Ableton Live 7 - komplexní program pro práci s audiem na PC/MAC

Ableton Live 7 - komplexní program pro práci s audiem na PC/MAC
Ableton Live 7 - komplexní program pro práci s audiem na PC/MAC

Postupné bobtnání populárního software Ableton Live pokračuje, a jestliže jsem v recenzi verze s pořadovým číslem 6 psal, že se téměř završil posun od nástroje pro aranžování, úpravy a následné živé spouštění připravených smyček a samplů (jak ostatně název napovídá) k plnohodnotnému systému kategorie DAW (digital audio workstation), pak dnes nemohu než to zopakovat a podtrhnout. Z pohledu „od verze k verzi“ drobné změny došly za více než sedm let existence Live skutečně velmi daleko.

Abych v rámci recenze zbytečně znovu nevynalézal kolo, doporučuji méně znalým čtenářům nejprve vyhledat článek o některé z předchozích verzí, kde jsou některé základní funkce a vlastnosti popsány podrobněji. Úvodní shrnutí v rámci tohoto článku je totiž poměrně stručné a zdaleka nepokryje všechny funkce a možnosti Live.

 

Co je Live?

Jak jsem již uvedl výše, současné Live lze bez velké nadsázky připodobnit k většině klasických nástrojů DAW, se kterými se muzikant, který se rozhodne pro realizaci jakékoli hudební činnosti na počítači, pravděpodobně dříve nebo později přijde do styku. Historický vývoj od bodu, kdy bylo Live hlavně „vrstvítkem“ smyček a samplů za účelem jejich následného živého spouštění je ovšem patrný v mnoha zásadních bodech – za všechny zmiňme hlavně rychlou a precizní fuknci Warp (změna tempa bez změny ladění), která u všech importovaných záležitostí detekuje tempo a přizpůsobí ho tempu aktuálního projektu. S potřebou živého ovládání souvisela a souvisí i možnost ovládat prakticky jakýkoli parametr a funkci pomocí MIDI. S přibývající hodnotou u čísla verze pak postupně přibyla spousta „omáčky“ – rozšířené nahrávací možnosti, ReWire, externí VST plug-iny, vlastní virtuální nástroje, podpora videa, přímé čtení samplů z CD Akai, funkce Freeze a Deep Freeze, Racky (kombinace nástrojů a efektů, v podstatě preset) a tak dále. Vývojový cyklus, při kterém jsou po každé verzi zpracovány podněty uživatelů spolu s vlastními nápady a pak jsou vydány a zevrubně otestovány v rámci poloveřejné beta verze, způsobil, že se Live zatím vždy rozšířilo užitečným směrem a nebylo potřeba dělat nějaké kroky zpět. Samostatnou kapitolou je trvale se rozrůstající paleta integrovaných efektů a virtuálních nástrojů, z nichž některé se už staly samostatnými produkty a je potřeba za ně připlácet

(v současnosti nabízí Ableton virtuální nástroje Operator, Tension, Electric a Analog, vše dohromady lze pořídit v rámci Ableton Suite).

 

Pracovní plocha

Tady se budu malinko opakovat, ale nedá mi, abych opětovně nepochválil kvalitu původního návrhu, který i v sedmé generaci doznal jen minimálních změn a stále si zachovává perfektní funkčnost a praktičnost (i když tu a tam se ozvou oprávněné výtky, například k problematičnosti práce na dvou monitorech). V horní části plochy najdeme klasický ovládací/transport panel, doplněný mimo jiné o možnost nastavit tempo, metrum a MIDI mapping. Levá část plochy obsahuje Browser, který umožňuje rychle přepínat pohledy na pracovní adresáře (až tři), výběr integrovaných efektů/nástrojů a výběr VST efektů/nástrojů. Import čehokoli (stejně jako použití nástroje/efektu) se provádí prostým přetažením na příslušnou stopu na hlavním panelu. Jednoduché a elegantní. Spodní panel obsahuje informace o aktuálním klipu, případně efektovém řetězci vybrané stopy. Konečně hlavní okno je možné používat ve dvou „pohledech“ – Session a Arrange. V módu Session jsou jednotlivé stopy a klipy v nich obsažené zobrazeny ve sloupcích a s pomocí kvantizace nebo bez ní je možné jejich spouštění („živý“ mód) pomocí myši, klávesnice nebo controléru. V režimu Arrange máme k dispozici klasický „řádkový“ vzhled známý z jiných DAW. Volitelná je možnost zobrazit kontextový help, případně sloupec Lessons s tematickými instrukcemi do začátků.

 

Novinky ve verzi 7

Engine

Konečně se dostáváme takříkajíc k jádru pudla, a sice ke změnám oproti minulé verzi. Dle autorů patří k těm zásadním částečné přepracování audio enginu, který nyní využívá 64bitové přesnosti sčítání při signálovém mixu (zbývající zpracování je stále klasicky ve 32 bitech). Celá problematika je podrobně rozebrána v materiálu Audio Fact Sheet, kde je mimo jiné zaveden termín neutrální operace, jejímž provedením nedochází k ovlivnění vstupního signálu (jako např. Freeze). Identický projekt vyexportovaný z Live 7 a Live 6 vykazuje při analýze signálu drobné rozdíly, ale při běžném poslechu se mi nepodařilo odhalit odlišnosti, takže se zřejmě nejedná o tak zásadní změnu. Mimochodem, ve zmiňovaném dokumentu si autoři trochu střílí do vlastních řad, kdy pro „zvukové puristy“ doporučují vypnout funkce Warp a Fade (tedy zmiňovaný time-stretch), které ovšem tak trochu dělají Live Livem. K zamyšlení.

