Korg Karma 2.díl - syntetizér

Korg Karma 2.díl - syntetizér
Korg Karma 2.díl - syntetizér

Funkce Karma

A jsme u jádra věci. Karma je zkratka - Kay Algorithmic Realtime Music Architecture, přeložil bych to trochu volněji jako Kayův interaktivní generátor hudební struktury. Stephen Kay je hudebník, programátor, majitel firmy Karma Lab (www.karma-lab.com), který pracoval 7 let na systému inteligentního generování hudby. Začal s prostředím MAX, a protože brzy odhalil jeho limitace, začal programovat vlastní software (Karma je i samostatný program pro MacOS). Systém obdržel šest amerických patentů, další jsou v jednání, sedm značek a termínů jsou chráněné obchodní značky. Firma Korg licenci od autora zakoupila. Ideálně se tak potkala potřeba spojit funkci Karma s kvalitním a dostatečně flexibilním tónovým generátorem. Firma Korg ráda využila unikátní technologii a nabídla Kayovi spolupráci s profesionálním týmem programátorů zvukových programů a kombinací. Teprve díky tomuto spojení nastala revoluce. Dosud totiž existovala mezi softwarovými generátory hudby a hardwarovými generátory zvuku nepřímá kompatibilita, společným jmenovatelem byla pouze MIDI komunikace, a to je příliš široký pojem. Dosažení dobrého výsledku záleželo na uživateli a dalo to dost práce. V Karmě se spojuje software i hardware do ideálně vyvážené kombinace.

 

Kay si uvědomil, jak je časově náročné programovat do běžného sekvenceru nejen hudební data, ale i ovládání parametrů zvuku v reálném čase pomocí MIDI kontrolérů. Pro naprostou většinu klávesových hráčů také platí, že nejsou dostatečně vzděláni, aby byli schopni autenticky simulovat stylistiku hry různých akustických nástrojů. Moderní digitální nástroje se všemi svými zvukovými možnostmi tak jsou nevyužity a výsledná hudba je monotónní, mechanická a bez nápadu. Zrovna tak využití arpeggiátorů nebo předprogramovaných stylů na elektronických nástrojích je příliš mechanické a monotónní. Právě proto je tady funkce Karma - automaticky generuje po stisku tónu nebo akordu hudební a kontrolní MIDI data, která simulují stylistiku hry různých akustických, elektrifikovaných i elektronických nástrojů, vyrábí arpeggia, fráze a riffy, zvukové efekty, bicí a perkusivní patterny aj. To by ještě nebylo nic zvláštního - smysl to celé získává teprve tím, že hráč má možnost v reálném čase ovlivňovat přímo parametry hudební struktury.

Právě tímto "muzikologickým" směrem se Kay vydal - hudbu můžete úspěšně vytvářet jenom tehdy, rozumíte-li její struktuře, elementům, jejím pravidlům a zákonům. Proto je nutno provést nejprve analýzu - tu už ale pro mnoho hudebních stylů provedli hudební vědci a teoretici minulých staletí. O hudbě tedy víme skoro všechno - to ještě pochopitelně neznamená, že i když se to dokonale naučíme, budeme úspěšnými skladateli. Naštěstí je tvůrčí proces příliš delikátní a tajuplná procedura, která se dá těžko vměstnat do jazyka nějakých pravidel a algoritmů, a jen díky tomu stále ještě mohou vznikat díla, nad kterými stojíme v úžasu. Ledacos ale v oblasti strojové algoritmické kompozice a umělé inteligence bylo vynalezeno a jsou tu přinejmenším zajímavé a inspirativní výsledky.

Kay vychází z obvyklé typologie hudebních a zvukových parametrů, jako v horizontální melodice výška tónů, intervalová stavba, směry intervalů, ambitus melodie, tónové série, dalším pojmem je klastr (vertikalita, akordy v širším slova smyslu), barva zvuku, hlasitost, dynamika, akcentace, po rytmické stránce rozeznává pojmy jako hustota, složitost rytmu, swing, synkopizace, propauzování, důležité je i frázování a artikulace, např. trvání not, legato, vibrato, ohýbání tónu, pracuje i s prostorovým rozložením zvuku ve stereo bázi a s audio procesováním. Do hry vstupují i obecné pojmy teorie informace jako jádra, řetězce, opakování, střídání, vstup náhody, determinátory, hierarchizace, vyvažování apod. Zatímco tradiční systémy používají buď metodu analýzy zahraného akordu a přehrávání předprogramované hudby pomocí transpozičních tabulek (výsledek je příliš statický), nebo generování stále nové hudby na bázi algoritmu využívajícího pseudonáhodné procesy (příliš nepředvídatelné a těžko upravovatelné v reálném čase), systém Karma využívá výhody obou metod a to na všechny hudební i zvukové parametry současně s možností jejich ovládání uživatelem v reálném čase.

