Kawai Mp 9500 - 64hlasé digitální piáno

Kawai Mp 9500 - 64hlasé digitální piáno
Kawai Mp 9500 - 64hlasé digitální piáno

Nejdřív si povězme, že Kawai rozhodně nepatří mezi firmy, kterým by v dnešní tvrdé konkurenci docházel dech. Důkazem toho budiž zde popisované digitální piáno, jedno z nejvýznamnějších dítek této firmy. Váš první dojem, když se k němu postavíte, je, že je to obřík a pořádný kus "chlapa". A je v tom kus pravdy, jelikož čistá váha je 32 kg a největší rozměr je přes 1,5 m. Ačkoliv je fakt, že "mpéčko" zdaleka nevede, protože další sourozenci z rodinky digitálních pián Kawai váží 40 a 80 kg.

 

Co je vidět zepředu

Čelní strana je stříbrná, ovládání až notoricky jednoduché a intuitivní. MP9500 má celkem tři režimy práce: Single mode, ve kterém máte přístup do vnitřní banky 64 zvuků, reverbů, efektů a realtime controlerů. Další je Multi mode, který tato nastavení umožňuje až čtyřem nástrojům, které mohou hrát zároveň, ať už se překrývají nebo splitují klaviaturu. Poslední je System mode, kde máme možnost ovlivnit celkové nastavení MP9500, od parametrů jako System Channel, přes Foot Switch, až po LCD Contrast display.

Všechny "čudlíky" na panelu jsou smysluplně a logicky rozmístěny. Vezměmež to zleva - zcela vlevo jsou dvě kolečka Pitch Bender a Modulation, většího průměru, pohodlně ovladatelná a notoricky známá, potenciometr Volume, čtyři zóny pro volume jednotlivých nástrojů v kombinacích, které se mohou překrývat, nebo splitovat klaviaturu, ba lze pro ně nastavit extra Velocity! Každá z nich má tytéž možnosti editace - volbu efektu a reverbu, jemného ladění i transpozice, volbu Voicingu - druh znění nástroje (Normal, Mellow, Dynamic, Bright) - velice užitečné rozšíření standardních možností běžného syntetizéru, dále nastavení Velocity +/- 63 a rozsah zvuku na klaviatuře. Rozvržení zón, to je moc fajn myšlenka, opravdu! Pro přímou hru je to takřka ideální, veškeré podstatné parametry jsou snadno a rychle dosažitelné prakticky ihned. Pod a nad tahovými potenciometry jsou spínače s červenou LEDkou, dolní pro volbu zón během přímé hry a horní pro volbu při editaci. Každá z těchto čtyř zón může využít vnitřní banku 64 zvuků, nebo přijímat data z externího MIDI nástroje, či dokonce kombinovat obojí zároveň! K dispozici máte paměť pro 64 nastavení v Multi režimu a navíc 32 pamětí pro Single nebo Multi patche, které lze měnit zároveň pomocí LINKu - spřažení. Naštěstí lze snadno všechno napravit a vrátit zpět pomocí resetu nástroje či celého Kawaie, zmáčknete-li dvě tlačítka zároveň. I to je velmi smysluplné, při vší úctě k příslovečné české kreativitě.

Dalším blokem tlačítek a potenciometrů je ovládání efektů, ekvalizéru, synthu a midi kanálů. Opět přehledné a snadno ovladatelné, jelikož vždy upravujete jednu ze zmíněných skupin týmiž potenciometry. U efektu lze definovat EFX rate a depth, Reverb time a depth. U EQ pak máte k dispozici čtyři pásma Low, Mid Low, Mid High a High. Jednoduchý synťáček ovládá prvky křivky CutOff, Attack, Decay a Release. MIDI volby kanálů se pak vztahují k jednotlivým zónám a umožňují v rozmezí 0-127 nastavit v pořadí A, B, C, D následující parametry pro tam nadefinované nástroje či externí zařízení: Pan, Expression a dva libovolné General purpose. Vedle této (vlastně) ovládací matice 4x 4 jsou dvě tlačítka Vypínačů efektů a reverbů, dále MENU tlačítka (vlevo od displaye - nahoru/dolů, kterými se pohybujete v nabídkách parametrů MP9500, zmáčknete-li je současně, jste v Link modu a vpravo od displaye další dvě tlačítka Value, kterými v případě editace či volby čehokoliv volíte bližší možnosti daného parametru, či v případě pracovního režimu volíte barvu zvuku ve zvukové bance. Následuje dvouřadá zvuková banka (první řada volí skupinu nástrojů, např. Piano, String, druhá pak nástroje v dané skupině) 8 x 8 zvuků pro SINGLE režim, 64 kombinací pro Multi režim, z toho je pak 5x 8 nastavených kombinací z interní banky, 1x 8 kombinací interní a externí 1 až 4 či 1 až 2 nástrojů a 2x 8 Split kombinací 4x 4 a 4x 2. Zda chcete pracovat v Single či Multi režimu, oznámíte příslušným tlačítkem nad oběma řadami. Jejich současný stisk vyvolá režim System. Vše uvedené lze přirozeně editovat a překroutit až běda, takže fantazii vskutku nikdo meze neklade. Zbývající dvě tlačítka vpravo jsou pro obsluhu uložení nastavených dat: Store - pro Store, Reset a Dump funkce a Transpose jako vypínač Transpozice, v rozmezí až +/- 36, přičemž jemně ladit lze v rozmezí +/- 63.

