Digidesign Digi002 - jedinečná kombinace kontroléru a MIDI/Audio převodníku

Digidesign Digi002 - jedinečná kombinace kontrolér
Digidesign Digi002 - jedinečná kombinace kontrolér

Digi002 - 24bit/96kHz FireWire zvukový převodník s MIDI rozhraním a kontrolérem - vynikající nástroj pro tvorbu hudby a zvuku. Udělejte ze svého PC nebo Maca zvukovou pracovní stanici na bázi profesionálního softwaru ProTools. Nudíte se? Pořiďte si Digi 002...

 

Firma Digidesign, známá profesionálními pracovními stanicemi Pro Tools, úspěšně proniká i s cenově přístupnými zvukovými kartami do kvazikomerční sféry HDD recordingu a zvukové postprodukce. Milým překvapením pro mne byla Digi001 - velice kvalitní zvuková karta dodávaná se softwarem ProTools LE, omezujícím jen některé funkce plných ProTools. Logickým nástupcem Digi001 je Digi002. Filozofie je až na počet a konfiguraci vstupů a výstupů zcela odlišná. Digi002 nevyužívá pro komunikaci a transfer dat PCI rozhraní, jak tomu bylo u starší sestry Digi001, ale port FireWire (IEEE 1394). Výhoda je zřejmá - možnost práce na noteboocích či stolních počítačích vybavených FireWire portem bez jakéhokoli zásahu do útrob počítače.

Digi002 připomíná mixážní pult - novinkou je tedy i osm digitálních motorizovaných "human touch" (na dotek citlivých) faderů totožných jako v jednotce Control|24 firmy Digidesign. Digi002 nabízí i možnost pracovat v módu "Stand Alone" - tedy bez propojení s počítačem. V tomto režimu se ze zvukového převodníku" stává digitální mixpult 8 x 4 x 2 s digitálním FX procesorem.

 

IN/OUT

Digi002 má osm analogových vstupů - z toho čtyři symetrické XLR (cannon) s plynulým analogovým potenciometrem Gain, přepínačem nástrojové či mikrofonní úrovně s možností phantomového napájení (lze zapnout po párech 1+2, 3+4) a zařaditelným filtrem spodní zádrže, a čtyři hack vstupy linkové symetrické/ nesymetrické s přepínatelnou citlivostí +4 dBU a -10 dBU. Jako plnohodnotný mixpult má i Digi002 vstup pro poslech externího zdroje "ALT src to MON" a pro případný záznam z tohoto zdroje má i volbu "ALT src to IN 7, 8". Dále jsou na zadním panelu digitální vstupy/výstupy - optický A-DAT a koaxiální S/PDIF. Sečteno podtrženo nabízí tedy i Digi002 18 vstupů/výstupů stejně jako Digi001, ale s 24bit/96kHz AD/DA převodníky.

Nechybí ani MIDI rozhraní (1x vstup, 2x výstup) pro propojení nástrojů, či pro vysílání MTC (Midi Time Code) například pro řízení strojů ve studiu. A v neposlední řadě jsou na zadním panelu dva porty FireWire. Jeden k propojení s počítačem a druhý k připojení dalšího externího zařízení, například kamery, video převodníku..., ale ne externího FireWire HDD - mohlo by docházet ke ztrátě dat.

Všechny výstupy (kromě sluchátkového) jsou logicky rozmístěny na zadním panelu. Hlavní výstupy Main Out (Pro Tools 1-2) jsou jak symetrické konektory jack s pevnou úrovní +4 dBU (pro DAT, ...), tak i konektory cinch s úrovní -10 dBU (pro MD, Tape Deck...). Analogové symetrické jack výstupy 3-8 mají parametry shodné se symetrickým Main" výstupem, se kterým na zadním panelu sousedí. Monitorovacím výstupem (Pro Tools 1-2) je pár symetrických jack konektorů +4 dBU s plynulým regulátorem hlasitosti poslechu Monitor Level s možností mono poslechu i jeho dočasného odpojení - Mute.

