Arturia DrumBrute Impact - hardwarový drum machine

Arturia DrumBrute Impact - hardwarový drum machine
Arturia DrumBrute Impact - hardwarový drum machine

Jedno ze jmen má sice ženské, Arturia, ale to je příjmení ukazující, že je členem širší rodiny elektronických nástrojů. Groovebox DrumBrut Impact je ale muž. Anebo má přinejmenším mužský mozek. Charakterizují ho přísně logická struktura, strohost, kterou by mohl někdo nazvat jednoduchostí, a také to, že nic neskrývá. To, jaký je a jak k němu přistupovat, je viditelné na první pohled. Netřeba oklikami hledat skryté funkce.

Arturia DrumBrute Impact je analogový groovebox neboli drum machine, výrobce jej nazývá analogovým bicím syntezárem, patternovým sekvencerem a zařízením pro živé vystupování. Je to přístroj, který čerpá sílu ze svých omezení: To, jaké parametry lze ovládat, vidíme už na první pohled, máloco je skryté někde v útrobách menu. Nenabízí přehršli zvuků a možnosti jejich úprav, ale zato má každý parametr zvuku každého nástroje svůj vlastní mechanický ovladač ihned připravený pro náš zásah. Přístroj si pamatuje patterny (v každé ze čtyř bank jich je 16) a skladby (nejvýše 16), které do něj nahrajeme či naprogramujeme. Ale nemůžeme si nikam ukládat zvuky, které si (hlavně) potenciometry nakroutíme. Zvuky můžeme naopak za chodu velmi snadno upravovat. A vrátit se ke svému původnímu nastavení není těžké, protože analogově upravujeme analogové zvuky, tudíž o žádnou zběsilou variabilitu jako u digitálních grooveboxů tady nejde.

DrumBrute Impact je mladší a menší sourozenec zařízení zvaného Arturia DrumBrute. Oproti němu je o něco osekanější (zejména v počtu kanálů - bicích nástrojů), ale také dostupnější a v některých vlastnostech pokročilejší. Porovnávání obou přístrojů není cílem tohoto testu, na internetu řadu takových srovnání najdete. Sluší se dodat, že Impact se mírně odlišuje také ve zvucích, které mi v mladším přístroji připadají o něco šťavnatější.

Přístroj neslouží k tomu, abychom si na něm nacvakali bicí podklad pro písničku, který bude jednou provždy daný a jako takový ho budeme opakovaně používat jako playback. Na to by bylo Impactu škoda. I když i to s jistými omezeními umí. DrumBrute Imact kromě toho, že může být společníkem pro skládání muziky či studiovým bubeníkem, je především nástrojem pro živé vystupování. Bicí part na něm můžeme živě vytvářet v podstatě z nuly, nebo jej skládat z připravených patternů, které pak lze dále upravovat, měnit, gradovat, a dokonce můžeme vpustit do své tvorby prvek náhody a nepředvídatelnosti funkcí Random.

Nemálo z grooveboxů, které se překřikují o místo na trhu elektronických nástrojů, jsou překvapivě malé až kapesní hračky (se vší úctou a obdivem lze zmínit sérii Korg Volca anebo záměrně kapesní řadu Pocket Operator od Teenage Engeneering), ovšem Arturia DrumBrute Impact může být hrdá na to, jak velký a stabilní nástroj pro práci oběma rukama to je.

Arturia DrumBrute Impact - hardwarový drum machine
Arturia DrumBrute Impact - hardwarový drum machine

Tak se na ni podíváme...

Veliká přibližně třicet čtyři krát dvacet čtyři centimetrů, váží necelá dvě kila, uložena je v šasi z pevného plastu s plechovým dílem na spodku. Velmi stabilní jsou pryžové knoflíky potenciometrů. Není tady nic, z čeho byste měli pocit, že to ulomíte nebo jinak poničíte.

Arturia si mne získala přehledností a jednoduchostí, která je patrná už z běžného pohledu na ovládací prvky. Máme tu osm padů, kterými spouštíme bicí nástroje, přičemž každý pad má své potenciometry, kterými upravujeme hlasitost, zvuk, popřípadě ladění. Jeden pad s přiřazenými ovládacími knoflíky se nazývá kanál. Za tlačítky se skrývají tyto nástroje: kopák, dva virbly, velký a malý tom (ty sdílejí jeden kanál, vybíráme si mezi nimi přepínačem), činel a kravský zvonec (také sdílejí jeden kanál), zavřená hi-hata, otevřená hi-hata a buben (nástroj) zvaný FM Drum, který používá k tvorbě zvuku syntézu FM a kterým překračujeme hranice nástroje rytmického, neboť vstupujeme na území tónů. Pro rozšíření zvukové palety nabízí Impact funkci Colour, která dodává každému z nástrojů jejich zvukovou alternativu (například kopáku přidá zkreslení, Snaru 1 dřevěně znějící tělo, Snare 2 změní na Clap a podobně).

