Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Ladicí mechaniky IV

Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Ladicí mechaniky IV
Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Ladicí mechaniky IV

Minule jsme se začali zabývat zamykacími ladicími mechanikami. Řekli jsme si něco o správném návinu strun (na rozdíl od běžných strojků - zde cca jedna půlotáčka) a také o správném nastavení „startovních pozic“ kolíků - vztaženo k pomyslnému ciferníku hodin -, viz obrázek taktéž v minulém dílu. Dnes se ještě lehce pozastavíme nad dalšími atributy a doplňky spojenými s těmito typy mechanik.

Některé zamykací strojky mají na rozdíl od těch běžných poněkud odlišný způsob pojistného uchycení ve dřevě hlavy kytary. Běžný (nezamykací) strojek je kromě horní matky kolem kolíku připevněn zpravidla ještě jedním malým vrutem na zadní straně hlavy kytary. Při minule zmíněném žádoucím pevnějším utahování zamykacího šroubu, aby struna z nějakého důvodu nevyklouzla, je strojek vystaven síle, která má tendenci otáčet jej celý ve směru utažení. Značka Fender nebo Schaller řeší tuto problematiku dvěma výstupky, kterými se vlastní tělo strojku zezadu zaklesne do přesně předvrtaných otvorů v hlavě kytary. Fender používá zmíněný systém mimo jiné i na některých nezamykacích modelech, např. u Fender American Standard Tuners. Jiný pojistný systém proti pootočení používá např. značka Gotoh, kdy jednotlivé strojky přiléhají těsně k sobě a jejich předěly (napojení) a vnější strany jsou pojištěny vruty (podobně jako např. Fender Vintage Tuners. Jedná se o jakousi malými vruty sešroubovanou na sebe navazující řadu strojků. Relativně o něco méně pevný a méně odolný systém vůči celkovému otočení právě pouze s jedním malým samostatným pojistným vrutem také používají některé firmy, např. levnější Harley Benton, Kluson, ale i třeba některé modely značky Schaller.

Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Ladicí mechaniky IV
Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Ladicí mechaniky IV

Běžným doplňkem zamykacích mechanik jsou často i speciálně upravené nulté pražce, např. Fender Roller Nut LSR - „kuličkový, prokluzovací“ nultý pražec, umožňující volnější pohyb struny při povolení páky. Jak známo, v běžném plastovém nultém pražci se při pohybu pákou (dolů) struna často zadrhne a při návratu tremola do původní polohy tak dojde k jejímu rozladění (zpravidla nadladění). Tomu má částečně zabránit pohyb struny mezi dvěma jakoby ložiskovými kuličkami, případně po válečcích, např. různé varianty používaného systému nultého pražce Wilkinson (vyrábějí se varianty s válečkem pro každou strunu, nebo tři společné pro dvě sousední struny). Při dodatečné výměně běžného „nuláku“ za některý z těchto lépe „prokluzovacích“ modelů je ovšem třeba dobře zkontrolovat rozměry; jednak šířku krku - hmatníku - v tomto bodě a stejně tak i rozteč jednotlivých strun, byť drobně se lišících, může být variant opravdu hodně.

Příště v tématu pokračujeme.

Psáno pro časopis Muzikus