Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nás poslouchá

Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nás poslouchá
Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nás poslouchá

Dnes skočíme zase na úplně jiné téma a tím je záznam MIDI. MIDI data mají tu obrovskou výhodu, že jsou hodně malá. V podstatě tedy „nic nestojí” (především neukládáme velké množství dat ukládaných na disk nebo neklademe velké nároky na procesor), když jsou MIDI data ze všech aktivních MIDI vstupů průběžně zapisována.

A to se také skutečně děje. Ve výchozím nastavení Cubase neustále zaznamenává datový MIDI tok, a to i v okamžiku, kdy je projekt pouze

přehráván (nikoliv jen v režimu nahrávání), ale dokonce i když je projekt pozastaven. Ve výchozím nastavení Cubase průběžně zaznamenává 10 000 MIDI událostí (jak MIDI not, tak MIDI kontrolérů), což (alespoň dle manuálu) vychází v průměru na 2,5 minuty záznamu. Samozřejmě záleží na tom, kolik kontrolérů vysíláte. Pokud hrajete na klavírní zvuk, pouze se sustain pedálem, bude záznam ještě o poznání delší. U MPE ovladačů, které vysílají velké množství MIDI dat, a to navíc v podstatě neustále, se doba naopak zkracuje na přibližně 20 vteřin.

Počet průběžně zaznamenávaných MIDI dat lze změnit v Preferences > Record > MIDI > Retrospective Record Buffer Size. Maximální hodnota je 100 000 MIDI událostí, což by při běžném hraní vydrželo přibližně na 25 minut, u MPE ovladače přibližně 3,5 minuty.

Jakmile se buffer naplní MIDI daty (tedy ve výchozím nastavení Cubase přijme 10 001. MIDI událost), data se začnou mazat odzadu. Tedy v bufferu stále zůstává posledních 10 000 MIDI událostí. K vymazání bufferu ale dochází i při jiných událostech, jako je třeba spuštění záznamu do Cubase, ne přepnutí záznamu na jinou stopu.

Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nás poslouchá
Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nás poslouchá

Ano, na tohle je potřeba dávat si pozor. MIDI data jsou do Cubase (respektive právě že do konkrétní stopy, a v tom je ten „háček”) zaznamenávána pouze v případě, kdy je na dané stopě povolen záznam (svítí červené tlačítko Record Enable). Ve výchozím nastavení Cubase se toto tlačítko rozsvítí vždy, jakmile zvolíme danou stopu MIDI nebo Instrument. V Nuendu tomu tak ale není a ve výchozím nastavení se stopa pro záznam neaktivuje. Jak v Cubase, tak v Nuendu lze toto nastavení ale změnit v Preferences > Editing > Project & MixConsole > Enable Record on Selected MIDI Track. Protože jsou data zaznamenávána (tiše a neviditelně) do stopy, jakmile zvolíme jinou stopu, zaznamenaná data se smažou.

Dalším případem, kdy se buffer vymaže, je situace, když je sekvencer v režimu Stop a my 30 vteřin nevyšleme žádnou MIDI událost.

Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nás poslouchá
Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nás poslouchá

A co můžeme s takto tajně nahranými MIDI daty dělat? Nejlepší je je použít. Funkce je totiž ideální pro případ, kdy si jen tak jamujeme a najednou zjistíme, že to, co jsme hráli, bylo vlastně velmi dobré a použitelné. (A samozřejmě už to nikdy takhle nezahrajeme.) MIDI data do projektu vložíme funkcí Transport > MIDI Retrospective Record > Insert. Na výběr máme buď možnost vložit data jako jeden kompletní stream, nebo jej rozdělit (podle pauz) na vícero streamů - což je ale možné pouze v případě, kdy MIDI data byla zaznamenávána během přehrávání a navíc v režimu Cycle. Tedy v podstatě v okamžiku, kdy jsme projekt přehrávali a buď si jen tak zkoušeli, co by se do dané části mohlo hodit, nebo prostě zapomněli stisknout záznam. Pokud data byla zaznamenávána během přehrávání, jsou do projektu vložena tam, kde jsme je skutečně zahráli. Pokud byla zaznamenávána v režimu Stop, data se vloží na aktuální pozici kurzoru.

Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nás poslouchá
Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nás poslouchá
Psáno pro časopis Muzikus