G Lab Guitar System Controller - sofistikovaný nožní ovladač efektových cest

G Lab Guitar System Controller
G Lab Guitar System Controller

V rámci mého zaměření na kytarové efekty a pedalboardové systémy jsem dostal k otestování výrobek polské firmy Guitar Laboratory - G Lab.

Jde o sofistikovaný nožní ovladač efektových cest, kanálů zesilovačů a popřípadě ještě externího MIDI zařízení. Nese hrdý název Guitar System Controller, zkratkou GSC. Na první pohled vypadá skromně, bez zbytečného přikrašlování či nabubřelého designu. Mechanicky je kompaktní, rozměrově "tak akorát" a v podstatě z jeho obrysu nikde výrazně nepřečnívají mechanicky lehce zranitelné prvky.

Ve tmě je po zapnutí šikovně vyřešeno podsvětlení jednotlivých nášlapných spínačů. Barevně se střídají a tím je umožněno spolehlivě ovládat GSC i za naprosté tmy na pódiu.

Jediné, co se mi na první pohled nelíbí, je velký netypizovaný napájecí konektor. Mám raději, když jsou konektory unifikované a je možno v případě poruchy adaptéru hned použít náhradní se standardním zakončením. Tento adaptér je dvanáctivoltový, takže i při jeho náhodné záměně by nehrozil problém žádnému z klasických efektů. A pokud by se místo něj k GSC dal omylem jen devítivoltový adaptér, také by nedošlo k poškození, jen by prostě GSC nefungoval tak, jak má. Když nad tím hlouběji přemýšlím, výrobce dal asi přednost celkové spolehlivosti a životnosti napáječe, jeho kabelu a konektoru před standardním řešením.

Jinak GSC působí čistým, ryze účelným dojmem, kterým vynikají zařízení známá například z americké produkce.

 

Popis možností GSC

Jedná se o celokovový nožní pedál, se šesti nášlapnými spínači, označenými Bank A, B, C, D, E a F. V každé bance lze potom přepínat pět přednastavených programů/presetů. Šest bank krát pět programů je třicet presetů, které jsou na pódiu k dispozici. S jakou výbavou je možno pro tyto presety počítat?

GSC disponuje čtyřmi sériovými smyčkami (Loop) pro jednotlivé efekty. Do jedné smyčky je možno samozřejmě zapojit i několik efektů za sebou, například kompresor + chorus nebo overdive + distortion apod. Smyčky jsou spínány pomocí mechanických relátek, což považuji za výborné, vzhledem ke snaze o zachování přirozeného zvuku. Kromě toho má GSC dva výstupy - zdířky stereo jack, kterými je možno přepínat například kanály zesilovače. Jde vždy o dva a dva spínací kontakty. U každého stereo jacku se špička i kroužek spínají se stejnou zemí. Z toho vyplývá, že se to v praxi hodí nejspíš k přepínání dvou funkcí u dvou zesilovačů. Například channel switching, reverb on/off a jiných. Při sepnutí je mezi kontakty 10 ?, což je postačující pro většinu klasických dálkových ovládání. Oba stereo jacky jsou vzájemně elektricky izolovány, takže při použití pro spínání dvou lampových nezávislých zesilovačů tyto výstupy nevytvoří zemní smyčku, ohrožující celou sestavu brumy.

Další vymožeností GSC je výstup MIDI, kterým je možno přepínat programy v jednom nebo dvou nezávislých externích efektech.

Nesmím zapomenout na funkci pátého spínače, kterým se ovládá potenciometr Volume. Spínač s potenciometrem volume tvoří pátý, interní loop bez jacků pro připojení efektu. Tento volume loop se dá také naprogramovat do jednotlivých presetů GSC. Ale nelíbí se mi, že signál jen zeslabuje oproti vstupnímu v útlumovém rozsahu 0 až -10 dB. Když už jsou jednotlivé loop spínány relátky, neškodilo by udělat tento loop se zesilovacím prvkem, který by byl zapojen tak, že by reguloval zesílení do plusu i do mínusu. Přijde mi trochu patologické programovat "jump for solo" tím způsobem, že všechny základní zvuky zeslabím oproti výstupu ze snímače, a jen ten pro sólo vytáhnu naplno 1 : 1 se signálem snímačů. Troufnu si tvrdit, že by sólo mělo spíš o nějaké ty decibely poskočit nahoru oproti základnímu signálu. Alespoň je to tak dobrým zvykem. A pokud by se tento loop připínal celý relátkem, v poloze off by ani základnímu zvuku neubližoval. Nevím tedy, co přesně vedlo autory k tomuto řešení.

