Audix Performance Series Wireless - bezdrôtový systém

Audix Performance Series Wireless - bezdrôtový systém
Audix Performance Series Wireless - bezdrôtový systém

Začnime pekne od začiatku. Pred dvoma rokmi, sme museli nami používané RF systémy vo frekvenčnom pásme 790MHz a vyššie vyradiť, lebo sa začala prevádzkovať 4G telekomunikačná sieť LTE mobilných operátorov. 4G sieť je celoplošná a jej prevádzkovanie nám začalo spôsobovať problémy.

Rušenie bolo spôsobené vysielaním dát (chatové správy, fotografie, hovor s technológiou VoLTE, video...) zo smartfónov a modemov. Toto rušenie sa začalo objavovať, keď za začali schádzať poslucháči. Boli sme nútený použiť ako prenosové médium kábel namiesto elektromagnetických vĺn. Ale uberanie pásma mobilnými operátormi ešte nekončí. V blízkej budúcnosti budú udeľované licencie aj v 700MHz spektre pre mobilných operátorov. Tento krok spôsobí preladenie DVB-T vysielačov na nižšie frekvencie, a tým sa opäť zmenší počet použiteľných frekvencií pre audio RF zariadenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme začali hľadať na trhu zariadenia, ktoré by pracovali v nižšom frekvenčnom pásme, medzi 450 MHz a 700 MHz. Rozhodli sme sa pre Audix, radu Performance Series Wireless. Systém ktorý môžete kúpiť pracuje vo frekvenčnom pásme 522 MHz až 586 MHz. V tomto pásme sa v súčasnosti prevádzkuje v niektorých lokalitách na Slovensku (i v Českej republike) DVB-T vysielanie.

Audix Performance Series Wireless je možné kombinovať z dvoch typov vysielačov a zo štyroch typov prijímačov. Vysielače sú označené H60 - Handheld a B60 - Bodypack.

Audix Performance Series Wireless - bezdrôtový systém
Audix Performance Series Wireless - bezdrôtový systém

H60

Telo handheldu Audix H60 je čierne, kovové s plastovou krytkou antény. Malý jasne svietiaci displej zobrazuje všetky potrebné informácie: vysielaciu frekvenciu, skupinu, kanál a stav batérie. Pod displejem je tlačidlo, ktorým pri podržaní dlhšom ako 3 sekundy handhald zapnete alebo vypnete. Krátkym stlačením sa aktivuje a deaktivuje funkcia mute. Aby sa zabránilo zamutovaniu alebo vypnutiu vysielača počas predstavenia, je možná aj deaktivácia tohto tlačidla na prijímači v menu T-Lock a následnej resynchronizácii. V ruke sa drží príjemne a jeho váha s batériami bez mikrofónnej hlavy je 224 g. Azda najväčšou výhodou H60 je možnosť použiť vymeniteľné mikrofónne hlavy od rôznych výrobcov. Dajú sa použiť všetky skrutkovacie typy s priemerom 31,3 mm a rozostupom závitu 1 mm, ktoré majú tri krúžky. Vonkajší je zem, na strednom napájanie a vnútorná je pre signál. Sú to napríklad SM58, Beta58, KSM9. Audix dodáva dva typy dynamických hláv OM2, OM5 a jednu kondenzátorová hlavu VX5. Po odskrutkovaní hlavy z handheldu nájdete malý prepínač, ktorý umožní nastaviť vstupnú úroveň audio signálu do vysielača buď 0 dB, -6 dB a -12 dB. Pod batériami sa nachádza ďalší prepínač, ktorý dáva možnosť nastavenia výkonu vysielača na 10 mW, respektíve 40 mW. To znamená, že pri vyššom výkone vysielača, je systém na väčšiu vzdialenosť stabilnejší.