 

Instalace

Po rozbalení bytelné krabice jsem hbitě prostudoval návod a zapojil jsem Digi002 do sítě. Po zapnutí se rozsvítí na displeji nápis "Standby" a rozbliká se tlačítko "StandAlone", po jehož zmačknutí a potvrzení se ocitáme v samostatném módu. V návodu výrobce doporučuje, aby bylo PC před prvním připojením Digi002 vypnuté. Dodržel jsem doporučení a započal jsem s instalací. Pro platformu PC je na instalačním CD s označením W" verze Pro Tools 5.3.2 podporující systém Windows XP. V instalačním manuálu je popsáno několik kroků jak Windows XP nakonfigurovat, aby nedocházelo ke zbytečným problémům a konfliktům mezi zařízeními (například zapnout DMA - Direct Memory Acces - u řadiče pevného disku, vypnout síťové karty kromě IEEE 1394,...). Tyto kroky jsem provedl a připojil jsem Digi002 ke svému letitému PC (Intel Celeron 450 MHz, 196 MB RAM s PCI FireWire řadičem). Instalace proběhla bez problémů a celý netrpělivý jsem čekal na první spuštění Pro Tools. Ty se bez potíží nastartovaly, a tak jsem se pustil do testování. Jako první jsem si chtěl ověřit, zdali mé slabé PC zvládne nahrávat více než osm stop zároveň. Nahrával jsem jich 12 bez větších problémů (jen grafické zobrazování se zpomalilo) se dvěma D-Verby na auxových stopách. To mně téměř vyrazilo dech. Zvyklý z Pro Tools Free, kde jsem pracoval s osmi stopami a několika málo plug-iny a systém hlásil přetížení. Plná verze Pro Tools s tímto "převodníkem" je tedy funkční i na počítačích staršího data výroby - to mě potěšilo. Nezkoušel jsem ale Digi002 jen na PC, ale i na počítačích Apple Macintosh. Ne jen na moderních G4, ale i na laptopu PowerBook G3 s portem FireWire. Podobně jako u PC by měl uživatel nakonfigurovat svůj Mac tak, aby nenastaly konflikty doplňků a zvýšil výkon počítače (vypnout virtuální paměť, RAM disk, vyhlazování písem, ...). V instalačním manuálu se výrobce nezmiňuje o tom, že by při prvním připojení k počítači Apple měl být počítač vypnutý (snad ví, co píše), tak jsem zapojil Digi002 do primárního portu FireWire a instaloval software z CD s označením "M". Po instalaci ProTools 5.3.2 musí uživatel nainstalovat i OMS, který má v MacOS 9 na starosti správu MIDI komunikace (tento krok již v MacOS X odpadá). Veškeré instalace proběhly bez potíží - ty mě čekaly dále. Jelikož PowerBook měl pouhých 192 MB RAM, hlásily Pro Tools při prvním startu DAE "error - 9006". Problém jsem zkonzultoval s databází Answerbase dodávanou firmou Digidesign s každým jejich produktem. Program hlásil nedostatek paměti pro jeho načtení. Přiřadil jsem tedy aplikaci méně paměti a tentokrát Pro Tools nastartovaly bez potíží. Začal jsem zkoumat, co PowerBook s Digi002 snese. Nahrával jsem 10 stop - 1. až 6. stopa bicí, následovaly basa, dvě kytary a zpěv. Po záznamu jsem nahrávku míchal pomocí pluginů standardně dodávaných k Pro Tools. Při stavu, kdy jsem používal tři softwarové kompresory, čtyři ekvalizéry a dva D-Verby, se mi počítač začal zastavovat s objevením dialogového okna Váš disk je příliš pomalý nebo "fragmentovaný". Do druhého FW portu na počítači jsem měl připojen externí FireWire HDD, na který jsem data zaznamenával. To byl s největší pravděpodobností důvod, proč k tomuto došlo. Uvolnil jsem tedy jeden plugin a pokračoval bez problémů v práci.

 

Kontrolér

Rád bych se teď věnoval práci v režimu Pro Tools a soustředil se na přední ovládací panel a funkci jednotlivých ovladačů. Na první pohled zaujme osm 100mm motorizovaných táhel, plně digitálních, citlivých na dotyk. Při dotyku se "fader" aktivuje, na displeji ukazuje aktuální polohu v jednotkách dB a v módu zápisu hlasitostní automatiky se poloha okamžitě začne zapisovat, i když táhlem nepohybujeme (na rozdíl od MotorMixu). Ke každému faderu náleží tlačítka Solo, Mute a Sel, která označí (resp. odznačí) stopu, ke které fader náleží, nebo funguje jako tlačítko pro aktivaci nahrávání - dvojstisk Sel společně s tlačítkem Rec.

Nad tlačítky je multifunkční digitální regulátor sloužící primárně pro posun ve stereo bázi (panorama), ale poslouží také pro regulaci úrovně Send nebo pro editaci parametrů softwarových pluginů. Nad těmito ovladači je oblouk LED diod sloužící k rychlé orientaci umístění panoramy nebo jako indikátor úrovně (v případě stereo stopy jen levý nebo pravý kanál - nikoli součastně).

Následuje čtyřsegmentový LED displej, zobrazující standardně název stopy (vybere jen čtyři písmena z delších názvů), při editaci pluginů zkratkovité názvy jednotlivých parametrů, systémové informace a další. Nad displejem je řada tlačítek ovládajících další parametry převážně v režimu StandAlone, ale i při práci v prostředí ProTools (posouvání stránek při editaci pluginů, ...).

