Seri(ál)ová MIDI komunikace II - Zapojení aneb ještě stále kabeláž

Seri(ál)ová MIDI komunikace II - Zapojení aneb ještě stále kabeláž
Seri(ál)ová MIDI komunikace II - Zapojení aneb ještě stále kabeláž

Zapojení aneb ještě stále kabeláž

Aby bylo možné vůbec komunikovat, musí na sebe jednotlivé nástroje nějak "vidět", musí být nějak propojeny. V moderním světě bychom se ani moc nedivili, kdyby nástroje byly propojeny nějak vzduchem (WiFi, Bluetooth, IrDA...). Proč ne? Teoreticky to možné je, ale v praxi se setkáváme, řekl bych, dosud výhradně s kabely. Primárně byl pro MIDI používán pětižílový kabel s konektorem DIN ("pětikolík"). Proto se dodnes se zdířkami pro tento konektor stále na nástrojích setkáváme. Na zařízeních bývají zdířky dvě až tři. Pokud jsou dvě, jsou popsány In (vstup) a Out (výstup). Po jednom takovém kabelu totiž mohla data proudit pouze jedním směrem. Buď zvenku do zařízení (pak je kabel připojen na In) a nebo ze zařízení ven (pak je kabel připojen na Out). K dispozici občas bývá ještě třetí možnost, kterou je Thru. Jedná se de facto vlastně o druhý Out - tedy výstup ze zařízení, ale je něčím speciální - do tohoto výstupu směřují data, která přijdou do zařízení na vstup - tedy In. Díky tomu se pak toto zařízení stává pro data pouze průchozím. Otázka je nasnadě: Je možné z jednoho zařízení data zároveň vysílat a zároveň přijímat (tedy mít připojen jak In tak Out, případně i Thru)? Možné to je, a dokonce to není nic neobvyklého.

 

Jak konkrétně zapojit?

Zapojení je velice jednoduché a intuitivní (až na jeden speciální případ, kde se logika staví na hlavu). Pokud chcete z jednoho zařízení data vysílat (třeba z řídicí MIDI klaviatury), připojte k tomuto zařízení kabel na zdířku Out (data půjdou ven). Druhý konec kabelu zapojte do zdířky zařízení, které má data přijímat (tedy například syntezátoru v rackové verzi), a pochopitelně do zdířky In. Pokud je vše správně nastaveno (viz dále), zařízení by spolu měla jednostranně komunikovat - tedy z řídicí klaviatury můžete vysílat data syntezátoru. Analogicky můžete propojit i další zařízení a nebo k těmto již zapojeným zařízením připojovat další (pokud máte dost vstupů a výstupů a pokud máte dostatek kabelů).

 

Výjimka potvrzuje pravidlo, a tak pokud chcete nějaké MIDI zařízení připojit k počítači pomocí tzv. MIDI kabelu (nejedná se o obyčejný kabel s jednou pětikolíkovou koncovkou na jednom konci a s druhou stejnou koncovkou na straně druhé, ale o speciální kabel, na jehož jedné straně je joystick koncovka - herní port - a na druhé jsou dvě pětikolíkové koncovky), musíte zapojení provést opačně. Ke zvukové kartě počítače připojíte na konektor joystick koncovku joystick, ale do zařízení (třeba syntezátoru) připojíte koncovku označenou In ke zdířce označené Out a koncovku označenou Out ke zdířce označené In. Proč? Já nevím, ale jinak to zkrátka nefunguje.

 

Řada všímavých čtenářů by mohla namítnout, proč se zabývám nějakým MIDI kabelem a pětikolíky. Dnes je totiž běžné propojovat digitální hudební zařízení s počítačem pomocí jediného USB kabelu. Tito čtenáři mají pravdu! Dnes je to běžné, a je dokonce pravda, že tímto kabelem proudí data oběma směry - není tedy potřeba se zabývat nějakým In a Out. Stačí jedna USB koncovka na jednu stranu a druhá na druhou. Je ale potřeba myslet na to, že i po tomto kabelu proudí opět (převážně) jen MIDI data - tedy informace o stisknuté klávese nebo otočeném potenciometru nebo stisknutém pedálu, atd. Ve zvláštních případech mohou po USB proudit i jiná data, ale o tom si povíme až někdy později.

Psáno pro časopis Muzikus