Stejně jako ostatní tlačítka na přístroji jsou i pady z měkké pryže a bezpečně a spolehlivě reagují na úder. Kromě toho, že můžeme rytmy do Arturie naprogramovat, můžeme je také hrát a nahrávat živě právě bubnováním prsty na tato tlačítka. A tady se ukazuje jako důležitá ona stabilita celého přístroje: Zkrátka se do toho dá mlátit bez obav, že DrumBrute rozbijeme.

Co tlačítka umějí méně, je reagovat na dynamiku úderu. Hlasitost a zvuk mění jen ve dvou úrovních. Domnívám se, že ta vyšší odpovídá funkci Accent, tedy akcent, který můžeme přidávat každému úderu v módu Step, kdy programujeme sekvencer. Dynamiku ovšem ovládáme jiným způsobem, v první řadě knoflíky přiřazenými k jednotlivým nástrojům. Každá sekce má vlastní Level čili hlasitost, u kopáku máme knoflík pro ladění a knoflík pro dozvuk. Například virbly upravujeme tónovou clonou a dozvukem, u tomů máme pouze volume a ladění. Za omezením, že dva tomy sdílejí jeden kanál, se skrývá i výhoda: Nastavíme-li si zvuk jednoho tomu, ten druhý se automaticky přizpůsobí, aby spolu ladily. Tím, že spolu sdílejí kanál, ovšem nepřicházíme o jejich schopnost zaznít zároveň. V sekvenceru, do kterého je nahrajeme nebo naprogramujeme, mají každý vlastní stopu.

DrumBrute je přístroj vícehlasý a všechny nástroje mohou zaznít klidně najednou. S výjimkou hi-haty, protože ani u skutečné bicí soupravy nehraje otevřená a zavřená hi-hata zároveň. I tady zavřená hi-hata utne dozvuk hi-haty otevřené tak, jako to funguje u akustického nástroje. Hi-haty, ač mají každá svůj pad a volume, sdílejí knoflík Tone a podobně jako tomy i ony se vzájemně k sobě vylaďují. U otevřené navíc ovládáme dozvuk.

Arturia DrumBrute Impact - hardwarový drum machine
Arturia DrumBrute Impact - hardwarový drum machine

A co zvuk?

DrumBrute Impact je přístroj analogový, který přehrává analogové zvuky jednotlivých nástrojů a umožňuje je analogovou cestou upravovat. Nemám to ze své hlavy, ale zvukově asi nebude daleko od přístroje, který je v elektronické hudbě považován za legendu, a to je Roland TR-909 z roku 1983. Ten a jeho předchůdce TR-808 byly první drum machiny, které používaly analogové samply. Opravdu velké množství muzikantů nejrůznějších žánrů použilo TR-909 v mnoha ikonických skladbách i v letech mnohem pozdějších, než jsou hluboké osmdesátky, kdy Roland tyto stroje uvedl na trh. Zvuky Impactu od Aturie jsou tedy této klasice podobné, nejsou úplně vzdálené akustické bicí soupravě, ale učinily jistý krok k elektronice a dostaly jistý, záměrně umělý nádech.

 

Hudba obsažená v patternech

To hlavní, tedy programování rytmu na Impactu, se odehrává v takzvaném modu Step, ve kterém tvoříme rytmické struktury (budu pro ně ve shodě s Arturií používat výraz pattern). „Patterny jsou pro Arturii DrumBute Imact srdcem, které vytváří groove, ,songy‘ na ně odkazují, banky je nesou, ale patterny obsahují hudbu,“ takhle básní výrobci Arturie v uživatelském manuálu přístroje. Dotýkají se tak několika módů, ve kterých Impact pracuje (celkem jich je pět: Song, Bank, Pattern, Step a Accent).

Patterny vytváříme v módu Step, kdy pracujeme s šestnáctikrokovým sekvencerem, který představuje řada šestnácti očíslovaných tlačítek. Oněch šestnáct kroků, které jasně vidíme, můžeme ovšem rozšířit až na 64 kroků: K dispozici máme tlačítka, kterými listujeme mezi čtyřmi imaginárními stranami, které odkazují na 16, 32, 48 a 64 kroků. Náš pattern ovšem může mít libovolný počet kroků od jedné až do 64. Ba dokonce, a to je taková vyšší dívčí tohoto přístroje, můžeme díky funkci polyrhythm vytvářet patterny složené, kdy necháme například kopák běžet ve smyčce, řekněme o třech krocích, a jiné nástroje naprogramujeme do smyčky, třeba o osmi krocích. Vznikají pak působivé rytmické koláže.

Pod každý krok sekvenceru můžeme přiřadit libovolný zvuk (kanál), nebo dokonce klidně všechny dostupné zvuky Impactu. Se sekvencerem se pracuje stejně jako na jiných přístrojích tohoto typu: Označujeme tlačítky, ve kterém kroku má jaký nástroj zaznít. To, že jsem jsme ho pro daný krok naprogramovali, nám ukazuje modře rozsvícené krokové tlačítko. Například máme-li aktivní (bíle svítící) Kick a chceme-li, aby v sekvenci o šestnácti krocích zazněl na každou těžkou dobu (four on the floor), svítí nám tlačítka 1, 5, 9 a 16. Přepneme-li na jiný kanál, svítící kopáky už neuvidíme, nyní programujeme další nástroj...

