Nebojte se funkcí v DAW - Jak neopustit tóninu

Nebojte se funkcí v DAW - Jak neopustit tóninu
Nebojte se funkcí v DAW - Jak neopustit tóninu

Hudební teorie může někdy být nutná. Učit se tóniny, umět je rozpoznat a následně aplikovat... Zároveň ale neznalost této teorie může vést k zdlouhavému hledání těch správných tónů anebo v případě jejich nenalezení k nedobře znějícím skladbám. Proto dnes v DAW máme možnost zajistit, že všechny MIDI noty budou odpovídat zvolené tónině, nebo dokonce i akordu.

 

V Key Editoru Cubase máme od verze 11 Scale Assistant. Základní nastavení rozhodne, zda chceme použít tóninu definovanou zde v asistentu (Use Editor Scale), nebo zda chceme, aby Key Editor následoval akordickou stopu (Use Chord Track). Druhá možnost je aktivní samozřejmě pouze v případě, kdy v projektu akordickou stopu máme a jsou v ní nějaké akordy.

Nebojte se funkcí v DAW - Jak neopustit tóninu
Nebojte se funkcí v DAW - Jak neopustit tóninu

V případě první možnosti můžeme tóninu buď vybrat sami (na výběr máme ze třiceti továrních tónin, ale můžeme vytvářet i vlastní), nebo nám může Cubase poradit, jakou tóninu vlastně používáme. Z MIDI not, které v daném MIDI Partu jsou (anebo které pro analýzu vyberu), se Cubase snaží zjistit, o jakou tóninu jde, a dát nám na výběr možnosti. Například když jsem ve své basové lince použil tóny Eb, G, Bb, C, D, Cubase mi nabídla devět možných tónin, mezi kterými je samozřejmě D# Major, ale také C a G Aeolian Minor (native minor), či C a F Blues 1. Vyberu D# Major, protože tak byla má basová linka zamýšlena.

Nebojte se funkcí v DAW - Jak neopustit tóninu
Nebojte se funkcí v DAW - Jak neopustit tóninu

K čemu je to dobré, že v Key Editoru nyní vidím, že se jedná o D# Major tóninu? To samozřejmě není zdaleka celé. Dále máme totiž tři zaškrtávací políčka. Když aktivujeme Show Scale Note Guides (zobrazit průvodce tóninou), změní se pozadí Key Editoru. V běžném režimu toto pozadí rozlišuje mezi bílými a černými klávesami. Ale když je výše uvedená možnost aktivní, jako černé klávesy se zobrazí ty, které do dané tóniny nepatří. To může být prvním vodítkem, kam nemáme MIDI notu umístit anebo kde nemá být (pokud už tam nějaká je).

Dále můžeme aktivovat možnost Snap Pitch Editing (zarovnat úpravy výšky tónů). Když je tato možnost aktivní a posuneme-li myší nějakou MIDI notu nahoru nebo dolů, bude tato nota skákat pouze po „bílých“ klávesách, tedy těch, které patří do zvolené tóniny. Je třeba si dát pozor na to, že toto zarovnávání nefunguje, pokud pro transponování MIDI not používáme klávesové zkratky šipka nahoru a dolů. Tato klávesová zkratka posouvá MIDI noty vždy po půltónech, tedy ignoruje zarovnávání do tóniny. To je ale na druhou stranu praktické, pokud přece jenom chceme použít nějaký tón mimo danou tóninu, nemusíme zarovnávání tónů vypínat (a zase zapínat) a můžeme tón transponovat pouze s pomocí klávesnice. Mimochodem, pokud je tato možnost aktivní, Cubase nám také nedovolí vložit tužkou MIDI notu, která by byla mimo zvolenou tóninu.

Nebojte se funkcí v DAW - Jak neopustit tóninu
Nebojte se funkcí v DAW - Jak neopustit tóninu

Třetí možnost je Snap Live Input (zarovnávat živý vstup). Pokud je tato možnost aktivní, MIDI noty, které jsou mimo zvolenou tóninu, budou automaticky nahrazovány (transponovány) nejbližším tónem, který do dané tóniny patří už v okamžiku, kdy budeme hrát. Ale pozor, tato funkce je aktivní pouze když nahráváme přímo do editoru. To znamená, že musíme vlevo nahoře aktivovat tlačítko Record in Editor a samotný záznam musíme spustit buď klávesovou zkratkou nebo z hardwarového ovladače. Pokud bychom záznam spustili z Transport Panelu nebo Baru, přepnul by se Focus z Key Editoru do okna Project, a tím pádem bychom už neprováděli záznam do Key Editoru, ale do MIDI stopy a Snap Live Input by nebylo aktivní.

A nakonec tady máme tlačítko Quantize Pitches (kvantizovat výšky tónů). Jakmile na toto tlačítko klikneme, Cuabse projde všechny MIDI noty v daném MIDI partu, a pokud najde notu, která do zvolené tóniny nepatři, posune (transponuje) ji na nejbližší tón, který do dané tóniny patří.

Příště se podíváme, jak to vypadá, když se Scale Assistant synchronizuje s akordickou stopou.

Psáno pro časopis Muzikus