Sibelius snadněji - Jak na akordy

Sibelius snadněji - Jak na akordy
Sibelius snadněji - Jak na akordy

Tomu, kdo často zapisuje akordové značky, bych jako první doporučil klávesovou zkratku nastavit na písmeno „K“, která v původním nastavení otevírá nabídku předznamenání. Může se to jevit jako nepodstatný detail, ale pokud akordy vpisujete častěji, než měníte předznamenání, ušetříte mnoho času.

 

Nejčastěji akordy zapisujeme pomocí klávesnice. U jednoduchých značek je to nejrychlejší a nejpohodlnější. Pokud ale chceme napsat komplexnější značku, například Cmaj7#11, můžeme si zvolit zkratku, která tuto kvalitu charakterizuje, a vyhnout se zdlouhavému vpisování číslic a speciálních znaků. Řekněme, že takový akord pojmenujeme jako lydický. Zvolíme zkratku „ly“, která nahradí celou kvalitu akordu (maj7#11). Toho docílíme v nabídce Edit Chord Symbols. Najdeme tu kompletní seznam akordů od nejjednodušších po nejsložitější, seskupený podle kvalit.

 

Najdeme tedy požadovaný akord a zkratku specifikujeme v poli Text Input Name. Lze tady taky změnit zobrazení některých kvalit (například maj7 na „trojúhelník“, moll na „-“, apod.). Pokud používáte MIDI klaviaturu, můžete taky využít možnost specifikace vlastního voicingu a taky úpravu tabulatury. To je možná nejrychlejší způsob zápisu akordických značek.

 

K dalšímu nastavení se lze dostat v nabídce Engraving Rules. Je možné měnit zobrazení posuvek, závorek, zobrazení tabulatur atd. Důležitá je taky možnost měnit font. Jak jeho typ, tak velikost. Na některých osnovách se hodí akordy zmenšit, jinde zase zvětšit. Většinou používáme malé texty v partiturách, větší v partech. Pokud potřebujete vepsat více komplexních značek do jednoho taktu, určitě oceníte font Opus Chords Sans Condensed, který je užší a šetří tak místo.

 

V Ribbonu lze najít další funkce. Třeba ikonu na přepínání ekvivalentu zápisu (akord Cmaj7 můžeme někdy mínit jako Emi/C). Další důležitá věc, kterou využijí uživatelé MIDI klaviatury, je funkce Respell Chord Text. Jde jednoduše o enharmonickou záměnu. A taky můžete zkusit využít automatické rozpoznání značky pomocí harmonické analýzy.

 

Na závěr ještě připomeňme šikovnou možnost rychlé práce s více značkami najednou. Už byla zmíněna v jednom z minulých dílů. Je velice vhodné obětovat jednu klávesu (například F3) na filtr, který z označených taktů vyselektuje pouze akordy. Ty pak lze rychle zvětšit, zmenšit, posunout, smazat anebo zkopírovat do jiné osnovy či na úplně nové místo.

Psáno pro časopis Muzikus