K dispozici je 1190 GE (Generated Effect) algoritmů, dělí se na 16 kategorií: 33 arpeggií (tradiční i moderní rytmizované a polyfonní), 140 pro klávesy (E-piano, varhany, klavír, cembalo, akordeon aj.), 60 pro laděné bicí (etnického původu), 22 pro monofonní akustické nástroje (hlavně dechy, ale i tympány - stylově zaměřeno na klasiku, jazz, pop a rock), 146 pro polyfonní akustické nástroje (podobně jako předchozí), 31 pro etnické nástroje (včetně typických tónových a rytmických postupů), 73 pro kytary (velmi dobré), 83 pro basu, 44 pro elektronickou basu, 42 pro sólový syntetizér, 126 pro polyfonní syntetizér, 77 pro držené plochy, 33 pro zvukové efekty (patří sem i generování atonálních punktualistických struktur), 27 pro gatované efekty, 231 pro bicí a 22 pro perkuse. I když ne ve všech algoritmech se podařilo simulovat autentickou stylistiku a fakturu hry, poslouží přinejmenším jako inspirace a určitě i zábava.

GE mají celkem 407 programovatelných parametrů, z nich bylo vybráno maximálně 16 pro ovládání. Ostatní jsou buď nastaveny napevno nebo nejsou v daném algoritmu využity. Parametry jsou organizovány do 14 skupin:

- GE skupina - globální parametry GE

- skupina tónových sérií - tónový terén (chromatika, diatonika, celotónová, modalita aj.), sortování vstupu, inverze, replikace, počet tónů v sérii, maximální index, symetrie, offset intervalů, posun akordů, limity překlápění, voicing akordů, filtrace tónů aj.

- skupina fáze - každý GE obsahuje dvě, každá obsahuje jiná data, pokud jde o pořadí tónů a kontroléry. Tyto fáze se přepínají podle fázových patternů.

- skupina rytmu - humanizace, parametry swingu a rytmických patternů - jsou v současné verzi OS pevně nastaveny, náhodné procesy, determinační křivky, faktory a křivky řetězců, násobení a dělení rytmických hodnot aj.

- skupina trvání not - patterny (pevně dány) a režimy trvání, náhodné procesy, determinační křivky, faktory a křivky řetězců aj.

- skupina indexů - určují změny pořadí not v melodických patternech, včetně mnoha náhodných, parametry klastrů - určují, kdy zazní tóny společně jako akord, transpozice a zdvojování tónů aj.

- skupina klastrů - zpoždění tónů v akordu (simulace kytary), patterny klastrů (pevně dány), náhodné procesy aj.

- skupina rychlostních dat - akcenty, rychlostní patterny (pevně dané), náhodné procesy, režim klastrů, škálování aj.

- skupina kontrolérů - patterny kontrolérů (pevně dané), náhodné procesy

- skupina obálek - typ, úrovně a časy, časové škálování, smyčkování, spouštění aj.

- skupina opakování - zpoždění MIDI not, transpozice, zóny, překlápění, trvání, práce s dynamikou aj.

- skupina ohýbání tónu - rozsah, typ, časy, spouštění, trvání aj.

- skupina bicích - patterny, výběr a úroveň bicích nástrojů, dělení a násobení hodnot, rychlostní offset a škálování, transpozice patternu, náhodné procesy - vstup pauz, NTT, překlápění aj.

- skupina přímého indexování - pomocí manuálních kontrolérů lze ovlivnit průběh struktur přímo.

Kterýkoli z parametrů lze přiřadit jednomu z osmi otočných regulátorů a dvěma spínačům, lze je ovládat i pomocí MIDI. Jako vstup se využije joystick, pedál, rychlostní a tlaková data. Dá se ovládat i tempo, zámek, zastavení chodu modulu nebo skanování akordu. Karma má i paměti pro dvě scény, takže k dispozici je de facto 16 regulátorů a 4 spínače. Kromě toho je tu i vypínač Karma funkce, zámek, který si pamatuje zahraný akord, a 4 spínače pro spouštění akordů. Ty se na jednotlivá tlačítka uloží zahráním a stiskem tlačítka Assign. Hodí se to hlavně pro složité husté akordy a klastry, nebo pro široké akordy normálně nehratelné. Samozřejmě jsou již v algoritmech naprogramovány pro inspiraci.

To všechno zní hodně složitě, ale nemusíte se tím příliš zabývat, prostě stačí využívat hotové algoritmy. Dobře znějící výsledek je vždy zaručen, díky cílenému propojení mezi funkcí Karma a konkrétním programem, kde je využit.

A co z toho tedy leze? Složitá arpeggia, simulace hry např. kytary, harfová glissanda, gatované efekty, improvizované melodické fráze nebo celé atonální symfonické struktury, sóla bicích nástrojů, rytmizované akordy, případně inteligentně arozehrávané figurace (např. a la smyčcový orchestr) aj.

Opravdu podařené, inspirativní a tvárné. I s továrními algoritmy si vyhrajete až až, natož pak až bude možnost programovat si vlastní determinační tabulky! Celé je to pořádně složité, ale díky uživatelskému rozhraní je práce s Karmou fakt hodně zábavná.