Na pravé straně od táhel zaujme oko elegantně vyřešený navigační ovladač ve tvaru kruhu, pracující ve třech módech - Bank, Nudge a Zoom. Pokud session obsahuje více než osm stop, může uživatel v módu Bank šipkami vpravo a vlevo posouvat virtuální stopy na kanálech Digi002 jedním stiskem po osmi, a v módu Nudge jedním stlačením po jedné stopě. Mód Zoom ovládá velikost zobrazení stop editační obrazovky Pro Tools - tlačítka vpravo a vlevo slouží k horizontálnímu zmenšení a zvětšení, tlačítka nahoru a dolů k zoomu vertikálnímu.

Pod tímto ovladačem je transportní kontrolér s tlačítky ovládajícími spouštění, přetáčení, nahrávání a zastavení. Mezi těmito dvěma ovladači je řada šesti tlačítek, sloužících z části k zobrazování oken Pro Tools (aktivních pluginů, editačního a mix okna), a funkcí týkajících se přehrávání a nahrávání (loop playback, loop record a quick punch).

Tlačítka Flip a MasterFader umístěná vlevo od navigačního ovladače slouží k přepínání funkcí faderů. Flip tlačítko přenáší v módu nastavování Send úrovně nebo editaci parametrů pluginů funkci rotačního ovladače (panoramy) na táhla, takže lze snadno a přesně nastavit požadovanou úroveň. Tato funkce je obzvláště vhodná pro pohodlné zapisování parametrů pluginu - automatizace. Tlačítko MasterFader slouží v režimu Pro Tools pro přímé zobrazení Master stop na faderech Digi002. Napravo od navigačního ovladače je sloupec tlačítek pro vyvolání utilit v režimu Pro Tools i StandAlone.

Nechybí ani čtyři funkční tlačítka pro snadné ovládání Pro Tools (Shift/Add, Option/All, Ctrl/Clutch, Comm/+), na jejichž inzerované funkce jsem ale nemohl přijít, a nepodařilo se mi objevit jejich výhodu. Sloupce tlačítek Pan/Send/Insert přepínají funkce rotačních ovladačů - Pan pro umístění ve stereo bázi, Send pro zobrazení a editaci úrovně send, a Insert pro zobrazení insertů.

Indikační LED diody FireWire a MIDI se rozsvítí nebo rozblikají v případě aktivity na rozhraních, stejně tak jako svítí indikace aktuální vzorkovací frekvence.

 

StandAlone

Ve StandAlone módu se Digi002 chová jako digitální mixpult 8 x 4 x 2 se dvěma efekty (Delay a Reverb) a dvěma auxy, bez možnosti řídit parametry po MIDI, ale se 24 paměťmi pro uložení aktuálního nastavení (snapshoty). Na každém z osmi kanálů je třípásmový EQ a na prvních čtyřech kanálech s XLR vstupy dynamický procesor.

Parametry jednotlivých efektů jsou volně nastavitelné - Delay a Reverb v sekci MasterFader, a nastavení EQ a Dyn se aktivuje tlačítky nad otočnými regulátory. Tento mód je pro takovéto zařízení nadstandardní a velice praktický, ale nastavení a editace jednotlivých parametrů je obtížná a nesnadná. Digi002 je určena především pro práci s Pro Tools a mód StandAlone je pomyslnou třešinkou na dortu.

 

V součastné době Firma Digidesign nabízí k dispozici i betaverzi ASIO driveru pro Digi002, umožňující propojení i s jiným softwarem (Nuendo, Cubase, Samplitude...).

Digi002 je velice výkonný a flexibilní systém pro řešení kvalitního domácího studia za přijatelnou cenu. Se softwarem Pro Tools, výkonnými pluginy a dimenzovaným MIDI rozhraním se bezesporu jedná o mocný nástroj pro pohodlnou tvorbu hudby a zvuku bez zběsilého klikání myší.

 

Info:

Digidesign Digi 002 - FireWire MIDI/Audio 24bit/96kHz převodník a kontrolér, dodávaný se softwarem Pro Tools LE. Cena 93 940 Kč vč. DPH.

Plus:

FireWire

osm motorizovaných human touch faderů

kvalitní převodníky

cena

Mínus:

tlačítka Mic/Inst. a LowCut

celkové provedení

"nefunkční" funkční tlačítka

latence

 

Požadavky na systém:

Minimum - Intel Pentium III 600 MHz, 256 MB RAM

Doporučené - Pentium 4, min. 2 GHz

Psáno pro časopis Muzikus