Audix Performance Series Wireless - bezdrôtový systém
Audix Performance Series Wireless - bezdrôtový systém

B60

Bodypack B60 má rovnaký jasný displej a funkcie ako handheld H60. To znamená, že zobrazuje vysielaciu frekvenciu, skupinu, kanál, stav batérie a naviac vysielací výkon a vstupnú citlivosť Mic/Line. V hornej časti sa nachádza trojpinový mini konektor XLS, tlačidlo Power a aj odnímateľná anténa, ktorá v tejto kategórii bodypackov nebýva obvyklá. Okrem tlačidla zapnutia/mute má ešte ďalšie tri tlačidla na prednej strane umožňujúce prístup k nastaveniam pre RF výkon (10 mW alebo 30 mW), funkci Lock (deaktivace tlačítka Power kvůli nechtěnému vypnutí/zapnutí), úroveň line/mic (0, -6 a -12dB) pre mic level, rovnaké nastavenia pre úroveň a výkon sú prístupné cez prepínače DIP vo vnútri H60. Kryt batérií je umiestnený na spodnej časti.

 

R41, R42, R61, R62

Prijímače sú umiestnenév elegantných čiernych 1U krabiciach a sú označené R41, R42, R61, R62. Prvé číslo znamená šírku prijímaného pásma a typ anténnej diverzity. Číslo 4: šírka preladiteľného pásma je 32 MHz a použitá je selektívna diverzita. Číslo 6: šírka pásma preladiteľného pásma je 64 MHz a požitá je kombinovaná diverzita. Diverzita má vplyv aj na dosah. Rada 40 má dosah 91 m a rada 60 má dosah 137 m. Druhé číslo (1 alebo 2) znamená počet príjímačov v krabici. 1 = jeden prijímač, 2 = dva prijímače s interným kombinerom. K dispozícii sú teda polrackove prijímače R41 alebo R61, alebo rackové dvojprijímače R42 a R62. Na prednom paneli je umiestnených päť tlačidiel (Power, Sync, Set, Up a Down) a jeden veľký displej. Prijímace rady R41/R42 pracujú vo frekvenčnom pásme A (522 MHz až 554 MHz) a vo frekvenčnom pásme B (554 MHz až 586 MHz). Rozsah ladenia majú 32 MHz. Predladených je 101/106 frekvencií, ku ktorým sa je možné dostať cez menu Grup/Channel v setupe alebo automatickým scanom. Prijímače rady R61/R62 pracujú v tom istom frekvenčnom pásme 522 MHz až 586 MHz, ale rozsah ladenia oproti rade 40 je dvojnásobný, to znamená 64 MHz a predladených majú 207 frekvencii. Vzadu na prijímači sa nachádzajú dva konektory BNC pre dve antény, výstup XLR i kack, prepínač Ground Lift a napájací konektor.

 

Rozbalenie a naše použitie

Po rozbalení z krabice a zapnutí prijímačov do siete nie je potrebné čítať ani návod, ktorý je priložený v papierovej forme ako broúurka A5 na príjemnom kriedovom papieri. Stačí vložiť dve AA batérie do handky či bodypacku a zapnúť ich. Naskrutkovať dve antény na prijímač, pripojiť ho k mixážnemu pultu, zastrčiť napájací konektor z adaptéra a stlačiT tlačidlo Power. Na prijímači dlhším pridržaním tlačidla Up alebo Down spustiť scan, počkať cirka dvadsať; sekúnd, kým sa nájdu voľné frekvencie, a potom synchronizovať. Synchronizovanie prebieha stlačením tlačidla Sync a priložením H60/B60 k prijímaču. Handka H60 musí byť pri synchronizácii rozskrutkovaná, lebo IR prijímač sa nachádza pod batériami. Bodypack B60 pri synchronizácii stačí priložiť k prijímaču prednou časťou, kde sa nachádza displej, lebo IR sa nachádza pod displejom. A ste pripravený.