Když už popisuji tyto funkční možnosti zařízení, vzhledem k programovatelným presetům, musím zmínit ještě šestý nášlapný spínač, který je umístěn zrcadlově obráceně proti všem ostatním a leží mezi pozicemi 4 a 5. Kromě jeho standardní funkce Banka F má ještě funkci přepínače nazvanou Definable Button, což "ponašem" znamená, že pro něj jdou naprogramovat/definovat/určit různé funkce. Například může přepínat mezi přímým spínáním jednotlivých loop (stejně, jako byste jen spínali a vypínali jednotlivé efektové krabičky sešlápnutím) nebo přepne do režimu bank a presetů, kde máme předprogramovány různé kombinace loop a ostatních funkcí GSC. Dále může mít Definable Button funkci on/off tichého ladění atd.

Zřejmě posledními důležitými funkcemi, které jsem ještě nezmínil, jsou výstupní jacky ladičky - Tuner pro tiché ladění a Link. Konektor Link slouží ke dvěma účelům. Ten první, méně neobvyklý, je propojení tohoto GSC s druhým GSC, čímž se nám všechny možnosti zařízení znásobí. Ten druhý pro mne pro exotičtější účel - je připojení doplňkového zařízení, které výrobce nazval Wah-pad. Jde o plochou, asi centimetr vysokou podložku o půdorysu 10 cm x 24 cm, ze které vede půl metru dlouhý kabel zakončený stereo jackem. Na tento Wah-pad se postaví wah-wah pedál, který se propojí insertovými spojkami se send a return Loop 1 nebo Loop 2 a pouhým zatížením wah pedálu nohou se pak Wah-padem Loop 1 nebo 2 automaticky aktivuje. Podložka Wah-pad tak nahrazuje funkci spínače v kvákadle a stačí na něj jen šlápnout a přes loop se sepne samo. Podmínkou ovšem je, že spínač v kvákadle musí být v té chvíli sepnutý - jinak bohužel nekváká. Zajímavý nápad, který vyplývá opět ze snahy, aby se kvákadlo v rámci urychlení a usnadnění obsluhy daného presetu aktivovalo automaticky a nemuselo se po něm zvlášť poskakovat pro jeho sepnutí. Prostě přiložíte nohu a hrajete... Na druhé straně, pokud máte jako puristé kvákadlo zapojeno true bypass, myslím si, že je skoro škoda jím obsazovat jeden ze čtyř drahocenných loop, které máme k dispozici, protože se dají určitě využít účelněji, a kvákadlo s TB pak zapojit ještě před vstup GSC. Ale v každém případě jde o novátorskou myšlenku.

Jako ne moc podstatný přídavek bych měl ještě uvést, že GSC má na straně konektorů čtyři napájecí výstupy, vzájemně neizolované, jen paralelně rozbočené z vnitřního integrovaného devítivoltového stabilizátoru.

 

Práce s GSC

Chvíli mi trvalo, než jsem zcela pochopil ideu programování bank a jejich jednotlivých presetů, protože jsem neměl k dispozici český návod a přístroj nemá číslicový displej, ze kterého by bylo na první pohled patrno, co se přesně v dané fázi programování vlastně děje. Vše je znázorňováno různým stylem kontinuálního či přerušovaného svícení mnoha ledek, kterými přístroj vše signalizuje.

