Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Floyd Rose

Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Floyd Rose
Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Floyd Rose

V dnešním a příštím pokračování našeho seriálu uzavřeme téma mechaniky Floyd Rose, kterým jsme se zabývali úctyhodných deset dílů. Možná se to někomu může stát příliš mnoho, nicméně ze všech kytarových kobylek a struníků je tento systém opravdu nejsložitější a jeho nefunkčnost se zpravidla projevuje větší či menší nestabilitou ladění. Přitom právě při správné funkci je to, co se zmíněné stability ladění týče, zřejmě ten nejspolehlivější. Takže si teď zkusme heslovitě a v bodech všech těch deset dílů tak nějak shrnout.

Mechaniky Floyd Rose můžeme používat ve třech základních variantách:

Non floating tremolo (dive only mode): Páka a tím i ladění jde pouze snižovat - tedy páku přitahujeme k tělu kytary v prostoru snímačů. V nulovém bodě ladění se blok tremola opírá o tvrdý doraz, což je výhoda při změně tahu strun, vytahování (bending), podladění či prasknutí struny. Kytara se tedy víceméně nerozladí. Nevýhodou je naopak nemožnost plynulého vibrata pohybem páky nahoru/dolů. Je to původní varianta používání Floyd Rose.

Floating tremolo (full floating mode): Páka s tremolem (a tím ladění) „jde“ nahoru i dolů - umožňuje celkově „drastičtější“ kousky s pákou a umožňuje plynulé vibrato nahoru/dolů kolem nulového bodu ladění, tedy kolem daného tónu (např. Gary Moore, Petr Janda atd.) nebo zabrnknutí za páku - „zavrčení“ (např. Steve Vai). Nevýhodou je rozladění strun při jakékoliv změně tahu některé z nich, tzn. vytahování, přeladění, prasknutí struny. Podmínkou pro pohyb páky a tremola i směrem nahoru je vyfrézovaný prostor pod základnou tremola.

Varianty „něco mezi mezi, alias ty ostatní“: Jedná se zpravidla o funkční mechanické doplňky k variantě floating, tedy víceméně o technické pomůcky nějakým způsobem fixující zejména blok tremola zezadu kytary v místě uchycení pružin, aby při cílené změně tahu strun (hraním, laděním či prasknutím) nedošlo k jeho vychýlení a tím k celkovému rozladění. Jako příklady jsme si v minulých dílech uvedli např. tremolo Stopper, Tremsetter nebo Tremol-No.

Jako pomyslnou další variantu bychom ještě mohli uvést tu, kdy je blok tremola pevně zafixován z obou stran (i např. dřevěnými klínky), kterou výrobci doplňku Tremol-No nazvývají hardtail mode - tedy pákou nejde pohybovat vůbec, což nám navozuje situaci jako s pevnou kobylkou (jen se zamčenými strunami a dolaďovači vzadu na tremolu).

Mějme na paměti, že všechny šrouby mechaniky Floyd Rose by měly být pevně (ale s rozumem) utaženy, vyjma dvou stavěcích, ve kterých se zaklesnuté tremolo cíleně naklání. Je několik míst, kde se rozladění nejčastěji odehrává: zámek a jeho upevnění (test - brnkání na „zbytky“ strun a snížení páky nadoraz), oktávové kameny přitažené menšími inbusovými šrouby, přítlačná tělíska strun atd. Pozor na přílišné utahování a nutnost občasného čištění a promazání pohyblivých částí.

Příště téma Floyd Rose uzavřeme takovým malým „morálním“ rozborem problematiky.

Psáno pro časopis Muzikus