 

... a zezadu

je kromě vypínače a síťového zdroje konektor pro sluchátka, klasický stereo výstup, vedle něj Fixed, pro mixy, apod. Dále pak kompletní MIDI sada konektorů In/Thru/Out, konektor pro pedál Damper/Soft pro dvě šlapky (zde bych rád uvedl jednu zajímavou perličku, je-li zapnut Rotary EFX, tedy Leslie efekt, Soft pedál slouží jako ovladač simulace rychlosti otáčení reproduktoru), dále pro nožní spínače Footswitch a Expression. That's it. Bohužel mi schází jakýkoliv slot pro některé z médií či konektor pro komunikaci s PC. Ale je pravda, že hlavní smysl nástroje je piáno, takže MIDI vystačí.

 

MIDI implementace

Bez řečí typicky kawaiovské (a dost možná, že prakticky výhradní) je to, že navzdory zaběhlému trendu opomíjet popis MIDI dat, resp. je automaticky a mlčky využívat a přitom se útrpně a chápavě usmívat, shání-li se kdo po nich, firma až do dneška ve všech manuálech pro každý svůj nástroj tvrdě a důkladně popisuje veškeré možnosti práce s MIDI, včetně programování SySex dat. Opravdu chvályhodné! V případě MP9500 je o MIDI řeč v kapitole 7, na stranách 55 - 63! Dovíte se např. mj., že kontrolér 92 ovládá efekt rychlosti simulace rotace Leslie boxu! A řadu dalších věcí. MIDI kanálů je 16, klasické využití je nasnadě, ovšem máte k dispozici i další, programátorské možnosti SySex dat.

 

Efekty, Reverby, EQ

I přes hlavní poslání nástroje - digitální piáno, není jistě na škodu výsledný zvuk si upravit šikovným efektem a "posadit" nástroj do správného prostoru příslušným reverbem. Proto pro vaši orientaci si vyjmenujme tyto možnosti. Nejprve efekty (celkem 21): 3x Chorus, 2x Flanger, Ensemble, Celeste, všechny lze nastavit od 0 - 12,7 Hz, 2x Delay od 0 - 100%, Auto Pan, Tremolo, 2x Phaser od 0 - 12,7 Hz, 2x Rotary slow/fast, Auto Wah, Exciter, Enhancer, Overdrive, Distortion a Sympres od 0 - 100 %. Reverbů je celkem 7- 2x Hall, 2x Stage, 2x Room a Plate, vše od 0,3-5,0 sec.

Čtyřpásmový EQ lze nastavit v rozmezí +/- 6 pro každé pásmo, a to pouze pro standardní audio výstup, nikoliv pro Fixed.

 

Display

Jste-li uživatelem některého Kawai nástroje jako já, nepřekvapí vás jejich nejčastěji používaný dvouřádkový display, ovšem, mám-li být upřímný, u dnešního nástroje bych už čekal jeho zcela jiný rozměr a počet řádků, srovnatelný s nástroji jiných výrobců podobné třídy! Vzhledem k jednoduchosti ovládání přímého (použití zahrnuje všechny koncertující uživatele) a jednoduchosti použité výbavy MIDI, efektů, reverbů, apod., lze sice oponovat, že větší vážně není třeba, což je nakonec pravda, ale přece jen by byl fajn.

 

Klaviatura

Co mne ale jednoznačně příjemně překvapilo, je skvělá klávesnice, s patentovanou mechanikou Advanced Hammer Action II, u které firma Kawai rozhodně užitečně razí svůj chvályhodný názor, že dřevo je holt dřevo, což osobně kvituji s nesmírným zadostiučiněním. Báječně se na ni hraje, je opravdu velmi příjemná, věrně simuluje reálnou klavírovou hru, takže jako náhrada domácího či koncertního piána je značně vydařená. Poslouží skvěle k nacvičování i produkci jak viklicko-kratochvílovských jazzrockových běhů, svou velkou dynamikou také známých geniálních (lítacích) pasáží Chopinových, ba dokonce neudělá ostudu svou velmi rychlou repeticí ani při reprodukci etud z Temperovaného klavíru J. S. Bacha! Netluče, repetuje, simuluje, uspokojuje a uspokojuje eeehhhh až k bodu nejvyššímu - Oh-Oh. Až si pojedu pro své vlastní digitální piáno, můžete si být jisti, že to bude Kawai!

 

Info:

Kawai MP9500 je 64hlasé digitální piáno, s možnostmi syntetizéru a efektového procesoru, vhodné i jako Master keyboard. Cena u Praha Music Center je 89 000 Kč je mírně vyšší, a to i po slevě 20 000 Kč.

Plus:

notoricky jednoduché ovládání všech parametrů při volné hře

báječná klávesnice

podrobný popis MIDI implementace

Mínus:

dosti těžké - 32 kg

absence jiné komunikace s PC/Mac než MIDI

žádný sekvencer

Psáno pro časopis Muzikus