Zakúpené máme prijímače R42 v pásme A aj B s H60, na ktorých mame mikrofónne hlavy VX5 a OM5 a bodypacky B60. Osemkanálový systém s anténnym spliterom Audix ADS48 s dvoma všesmerovými anténami bol použitý na vyvýšenom mieste blízko Bratislavy na Devíne, odkiaľ je viditeľnosť aj do susednej krajiny, do Rakúska. Alkalické batérie v handheldoch (ktoré boli zakúpene v normálnom obchodnom reťazci) vydržali cirka 14 hodín, presne ako je popísané v manuáli. Ak sa zobrazuje na vysielači i na prijímači prázdna batéria a tá bliká, handheld B60 aj bodypack B60 dokázali byť v prevádzke ešte 20-25 minút. Táto výdrž batérií nás veľmi príjemne prekvapila, lebo vysielač bol nastavený na vyšší výkon. Moderátori sa pohybovali vo veľkom rádiuse do 80 m a výpadky audio signálu sa nevyskytli, a to pri návštevnosti asi 1000 až 1500 divákov.

 

Hlavné črty

Jednoduché ovládanie - jedným dotykom urobíte scan, druhým synchronizáciu prijímača a vysielača, a zariadenie je pripravene na show.

2 typy vysielačov a 4 typy prijímačov.

Všetky vysielače spolupracujú so všetkými prijímačmi.

Možné varianty sú štyridsiatková rada (32MHz spektrum) a šesťdesiatková rada (64MHz spektrum).

Minimálne 10hodinová výdrž batérií vo vysielačoch.

 

Po zvukovej stránke sa nedá mikrofónnym hlavám Audix VX5 čo príliš vytknúť, sú vydarené. Majú mäkký zvuk (klasický kondenzátorový). Dobre sa chovajú pri amatérskych spevákoch. Zvuk až tak nelieta, je relatívne vyrovnaný aj pri horšej technike držania mikrofónu. Hlavy dokážu zvládnuť vysoké hladiny akustického tlaku bez skreslenia. Sú otvorenejšie na výškach s pekným jemným „high-end“ koncom a s frekvenčnou charakteristikou od 40 Hz do 16,5 kHz majú širší rozsah ako väčšina dynamických mikrofónov, čo znamená, že zachytia viac prirodzených charakteristík farby hlasu. Poskytujú taktiež silný spodok, ale ten nie je zahuhlaný. Bez nejakých výraznejších korekcií si vokál nájde svoje miesto v mixe. Majú superkardioidnú charakteristiku. Manipulačná hlučnosť je pôsobivo veľmi nízka a pri normálnom používaní nie je skoro vôbec počuteľná.

Okrem toho, že je VX5 výborným vokálnym mikrofónom, je možné ho použiť aj na snímanie nástrojov, ako sú gitary, dychové nástroje, bicie nástroje, klavír, husle, cimbal v live prostredí. Počas leta bolo použitých 11 kusov VX5 hláv na Podroháčskych folklórnych slávnostiach na ozvučenie ľudových kapiel z rôznych krajín Európy.

 

Rýchle zmeranie mikrofónu

Pre naše potreby si občas zmeriame mikrofóny, aby sme si vedeli predstaviť ich frekvenčnú charakteristiku. Rýchle zmeranie na orientačné porovnanie mikrofónov VX5 sa dá urobiť viacerými spôsobmi. V našich podmienkach to je možné urobiť dvoma spôsobmi. Priamo v meracom softvéri Smaart, kde sa dajú použit funkcie Capture Quick Compare a Toggle Quick Compare s externou zvukovou kartou. My sme urobili druhé meranie, a to so systémom LV1, s meracím softvérom Smaart, s digitálnym prevodníkom IOX, s meracím mikrofónom Audix TM1Plus, s jedným slúchadlom Philips, s pluginom EMO-G ako generátorom ružového šumu a s pluginom Tract, ktorý môže byt požitý nielen s LV1, ale i v superacku, či už končiacom multiracku od Waves, alebo s inými DAW v mode Native. Týmto spôsobom je zmeraný celý systém. Plug-in Tract komunikuje cez API s meracím softvérom Smaart a požíva na dorovnanie na referenčnú charakteristiku filtre FIR. Jedno slúchadlo je stimulované ružovým šumom, a do naúšníka je následne vložený mikrofón. Aby meranie bolo viac menej opakovateľné, slúchadlo položíme na gril mikrofónnej hlavy. Týmto spôsobom simulujeme talent, ktorý by použil mikrofón tak, že ho bude používať vo veľmi tesnej blízkosti pier, ako sa hovorí „mať priamo na perách“. Screenshoty zobrazujú charakteristiku jedného sluchátka pred použitím FIR filtra (červená) v plug-ine Tract a po použití FIR filtra (modrá) v plugine Tract meraná meracím mikrofonom TM1. Druhý obrázok zobrazuje plug-in Trackt, kde červená krivka je charakteristika jedného sluchátka pred použiťím FIR filtra, fialová charakteristika je fázová charakteristika pred použiťím FIR filtra a žltá krivka je korekčná charakteristika na dosiahnutie refernčnej krivky, ktorú sme nastavili „Flat“. Tretí obrázok zobrazuje frekvenčné charaktristiky mikrofónnych hláv VX5 a celého systemu H60 + R42.

