Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Příprava na mastering (export)

Mix můžeme vnímat ve dvou rovinách. Vertikálně nebo horizontálně. Vertikálním vnímáním rozumíme situaci, kdybychom mix zastavili v konkrétním bodě a podrobili jsme ho zkoumání. V tomto smyslu můžeme zhodnotit objem informací v mixu jejich poměry, rozložení atd.

Vnímání nahrávky probíhá spíše horizontálně. To znamená pamatujeme si, odkud mix vyšel, jak na sebe jednotlivé úpravy navazují a jak mix pokračuje až ke konci. Vnímáme nahrávku v čase. V kontextu tohoto vnímání bychom měli mix rozvíjet a strukturovat ho.

Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Příprava na mastering (export)
Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Příprava na mastering (export)

Mix by neměl být statický. Představte si následující situaci: Průvodce jde s turisty městem. Ukazuje jim daným směrem na památku číslo 1 Poté ukáže opačným směrem na památku číslo 2. Převádí pozornost na konkrétní místo. Návštěvník je stále ve stejném městě, na stejném místě, ale jeho pozornost je převáděna konkrétním směrem.

Pokud budeme v této analogii pokračovat, turista vnímá kontext, náladu města, ale v jeden moment se soustředí pouze na jednu či dvě věci. Mix vnímáme podobně. Posluchač zpravidla vědomě vnímá dvě až tři komponenty mixu. Zpěv, rytmický doprovod, riff doprovodného nástroje.

Z pohledu zvukaře chceme, aby mix byl zajímavý od začátku do konce. Chceme, aby se posluchač nenudil a dostával stále nové podněty, které ho budou překvapovat. Chceme, aby mix byl barevný a někam se rozvíjel. Provádíme posluchače obdobně jako v příkladu s turisty skrz celý mix.

Nemusí se jednat o velké drastické změny. Stačí drobné úpravy, které mix mění a posouvají. Náš cíl je tvořit v mixu kontrast. Máme k dispozici nespočet možností, jak toho dosáhnout.

V mixu nemusíme použít jedno nastavení od začátku do konce stejně. Fundamentální efekty - ekvalizér a kompresor - můžeme přenastavit na dané stopě v průběhu mixu. S ohledem na konkrétní (vertikální) situaci v nahrávce. Protože dynamická a frekvenční část mixu je základ, který mix tvaruje nejvíce, jejich změny budou působit i největší pohyb.

Například v mixu začíná hrát pouze jeden doprovod a zpěv. Frekvenčně necháme doprovodný nástroj širší. Až se začnou přidávat další nástroje, odřízneme hi pass filtrem basy a daný zvuk zúžíme.

Můžeme zesílit doprovodné nástroje o decibel v refrénu proti slokám. Jiný oblíbený trik je změna pozice v panoramě. Užší pozice ve sloce může být vystřídána širší pozicí doprovodných nástrojů v refrénu.

Jiný trik je změna objemu efektů. Pro řidší aranžmá na začátku skladby můžeme použít hlubší efektování a s ním ustoupit do pozadí v případě zahuštěnějšího aranžmá. Naopak, můžeme efekty (např. dozvuk) použít méně ve sloce a jejich objem zvětšit v refrénu.

Tyto úpravy zpravidla řídíme pomocí automatizace. Takto upravená nahrávka udrží posluchače v pozornosti a mix zní barevněji.

Psáno pro časopis Muzikus