Sibelius snadněji - Focus on Staves

Sibelius snadněji - Focus on Staves
Sibelius snadněji - Focus on Staves

Monitor počítače (notebooku) málokdy stačí na zobrazení celé partitury. Pokud píšeme pro pár nástrojů, většinou vidíme, co je potřeba. Ať už používáme stránkový režim či panoramu, pro méně nástrojů se zkrátka píše pohodlně. Problém nastává, když máme velkou partituru. Neustálé přepínání velikosti a scrollování obrazovky otravuje mnohé z nás. Proto je tu funkce Focus on Staves.

 

Řekněme, že z orchestrální partitury chceme vidět jenom osnovy těch nástrojů, pro které v dané pasáži potřebujeme psát. Například flétnu, housle, violu, violoncello a kontrabas. Označíme si je kliknutím (ostatní osnovy přidáváme, když na ně klikáme a máme přidrženou klávesu Cmd, ve Windows Ctrl) a z Ribbonu vybereme výše zmíněný příkaz. Je na záložce Layout zhruba uprostřed. Anebo použijeme zkratku (Alt + Cmd + F). A stane se malý zázrak - Sibelius schová vše, co zrovna není potřeba vidět. Vidíme pouze to, co jsme označili, a přerušovaná čára nám signalizuje, že na tomto místě jsou nějaké schované osnovy. Ti, kteří o této možnosti nevěděli a trápili se s navigací po celé partituře, mají teď před sebou mnohem pohodlnější práci.

 

I tento jednoduchý příkaz lze ještě vylepšit plug-iny. Sibelius nabízí přednastavená zobrazení jednotlivých nástrojových skupin. Jmenuje se to Focus Families. Jsou to například smyčce (strings), žesťové nástroje (brass), dřeva (winds), klávesové nástroje (keyboards) atd. Použitím tohoto plug-inu rychle zobrazíte jednotlivé skupiny. Můžete ale také vytvářet skupiny vlastní, pokud pracujete s netradičním obsazením anebo zkrátka máte svůj specifický způsob práce.

 

Focus on Staves a Focus Families můžou krásně fungovat ještě například v kombinaci s plug-inem Explode. Označíte si jenom první nástroj skupiny (první trubku, první trombon, první housle) a do osnov si vpíšete vícehlasy (akordy). Tedy tři trumpety do osnovy pro první trubku, trombony do osnovy pro trombony atd. Pracujete se zjednodušenou verzí partitury, tzv. particellem. No a potom jednoduše použijete plug-in Explode, definujete, který hlas má jít ke kterému nástroji, a Sibelius hlasy akordů vašeho particella přiřadí jednotlivým osnovám. Velmi šikovný (i když méně používaný) je i plug-in Reduce. Ten umožní obsah několika osnov umístit do jediné. Zkoumáním těchto možností objevíte, co vám vyhovuje nejvíc. Tolik pro dnešek, hodně zdaru!

Psáno pro časopis Muzikus