Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Tune-o-matic IV

Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Tune-o-matic IV
Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Tune-o-matic IV

Kobylka tune-o-matic je celkově funkčně a technicky poměrně jednodušší záležitost než v našem seriálu dříve probírané pákové mechaniky, ať již Floyd Rose, nebo vintage tremolo. Je to pochopitelně dáno samotným principem její funkce, zejména tedy tím, že se jedná spolu se struníkem o pevný systém. Tremolo (správně vibrato) alias páková mechanika umožňující měnit pnutí, a tím i ladění, strun bude z podstaty věci vždy technicky a funkčně složitější. Samozřejmě, jak jsme si dříve již taktéž řekli, každá ze základních typových variant kytarových kobylek a struníků má vždy hojný počet „pokračovatelů“, ať již přímo výrobců přesných kopií, či modelů, které jsou jedním ze základních typů očividně inspirovány a následně technicky a vývojově určitým směrem posunuty. Naším cílem v tomto seriálu není až tak zcela a přesně zmapovat počet jednotlivých modelů na trhu, ale spíše si detailněji popsat základní - výchozí - typy, pokusit se pochopit jejich funkci, potažmo se je v rámci daných možností naučit seřizovat a nastavit.

Na závěr tohoto tématu kobylek a jejich systémů bych zmínil ještě dva principiálně jednodušší modely, a sice tremolo Bigsby a tremolo Fender Jazzmaster (Jaguar). Jedná se o svým způsobem zvláštní a můžeme říci jakési „méně akční“ modely tremol, využívající ke své funkci jednu širší a znatelně kratší pružinu. V podstatě jsou to svým principem pouze struníky, přičemž struny procházejí dále přes kobylku, často právě tune-o-matic, nebo jí inspirovanou a jí podobnou.

Bigsby je systém dvou válečků, přičemž s prvním, ve kterém jsou uchyceny (napůl obtočeny) struny, otáčí našroubovaná páka, ladění se v omezené míře může ohýbat jak dolů, tak nahoru. Bigsby svým způsobem jakoby symbolicky „propojuje“ různé výrobce kytar, např. i dva světové giganty, Fender a Gibson. Ačkoliv je systém Bigsby nejvíce k vidění zejména právě na kytarách Gibson, licenčně jej dodnes vyrábí v malinko pozměněné tvarové podobě např. i zmíněná firma Fender a osazuje jím některé své modely Telecasterů. Struny pak dále pokračují zpravidla přes kobylku, která je něco mezi tune-o-matic a systémy Fender (válečky s drážkami „jezdící“ na šroubku s pružinkou, může to být např. ale i klasická „tříkamenová tele“ kobylka). Jako příklad Telecasteru s tremolem Bigsby se mnohým z nás vybaví žlutý model Oldy Říhy používaný v raných dobách skupiny Katapult.

Dalším takovým „fúzovitým“ tremolem je pákový systém Fender Jazzmaster alias Jaguar, kdy se do ze základny vystupující „trubičky“ závitem zašroubuje páka, která naklání struníkový blok. Funkčně bývá často doplněna právě kobylkou tune-o-matic (Fender ji zde sice nazývá adjusto-matic, vzhledově je ovšem v podstatě totožná s tune-o-matic). Oba systémy - Bigsby i Jazzmaster - jsou určeny spíše pro jemné změny ladění a pohyby pákou.

Příště pokračujeme.

Psáno pro časopis Muzikus