Kromě toho je GSC doplněn z boku tlačítkovým malým spínačem Lock, který plní funkci jakéhosi zámku naprogramovaných funkcí GSC. Doplňkově v souvislosti s držením jiných tlačítek a jeho zapnutím/vypnutím dochází k otevření dalších programovacích funkcí. Zní to asi trochu nesrozumitelně, co jsem teď napsal, ale na stránkách výrobce www.glab.com.pl jsou solidní video instruktážní klipy, ze kterých se to dá po nějakém čase ve spolupráci s návodem k obsluze všechno vydedukovat, jen je zapotřebí umět anglicky :-)

Takže do jednotlivých presetů se dá pomocí membránových tlačítek nazvaných Loop, Switch a MIDI naprogramovat "koktejl" všech ovladatelných funkcí GSC pro každý preset zvlášť. Například můžete pro kterýkoliv preset zvolit jakoukoliv kombinaci ze čtyř efektových smyček - loop, k tomu přiřadit jakoukoliv kombinaci sepnutí či nesepnutí výstupů 1, 2, 3 a 4 pro ovládání kanálů zesilovačů nebo jiných zařízení, a k tomu si ještě můžete k danému presetu přiřadit přesně číslo programu externího MIDI zařízení propojeného kabelem s MIDI výstupem GSC. Toto MIDI zařízení můžete mít někde v sekci zesilovače, či dokonce v cestě vedoucí do PA apod. Prostě z tohoto pohledu je GSC geniální záležitost vmáčknutá do malých rozměrů. Nechci se rozepisovat o tom, jak se která funkce programuje, protože to bych mohl výrobci zrovna napsat celý český manuál, který doposud nemá k dispozici. Chci jen říci, že se asi dá po nějakém čase zvyknout na trochu jinou logiku programování GSC, než na jakou jsme zvyklí z přístrojů, které mají displej, který nás intuitivně navádí. Tady musíte mít jednotlivé povely prostě naučené z manuálu, jinak se ke všem funkcím přístroje opravdu nepropracujete.

 

Zvukové a funkční vlastnosti v praxi

G Lab Guitar System Controller
G Lab Guitar System Controller

Přiznám se, že když dostanu jakékoliv nové zařízení do ruky, nastává u mne obrovské svrbění vzít šroubovák a podívat se, z čeho že to výrobce vařil.

Protože byl GSC opatřen plastovou plombou, musel jsem si tentokrát zažádat o svolení. Bez problémů mi to bylo povoleno, a tak s lupou v ruce začal zevrubný průzkum "sídliště" na plošném spoji GSC. Nejdříve jsem hledal nějaký operační zesilovač, který by měl stát v signálové cestě. Žádný typ, který by tomu odpovídal, zde ale není, jen diskrétní J FET tranzistor, který zřejmě pracuje v obvodu vstupního bufferu (viz Téma měsíce). Tím se možná vysvětluje i možnost regulace hlasitosti jen do záporných hodnot. V návaznosti na to jsem začal testovat průchozí signál daným zařízením bez zapnutí kterékoliv smyčky, tedy jakoby naprázdno. Zapojil jsem si celý GSC jeho vstupem a výstupem jako jeden efekt do True Bypass Boxu a přepínal signál přes GSC nebo jen přes kabel do zesilovače typu Marshall Lead 50 Plexi. Zdá se mi, že subjektivně je signál procházející přes GSC poněkud slabší a s určitou drobnou ztrátou světlosti výšek oproti přímému průchodu stejně dlouhým kabelem. Pak jsem si ještě porovnával průchod vypnutým starým Boss DS-1, GSC a přímým kabelem stejné délky. Vypnutý Boss DS-1 měl tenčí zvuk než GSC, ale byl jasnější ve výškách, GSC měl plnější zvuk, ale se zdáním mírného útlumu citelnějšího ve vyšších frekvencích. Přenos kabelem byl na tom subjektivně nejlépe.

Když jsem se v tom přestal takhle pitvat a zapojil si několik efektů do loop, vše chodilo bezvadně. MIDI jsem vyzkoušel jen "nasucho" se zvukovým modulem Roland a funkce přepínání jeho jednotlivých presetů chodila taky bezchybně. Různé programy Rolandu šly podle přání přiřadit jednotlivým presetům GSC.

Bezvadné mi přijde, že se případně dají jednotlivé loop GSC použít jako kanály pedalboardu a udělat si tak čtyři různé nezávislé cesty. Do každé se dá jiná směs efektů. Tyto efekty se předem různě pozapínají nebo povypínají, aby byla ideální kombinace pro daný zvuk, a pak se jen pomocí GSC jejich kombinace elegantně přepínají.

