Základy z hudební nauky v otázkách a odpovědích - Téma č. 9: akordy (8. část)

Základy z hudební nauky v otázkách a odpovědích - Téma č. 9: akordy (8. část)
Základy z hudební nauky v otázkách a odpovědích - Téma č. 9: akordy (8. část)

Dnes navážeme na minulý díl a rozšíříme si septimové akordy o další tercii.

 

To už se ale dostaneme přes oktávu?

Ano, půjde o "devítky", u durových akordů obecně vyjádřitelné značkou X9, u mollových Xmi9.

 

Takže k "sedmičkovým" akordům prostě přidáme další tercii a vznikne nónový akord?

Ano.

 

A proč se místo devítky nepíše sekunda, dvojka? Vždyť jde přece o tentýž tón, "pouze" oktávově posunutý? A navíc, v kytarových akordech například vůbec nemusí jít o oktávově posunutou sekundu, častokrát ani není technicky možné zrealizovat takovýto hmat na hmatníku?

Z hlediska terciového systému tvorby akordů jde o skládanku čtyř tercií. Proto tedy ta složenina X7 (popřípadě Xmi7) + v9. A když už jsi zmínil kytarové akordy - nóna se v harmonii nemusí objevit až jako nejvyšší tón. Důležitá je jednoznačnost septakordu, tedy přítomnost m7 a přidání "devítky".

 

A mohu přidat nónu k akordům maj, které obsahují místo malé septimy septimu velkou?

Jistě. V tom případě jde o akordy obecně vyjádřitelné značkami Xmaj9 či u mollových Xmimaj9.

 

Takže u Xmaj9 jde o durový septakord s přidanou nónou a u Xmimaj9 se jedná o tónický mollový septakord, taktéž s přidanou "devítkou".

Přesně.

 

A co když prostě ke kvintakordu přidám nónu? Dostanu také akord X9?

Ne, zde se jedná o souzvuk obecně vyjádřitelný příponou add. U durových akordů Xadd9, u mollových Xmiadd9. Není to tedy "devítkový" pětizvuk složený ze čtyř tercií, tento akord signalizuje svou příponou add (neboli přidat, dodat, adding) "pouhé" přidání dalšího tónu bez jakýchkoli skladebních závislostí. Právě v případě nóny je třeba užít označení add, aby nedocházelo k záměně s akordy obecně vyjádřitelnými značkou X9

Psáno pro časopis Muzikus