A že to zní uměle? Tak pozor, Arturie nabízí skvělou funkci Swing, díky které můžeme vychýlit vybraný nástroj, celou sekvenci anebo jednotlivý úder (což je nejskvělejší) mimo „grid“. Každý úder takto můžeme o padesát procent ukvapit nebo opozdit.

 

Song Mode

Impact si může pamatovat šestnáct skladeb, které si poskládáme z patternů, každá skladba jich může obsahovat šestnáct. To bohužel není mnoho. Pokud je totiž struktura naší skladby nepravidelná, rychle si vyplýtváme šestnáct tlačítek sekvenceru, pod která jednotlivé patterny skladby ukládáme. Pokud se ve skladbě pravidelně opakuje stejná struktura (například dvě sloky - refrén - dvě sloky - refrén) s šestnácti místy pro pattern vyjdeme, protože skladba se zacyklí ve smyčce. Máme-li ale ve skladbě například předehru a měníme-li počet slok, budeme na to muset jít jiným způsobem: více využít funkcí Impactu pro živé hraní. Ostatně možností je několik. Využít můžeme třeba to, že v patternu lze umlčet nástroje nebo skupiny nástrojů, nebo je naopak jednotlivě či po skupinách nechat hrát sólo. Patterny je také snadné pouštět jeden za druhým tak, že v průběhu hry jednoho stiskneme tlačítko patternu následujícího, ten se začne přehrávat poté, kdy jeho předchůdce skončí (tuhle funkci lze po připojení Arturie k počítači změnit). Ono v umění obecně platí, že omezení nás přivádějí ke kreativitě.

 

Syrový náraz

Brut francouzsky znamená hrubý, slovo se vyslovuje krásným zpěvným „brit“. Známý je výraz art brut, syrové umění, který označuje umělecká díla vytvářená lidmi s duševní poruchou nebo jinak společensky vyčleněnými. Výraz použil poprvé malíř Jean Dubuffet, a to v pozitivním smyslu, neboť se takovými díly cítil být inspirován. Impact francouzsky stejně jako anglicky znamená náraz, dopad.

 

Připojit, spojit, poslat...

Impact můžeme synchronizovat s jinými nástroji pomocí zdířek MIDI In a MIDI Out nebo pomocí dvou zdířek pro malé jacky pro funkci Clock, kterými synchronizujeme pouze BPM. Impact boduje, i co se výstupu zvuku týká: Veškerou produkci (kromě metronomu, který nám jde pouze do sluchátek) posíláme ven výstupem Mix Output, do kterého se zapojuje velký jack. Některé nástroje můžeme ovšem poslat ven samostatně, máme čtyři oddělené výstupy: pro kopák, pro virbly, pro hi-haty a pro FM Drum. Šikovné je také to, že zkreslení, kterým Arturia také disponuje, je přiřazeno k celkovému mixu, ale nástroje, které pošleme ven mimo něj, přes distortion nepůjdou.

 

Info:

Arturia DrumBrute Impact je hardwarový drum machine, který analogovou cestou pracuje s analogovými samply, nabízí devět nástrojů, každému z nich (s výjimkou tomů a činelu se zvoncem) dává vlastní ovládací potenciometry. Bicí patterny na něm programujeme pomocí sekvenceru až s 64 kroky. Cena je 7475 Kč.

 

Plus:

Každý nástroj a téměř každá funkce má své vlastní ovladače v podobě potenciometrů či tlačítek. Přístupné k rychlé manipulaci.

Velmi přehledná a logická struktura.

Velmi stabilní a bytelný přístroj.

Nástroje lze na výstupu rozdělit do pěti kanálů.

 

Mínus:

Nelze s patternem uložit i konkrétně upravené zvuky (to zamrzí zejména u funkce FM Drum, se kterou by šlo jinak naprogramovat melodické linky).

Funkce Song Mode umožňuje uložit skladbu jen s poměrně omezenou strukturou.

 

Technická specifikace

Ovládací prvky osm padů pro tyto nástroje: Kick, Snare 1, Snare 2, vysoký a nízký tom, činel/kravský zvonec, zavřená hi-hat, otevřená hi-hat, FM Drum
Funkce Colour rozšiřující každý z nástrojů o jednu jeho zvukovou alternativu
Každý pad má dva nebo tři potenciometry pro úpravu zvuku
Sekvencer až 64krokový s 16 programovatelnými tlačítky
Potenciometr pro volbu tempa (30 až 300 BPM) s funkci Tap Tempo, pro funkci Swing a pro funkci Random
Distortion ovládaný potenciometrem
Další ovladače Master Volumeplay, Stop, Pause, Sync, Erase, Copy, Mute, Solo…
Konektory MIDI In a MIDI out, Clock In a Out a USB
Výstupy zvuku sluchátka, Mix Output, Kick, Snares, Hi-hats, FM Drum
Hmotnost 1,84 kg

 

https://www.arturia.com

Psáno pro časopis Muzikus