Další možností je, pokud vystačíme se čtyřmi efekty, dát si do každého loop jeden. Do jednotlivých bank si pak seřadíme presety tak, jak jdou postupně změny zvuku v dané písničce za sebou, a můžeme se pohybovat po nášlapných spínačích presetů v tomto pořadí zleva doprava, aniž bychom museli při hře vzpomínat, kde máme jednotlivé presety naprogramovány.

Možná ještě jednu praktickou poznámku z konkrétního ovládání GSC bych měl zveřejnit, protože to zřejmě hodně pomůže těm, kdo nepochopí v "prvním kole" přesně manuál GSC. Po jednotlivých bankách se pohybujeme tak, že držíme nášlapný nožní spínač příslušné banky (z počtu šesti) déle než jednu vteřinu sešlápnutý. Aktivní banka (jedna z šesti!) je znázorňována jednou (ze tří!) ledek. V případě bank 1 až 3 svítí vždy jedna ze tří ledek trvale, v případě bank 4 až 6 vždy jedna ze tří ledek bliká. Každá ledka slouží tedy k indikaci dvěma různým bankám, ale banky jsou rozlišeny tím, jestli ledka svítí trvale nebo bliká.

Pokud nášlapný spínač zmáčkneme jen krátce (méně než 1 vteřinu) a hned pustíme přepínáme jím pouze presety (libovolný z pěti) v rámci jedné banky. Uff, manuál bych tedy psát asi nechtěl...

 

Závěrečné shrnutí

Pokud pominu určité zvukové detaily, které mne jako perfekcionistu zaměřeného na true bypass spínání lehce dráždily, a také poněkud netypické programování, rád konstatuji, že jde o velmi chytré a šikovné zařízení, které na našem trhu určitě chybělo a má šanci vyplnit danou mezeru v jeho segmentech. Líbí se mi, že jde o analogové zpracování signálu. S touto předností zároveň umožňuje kytaristům používat analogové efekty se srovnatelným komfortem ovládání, jako mají digitální procesory. Troufám si tvrdit, že autorům GSC se podařilo ukázat zdravý směr, jak ideálně využít digitální techniku i pro kytaristy, kteří jsou fixováni na klasické efekty a rádi by snížili frekvenci tanečních kroků při jejich ovládání během produkce. Poměr cena/užitný výkon považuji u tohoto zařízení také za příznivý a drobné výhrady, které jsem vůči GSC vyslovil, jsou zřejmě ve stínu všech těchto faktů. Považuji určitě GSC za velmi slušné zařízení s reálnou užitnou hodnotou, obzvláště v porovnání s některými výrobky jiného typu v této cenové hladině.

 

Info:

G Lab GSC je první výrobek svého druhu na českém trhu. Doporučená prodejní cena je 8110 Kč. Nabízí ovladatelnost digitálních procesorů pro sestavu analogových efektů v pedalboardu ve spolupráci s klasickými typy zesilovačů. Může přepínat nejen jednotlivé efekty, efektové smyčky a cesty, ale zároveň i kanály a funkce zesilovačů, popřípadě i externích MIDI efektů...

 

Plus:

kompaktnost

odolnost

účelnost funkcí

poměr cena/výkon

rozsah použití v praxi

 

Mínus:

regulace volume jen do mínusu

drobný útlum průchozího signálu

 

Technická specifikace:

vysokoimpedanční vstup s J FET diskrétním tranzistorem

(6 Vpp, +8 dBu)

nezávislý výstup pro tiché ladění

4 smyčky k připojení efektů nebo jejich soustav, spínaných relé

pátá smyčka - modul změny hlasitosti 0 až -10 dB

4 výstupy 9 V DC k napájení externích efektů - dohromady maximálně 160 mA

dva nezávislé výstupy k ovládání 2 kanálů nebo jiných funkcí 2 zesilovačů

výstup MIDI out k přepínání programů dvou externích MIDI zařízení

5 nožních spínačů pro volbu presetů

šestý nožní spínač s programovatelnou funkcí

pamět 30 presetů (v šesti bankách po 5 presetech)

konektor Link k propojení dvou GSC do soustavy se zdvojenými možnostmi

možnost připojení Wah-pad pro automatické spínání kvákadla

kompaktní, kovová, vysoce odolná konstrukce

externí adaptér DC 12 V pro zajištění lepšího odstupu hluku

prohlášení CE a výroba v souladu s ISO 9001:2000

Psáno pro časopis Muzikus