Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop

Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop
Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop

Vážení přátelé baskytarového vesmíru, hudbu vnímáme od basu. Zde mám na mysli nejnižší tón v harmonii. Náš poslech začíná vždy od nejhlubšího tónu. Povíme si, jak krásně vedeným a vypracovaným basovým hlasem (basem) můžeme udělat skvělou a zajímavou muziku.

 

Kvarta nebo kvinta zůstává a bas mění harmonii

Tento způsob je naprosto skvělý a velmi působivý. Obzvláště se nabízí hráčům na kytaru, kteří krásným a zajímavým zvukem můžou hrát opakující se kvartu nebo kvintu a baskytarista „sází“ další nové basové tóny. Vznikne velmi zajímavé pojetí neúplné harmonie. Naše ucho si však

automaticky doplní to, co v harmonii chybí, a také všem posluchačům, aniž by věděli proč, je vše harmonicky libé a posluchačsky jasné. Melodie a harmonie, která se mění v baskytaře, neustále posluchače zaměstnává. Budete pro ně přínosní a zajímaví. Ukázka 1 vám napoví víc. Požádejte svého kolegu, aby vás doprovodil podle not na kytaru nebo klávesy. Náležitě ho pochvalte za výjimečný interpretační výkon!

Ukázka 1 - rozbor harmonie vždy po dvou dobách: první takt C, Fsus2, druhý takt Gsus4, Ami7, třetí takt D7sus4, Fsus2, čtvrtý takt Gsus4, Ami7.

Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop
Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop

Zajímavé na tom je, že i když je ve třetím taktu D7sus4, nikdo si nepředstaví jakoby skrytý tón F#, protože jsme v tónině C dur a ta má tón F, a ještě k tomu zazněl již v předešlých dvou dobách prvního taktu.

Takovým doprovodům ve vrchním nebo středním hlasu říkáme „strojek“. Podívejme se na ukázku 2. Zde bas zůstává jako v Ukázce 1, ale vrchní hlas je jiný. Z harmonického hlediska jen nepatrně. Nové je zde členění rytmu. Osminy hrané po třech se neustále opakují. Dostanete tím pěkný strojek podpořený nepravidelným členěním vrchního hlasu. Všimněte si, že ani současné zaznívání tónů c a h v tempu 120 BPM při poslechu nevadí.

Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop
Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop
Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop
Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop

Akord sus2, bas mění harmonii a má svou výraznou melodii

Tento způsob postavení a provedení hlasů je také velmi působivý. Každý posluchač vlastně dychtivě očekává přísun nových a dalších tónů v basu. Baskytarista má jedinečnou možnost zde ukázat svou hudební invenci a téma zde náležitě posluchačům nabídnout a „prodat“. Záleží jen na harmonické a melodické představivosti baskytaristy. Baskytara nemusí být nahlas, prosazuje se automaticky tím, že nabízí sama nové a zajímavé změny, které v jiných hlasech nejsou. Tyto hlasy nemají žádný melodický pohyb. Tento způsob vypracování aranžmá se nabízí do předehry, mezihry písní nebo kontrastních samostatných hudebních celků, kde potřebujete mít v písni významnou a výraznou změnu nebo zvukovou plochu.

Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop
Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop

Baskytara vytváří napětí v harmonii

V Ukázce 4 vidíte akord C a bas vždy vybočí na tón h a zpět se vrátí na tón c. Tón h tedy nezůstane viset v uších posluchačů, ale je pěkně rozveden zpět do libozvučné konsonance (konsonance = libozvučný, opak disonance = nelibozvučný).

Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop
Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop

Basová prodleva

Ano, můžete být slavní třeba tím, že budete hrát prázdnou strunu E a bude to přesně to, co tam patří. Nikdo nebude pochybovat o tom, že tam něco chybí. Jen jeden jediný tón rytmicky začleněn do celku. Více napoví ukázka 5. Basová prodleva je termín, který se používá v případech, kdy bas hraje jeden tón a nad ním se mění harmonie. Určitě jste si poslechem všimli, že se basové prodlevy velmi často používají. Přináší do hudby stabilitu, ukotvení a stabilní frekvenční rytmický puls. Všímáte si jen rytmiky opakovaného hraného tónu. Hrajete-li prodlevu na prázdné struně E, levá ruka jen tlumí a kontroluje.

Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop
Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop

Ostinátní bas a figura (basso ostinato)

Co to je? Vy budete opakovat nějakou basovou linku a nad vámi se bude měnit harmonie. Změna se bude týkat jen ostatních nástrojů, vás ne. Vy hrajete „tvrdošíjně“ se opakující basovou figuru. To je ostinátní bas nebo figura. Podívejte se na Ukázku 6, ta basová figura je velmi umíněná. :-)

Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop
Únor i leden - správný bas veden - baskytarový workshop

Rádiové vlny - rovná se sluchová analýza

Ke cvičení hry na baskytaru vám můžou posloužit i rádiové vlny. Jak? Jednoduše si pusťte rádio a nalaďte stanici, kde se vysílá nějaká hudba. Nebudeme zde rozebírat, jak kvalitní hudba to zrovna je, ale dobře nám může posloužit i ta „hudebně ostýchavá“.

Pokuste se hrát s písněmi, které jste ještě nikdy neslyšeli. Analyzujte tóninu, rytmus, přibližný styl a zkuste si hrát jen základní tóny harmonie. Poté se pokuste vyposlouchat, co je v basové lince, aspoň přibližně. Basovou linku zde nemusí hrát baskytara, tuba nebo kontrabas, ale i syntezítor. I tak se dá v poslouchané písni bas krásně vyčíst.

Zkuste se „hodit“ do vody a co nejvíc se přiblížit vlastní hrou k hrané písni. Zpočátku vám to moc nepůjde, ale tréninkem můžete vše přivést k dokonalosti. Může se vám stát, že vymyslíte daleko hezčí a zajímavější baskytarový part, než jaký je v originální skladbě. :-) Výhodou sluchové analýzy aplikované přímo na poslouchanou věc z rádia je, že se k ní nemůžete vrátit. Proto vaše uši budou více ve střehu, jak toho pochytit sluchem hned „na první“ co nejvíc. Tohle jsem dělal již od čtrnácti let. Můžu vám tento způsob hudebního vzdělávání vřele doporučit. Naučíte se mnohé. Velmi se vám vytříbí sluch. „Vyposloucháte“ si harmonické postupy, které se často používají, budete si všímat stavby stylu, rytmiky a celku. Zařadíte se do skladby, aniž byste překáželi. To vše pak zúročíte ve své kapele. Hra s internetem vám umožní se ke skladbě vracet. Nenutí vás být tak ve střehu jako hra se skladbou, ke které se vrátit nemůžete. Hra s rádiem má své kouzlo. Pokaždé zazní nová píseň a vše u vás začíná znova - sluchová analýza další skladby.

Pevně věřím, že jsme si mnohé osvětlili a že vám i názorné ukázky pomohly k vaší spokojenosti ze hry na baskytaru. Pro nás baskytaristy znamená měsíc leden a únor to zásadní: únor i leden - správný bas veden! (Ať se to rýmuje.) A od ledna to platí i na další měsíce. :-)

Přeji vám vše dobré v roce 2021!

Veškeré dotazy pište na info@adamusmartin.com. Těším se na naše další setkání.

Psáno pro časopis Muzikus