nejjednodušší příklad tihaje by vypadal například takto:

Dha Dha te te Dha - Dha Dha te te Dha - Dha Dha te te Dha

+2o3 +

 

Jedná se tedy o trojnásobné opakování pětidobé fráze DhaDhateteDha, oddělené pauzou (pomlčka). Pod zápisem je naznačeno, jak tihaj vychází na hlavní akcenty tintálu (v tomto případě je tihaj ve čtvrťových notách, v praxi je však většinou v drobnějších hodnotách).

Teď si tedy ukažme typický tihaj pro závěr naší kaidy. Důležité je připomenout, že tihaj (podobně jako variace) nesmí obsahovat jiné fráze, či údery, než jsou použity v kaidě. Nejčastěji tihaj vychází přímo z tématu kaidy:

+Dha Dhate teDha Dha Tin Na

2 Dha -- - Dha Dhate te

oDha DhaTin NaDha - - -

3Dha Dha te te Dha Dha Tin Na

+Dha

Tomuto typu tihaje se říká dumdar tihaj (tj. s pauzou), jednotlivé větve jsou odděleny pomlkami. Existuje však i tihaj bez pauz, bedumdar tihaj, a tam jednotlivá opakování fráze následují bezprostředně po sobě. Následující příklad je budumdar tihaj pro naši kaidu, jedna větev tihaje má zde jedenáct úderů - téma kaidy jsme ještě prodloužili o DhaTiDha:

+ Dha Dha te te Dha DhaTin Na

2Dha TiDha, DhaDha tete Dha

oDha TinNa DhaTi Dha,Dha Dha

3te teDha DhaTin NaDha Ti

+Dha

Tady již nám vznikají velmi zajímavé off-beatové posuny frází a dá již trochu úsilí takový útvar nacvičit a dostat pod kůži. Takže přeji hodně trpělivosti :-).

 

Příště bych vám rád řekl něco o různých stylech hry na tabla a nejznámějších tablových mistrech a pak se vrhneme na další kaidu.n

Psáno pro časopis Muzikus