Obrázok č. 1 - Charakteristika jedného slúchadla pred použitím filtra FIR (červená) v plugine Tract a po použití filtra FIR (modrá) v plugine Tract meraná meracím mikrofónom TM1.
Obrázok č. 1 - Charakteristika jedného slúchadla pred použitím filtra FIR (červená) v plugine Tract a po použití filtra FIR (modrá) v plugine Tract meraná meracím mikrofónom TM1.
Obrázok č. 2 - Plug-in Trackt: Červená krivka je charakteristika jedného slúchadla pred použitím filtra FIR. Fialová krivka je fázová charakteristika pred použitím filtra FIR. Žltá krivka je korekčná charakteristika na dosiahnutie referenčnej krivky, ktor
Obrázok č. 2 - Plug-in Trackt: Červená krivka je charakteristika jedného slúchadla pred použitím filtra FIR. Fialová krivka je fázová charakteristika pred použitím filtra FIR. Žltá krivka je korekčná charakteristika na dosiahnutie referenčnej krivky, ktor
Obrázok č. 3 - Charakteristiky zmeraných mikrofónnych hláv AudixVX5.
Obrázok č. 3 - Charakteristiky zmeraných mikrofónnych hláv AudixVX5.

Info:

Audix Performance Series Wireless je bezdrôtový systém pracujúci vo frekvenčnom pásme 522 MHz až 586 MHz, ktorý je možné kombinovať z dvoch typov vysielačov a zo štyroch typov prijímačov.

 

Plus:

Audix Performance System môžeme radiť do vyššej triedy bezdrôtových mikrofónnych systémov.

Vymeniteľnosť hláv rozširuje spektrum použitia a neobmedzuje tento systém iba na hlavy vyrobené výrobcom systému, ktoré sú samozrejme taktiež vysokej zvukovej kvality.

Výborná je výdrž batérií oproti konkurenčným systémom.

 

Mínus:

Malou nevýhodou je nešikovne prepínanie výkonu a vstupnej úrovně na handke pomocou prepínača. Nie vždy je po ruke malý skrutkovač či pinzeta.

Chýbajúci interface a interný softvér Audix do PC ci MACu na vizualizáciu RF scanu, RF interferencií a na koordináciu kanálov. Nutnosť použitia externého scanaru a softvéru.

 

Technická špecifikácia

H60
rozmery priemer mikrofónneho tela 36 mm, dĺžka 186 mm bez mikrofónnej hlavy
napájenie 2x AA 1,5 V
spotreba 110 mA
B60
rozmery 67 x 90 x 17 mm
napájenie 2x AA 1,5 V
spotreba 110 mA
R41, R42, R61, R62
rozmery 205 x 206 x 44 mm (R41, R61), 406 x 209 x 44 mm (R42, R62)
napájenie adapter 240 V / 60 Hz / 12 V DC
spotreba max 1A

 

https://audixusa.com/docs_12/about/wireless-landing-2016.shtml

Psáno pro časopis Muzikus