 

Nové funkce

Většina novinek je spíše drobnějšího rázu (to nic nemění na faktu, že jsou vesměs užitečné). Asi nejzásadnější je možnost vložit body, kde se má v průběhu skladby měnit metrum/tempo, v těsném závěsu následuje souběžné zobrazení více křivek automatizovaných parametrů u jedné stopy najednou. Opět se vrátila možnost rychle spustit editaci zvukového klipu externím nástrojem, která byla ve verzi 6 opomenuta.

 

Efekty

Na poli integrovaných efektů doznal největších změn Compressor (dva původní modely byly sloučeny do jednoho a přibyl side-chaining, tedy možnost ovlivňovat míru komprese na základě dalšího vstupního signálu), EQ Eight doznal přepracování grafiky a volitelný Hi-Q (64 bitů) režim. Nově přibyl plug-in Spectrum, což je maskovaný nástroj pro frekvenční analýzu.

 

Drum Rack

Zajímavou novinkou v Live 7 je Drum Rack. Stejně jako u ostatních Racků se vlastně jedná o možnost kombinovat zdroj signálu (sample, zvukový generátor) s různými efekty, tentokrát ještě doplněný o sekci 16 padů, ovladatelných z MIDI kontroléru nebo stopy. Výhodou je, že se celá šestnáctice (každý pad je vlatně samostatným rackem) chová jako jeden nástroj, tj. okupuje jen jednu stopu – přímo se tak nabízí k ozvučení MIDI bicí stopy, nebo k živému ovládání pomocí nějakého zařízení s triggery.

 

Essential Instrument Collection 2

Doplňkem k Live je v boxované verzi DVD s kolekcí samplovaných nástrojů z dílen společností SONiVOX a ChocolateAudio. Ty jsou rozdělené do sekcí podle žánru (vesměs akustických/klasických – Orchestral Strings, Orchestral Woodwinds, Guitar atd.) a po instalaci je jich bezmála 15 GB. Jednotlivé nástroje se uloží do tzv. Instruments Racks (což je kombinace Simpleru a efektů s několika namapovanými parametry pro snadnou editaci) pro okamžité použití, samozřejmě je možnost vytvářet i kombinace vlastní. Zvuková kvalita je perfektní, drobnou bolístkou je občasné dlouhé načítání (některé banky mají okolo 3 GB).

 

Jak získat LIVE

S rozrůstajícím se počtem verzí a variant neuškodí udělat si v jednotlivých variantách a jejich cenách pořádek. Takže, klasická (tj. v krabici) verze Live 7 (spolu s DVD Essential Instruments Collection) přijde na 499 € (419 €, pokud vám stačí download). Ableton Suite (rozšířená o šestici virtuálních nástrojů) stojí 799 € (649 € download). Pokud jste vlastníkem některé z předchozích verzí, máte možnost využít zvýhodněného upgrade za cenu od 99 € výše.

 

Závěr

Jako dlouholetý (spokojený) uživatel Live jsem trochu na rozpacích, co o nové verzi napsat – zásadních změn oproti, myslím velmi povedené, šestce není zas tolik, aby bylo možné je označit za převratné. Spíše bych to považoval za další krůček vpřed, kdy jsou hlavně změny v enginu příslibem do budoucna (nejen já doufám mimo jiné v omlazení nyní poněkud letitých time-stretch funkcí). Pokud jste se s Live ještě nikdy nesetkali, nelze než doporučit vyzkoušení demo verze ze stránek www.ableton.com – intuitivní a snadno ovládatelný koncept Live se svým specifickým vizuálním stylem by vás mohl oslovit.n

 

Info:

Ableton Live 7.0 je komplexní program pro práci s audiem na PC/MAC. V módu Session se jeho funkce blíží sampleru, v módu Arrange snese srovnání s většinou současných DAW.

Cena 9 990 Kč.

 

Plus:

uživatelská přívětivost

komplexnost

Essential Instrument Collection 2

Drum Rack

 

Mínus:

novinek je tentokrát poskrovnu

zmatek v dostupných verzích

 

Technická specifikace:

vzorkovací frekvence až 32 bit/192 kHz

real-time time-stretching and warping formátů AIFF, WAV,

Ogg Vorbis, FLAC a mp3

podpora VST a AU plug-inů

import a export videa

podpora protokolu ReWire

podpora vícejádrového procesoru

vlastní softwarové nástroje a efekty

 

Firma Ableton založená v roce 1999, má dnes zhruba stovku vývojářů, produktových specialistů a obchodních manažerů. Většina z nich jsou aktivní muzikanti.

Psáno pro časopis Muzikus