 

Klaviatura

Má 61 kláves s rychlostní a tlakovou citlivostí. Nepatří bohužel mezi nejkvalitnější, což je nepochopitelné, protože starší nástroje Trinity i Triton měly kvalitní klaviaturu s kovovými kontakty. Že by firmě po zakoupení Karma licence nezbyly peníze na kvalitnější klaviaturu?

 

Disketová mechanika

Standardní 3,5" mechanika, díky využití podadresářů a možnosti ukládat a načítat celé adresáře nebo naopak jednotlivé soubory (i programy a kombinace, což usnadňuje sestavování vlastních banků) je práce s daty radostí. Disketová mechanika se využívá i pro funkci Song Play a pracuje i jako datafiler pro archivaci MIDI SysEx dat.

 

Ovládání

I s relativně malým displejem 240 x 64 bodů se dá dobře pracovat díky zvolenému způsobu ovládání pomocí submenu v kombinaci s kurzorem.

K dispozici je celá řada praktických funkcí, jako podržení kategorie nebo banky při volbě zvuků a kombinací, kopírování dat apod. Je tu 50 různých hlášení.

Pro ovládání parametrů zvuku v reálném čase jsou k dispozici čtyři analogové otočné regulátory s přepínačem (celkem 2 x 4 parametry, 4 pevně určené, 4 přiřaditelné na 29 cílů s výjimkou Karma parametrů), 2 spínače (9 cílů), joystick, Sustain pedál (se čtyřpolohovým pedálem DS1H umožňuje i efekty částečného pedálu) a přiřaditelný spínací (11 cílů) a kontinuální (11 cílů) pedál.

V globálním režimu se nastavuje celkové ladění nástroje, transpozice, rychlostní a tlakové křivky, uživatelské temperatury, blokování paměti, MIDI parametry, bicí sady a kontroléry. Pro popis mnoha dalších funkcí není místo.

 

MIDI

Obrovské možnosti, není prostor pro jejich popis.

 

OS v 2.0

Nová verze OS nabízí 4 vylepšení OS a 14 zásadních vylepšení funkce Karma a přidává dalších 320 algoritmů a hlavní dobrá zpráva je, že jsou editovatelné uživatelem v počítačovém programu, který je pro Windows i MacOS (pro ty, kdo si zakoupili Karmu po 1. 1. 2002, bude zdarma, speciální cena do konce roku bude 75 USD). Ten umí převádět SMF data na GE data, tím se dále rozšiřují a zároveň zjednodušují možnosti programování Karma algoritmů.

 

Podpora nástroje

Na internetu je možné získat návody, tipy a triky, nové verze OS, programy a další data. Dá se tam objednat instruktivní video. Jsou tam i demoskladby ve formátu MP3 a online demo. (www.korg.com, www.korg.de, www.korg-karma.de, www.korg.cz)

 

Závěr

Co dodat? Zatím existuje jen málo nástrojů vybavených nějakou formou interaktivity, algoritmické kompoziční programy jsou také ještě na začátku svého vývoje. Karma jako první nástroj na světě dokazuje, že i technika může sloužit v oblastech jako muzikálnost, kreativita a intuitivnost. Význam algoritmů nevidím v tom, že by za nás komponovaly hudbu, neschopným hudebníkům žádný automat nepomůže. Poslouží hlavně jako skvělý zdroj inspirace a mohou odstranit nebo zjednodušit některé rutinní postupy při výrobě komerční hudby. Karma je také vynikající nástroj pro živé koncerty. Pokud kladete důraz spíše na studiovou práci, volte Triton. A ještě ceny: Karma magických 77 777 Kč, EXB karty 7200 Kč, orchestrální dvoukarta 13 500 Kč, MOSS karta 19 800 Kč. Zcela přiměřené unikátnosti a exkluzivitě nástroje. Pracuji s nástrojem pár měsíců a jsem jeho možnostmi fascinován a nadšen - určitě jde o osudové setkání.

 

Info:

Korg Karma je inovativní hudební pracoviště se čtyřmi algoritmickými generátory hudby a možností ovlivňovat jejich parametry v reálném čase. Zvukově totožné s nástroji Triton, možnost rozšíření o další PCM karty a kartu na bázi matematického modelování. Cena je 77 777 Kč.

Plus:

inovativní koncept - kompoziční algoritmy

procesování hudební struktury v reálném čase

vynikající zvuk

vysoká kvalita DSP

univerzální použití

možnost rozšíření

malé rozměry a váha

funkce přímého přehrávání skladeb z disket

funkce datafileru

ve verzi 2.0 možnost vytváření vlastních GE algoritmů

od června výrazně nižší cena

Mínus:

externí zdroj

kvalita klaviatury

pomalejší vybavování displeje v režimu sekvenceru

moduly Karma není možné přímo řídit z interního sekvenceru

Psáno pro časopis Muzikus