Kytarové efekty Caline - levné efekty s režimem true-bypass v robustním provedení

Kytarové efekty Caline - levné efekty s režimem true-bypass v robustním provedení
Kytarové efekty Caline - levné efekty s režimem true-bypass v robustním provedení

Tři „drajvy“ a jeden dozvuk

Firma Caline neskrývá původ. V deltě Perlové řeky, u hranic s Hongkongem leží Šen-čen, nejrychleji rostoucí město na světě a jedno z největších v Číně. A právě tady firma Caline Technology vyvíjí a vyrábí své, nejen kytarové, produkty.

Ve světě na sebe upozornila svými napáječi pedalboardů a efektů, ale v nabídce firmy lze nalézt kabely, ladičky, řemeny, podlahové zesilovače či minikomba. Ale především celou řadu zajímavých efektových krabiček. Snad největší podíl v nabídce patří zkreslovačům, a tak i v našem testu se podíváme hned na tři z nich, s oživením jejich projevu prostřednictvím jednoho podlahového digitálního dozvuku.

 

Popis

Všechny čtyři efekty mají shodný rozměr svých bytelných krabiček z hliníkových odlitků. Typově vzhledem připomínají americké krabičky MXR. Každý efekt je dvoufunkční, tedy vybaven dvěma nášlapnými spínači. Všechny čtyři pojí i jistá trendová záležitost, kterou je možno poslední

dobou vysledovat u více výrobců: Totiž to, že se dnes už moc neuvažuje o umístění napájecí devítivoltové baterie dovnitř krabiček. Přestože by se tam bez problémů vměstnaly a přestože by, s ohledem na proudové odběry efektů, většinou i bez problémů zajistily jejich funkčnost. Koneckonců, součástí balení každého efektu dnešního testu jsou i krátké kablíky právě pro tuto baterii, ovšem už s adaptérovým konektorem k vnějšímu připojení napájení. Je tedy zřejmé, že se evidentně počítá se začleněním efektů do pedalboardu se společným napájením.

Barevné provedení krabiček je výrazné, knoflíky ovládacích potenciometrů jsou opatřeny ryskami pro přehlednou kontrolu nastavených pozic. Nášlapné spínače mají příjemný fyzický „cvak“, což usnadňuje zřejmost aktivace pedálu. Vizuálně je aktivní stav efektu podpořen výrazným svitemLED diod, v jednom případě dokonce umístěných v průhledných otočných knoflících potenciometrů, jinak běžně po straně příslušného nožního spínače. Lehká výtka směrem k popiskám funkcí knoflíků a připojovacích bodů: V několika případech je taková popiska více či méně překrytá buď samotným knoflíkem, či podložkou nožního spínače, v jednom případě (Caline CP-70) je popiska k připojení napájení vzhůru nohama. Jinak všechny efekty působí robustním, bytelným dojmem, běh potenciometrů je v dráhách sympaticky tuhý.

Kytarové efekty Caline - levné efekty s režimem true-bypass v robustním provedení
Kytarové efekty Caline - levné efekty s režimem true-bypass v robustním provedení

Konstrukce

Všechny pedály pracují v režimu true bypass, a tedy uchovávají původní zvukovou charakteristiku signálu při průchodu efektem v neaktivním stavu. Každý ze tří zkreslovačů vychází v základu konstrukčně z určité předlohy, která někdy je, jindy není, doplněna druhou funkcí. Pro první, modrý overdrive CP-79 Wolfpack je tak předlohou ověřený klasický Tube Screamer s přidaným spínatelným čistým úrovňovým skokem: Boost. Druhý, oranžový CP-70 High Chief by měl mít vzor také ve dvoufunkčním efektu King of Tone Analogman. O třetím, zeleném overdrivu z dnešního testu, CP-20 Crazy Cacti, se dá dočíst, že je klonem obdobného produktu firmy Timmy, jemuž zas byl předlohou Fulltone Full-Drive2. Jedná se o nadstandardně vybavený overdrive, s volitelnými režimy funkcí, doplněný opět o nastavitelné, čisté posílení: Boost. Poslední pedál, fialový CP-80 Ragnarok, nabízí možnost současného použití digitálních efektů reverb a delay. Delay je limitován maximálním zpožděním 600 ms. Po nahlédnutí do útrob krabiček se jako sympatické jeví konstrukční řešení odděleného umístění větších destiček plošných spojů s potenciometry, čipy atd. od malých plošných spojů s nášlapnými spínači a didodami, které kromě spínače nejsou už nikde jinde fixovány. Jsou pak navzájem propojeny konektory a vícežilovými kablíky. Při mnohdy brutálním dupnutí na nožní spínač tak nehrozí jeho vyšlápnutí z plošného spoje uchyceného běžně ještě na dalších místech skeletu. Šikovné.

 

Zvuk

Bleděmodrý CP-79 Wolfpack je jednoduchý zkreslovač se třemi základními ovladači, doplněný o nastavitelný úrovňový skok Boost. S knoflíkem Gain na minimu a s Volume a Tone na středních dvanáctihodinových pozicích nijak neposouvá zvuk jinam. Kromě téměř neznatelného úbytku basů. Dokonale ctí dynamiku hraní i stahování volume na kytaře. Nárůst úrovně gainu je plynulý a velmi přirozený a má za následek tloustnutí a zkreslení tónu. Na deváté hodině stále je to velmi dynamický zvuk, už s dostatkem basů a pěkným přirozeným charakterem nakreslení. Na dvanácté hodině se zkreslení dá použít například pro nakopnutí předzkresleného základního zvuku k sólům se šťavnatými ataky a stále citlivou dynamikou. Anebo k základnímu čistému zvuku jako alternativa nakresleného doprovodu či vyhrávek. Od dvanácté, střední hodnoty gainu k maximu se už žádné výrazné změny nedočkáte, zvuk se jen lehce zúží, k zásadnímu nárůstu zkreslení už nedochází. Pravý spínač Boost způsobí skokové zesílení čistého signálu a dá se použít jak samostatně, tak v kombinaci s aktivním overdrive nakreslením. Povedený, jednoduchý dvojefekt, velmi dobře využitelný zejména k nakopnutí předkreslených lampových zesilovačů.

CP-70 High Chief v sytě oranžové barvě je v dnešním testu tím jediným pedálem, jehož aktivní stav je indikován zeleným podsvícením příslušných otočných potenciometrů. Těch mají obě sekce dvojefektu každá po třech, Volume a Tone mají obě, Clear má pravá část, Drive pak levá část pedálu. Už z toho je patrné, že pravá část pedálu produkuje měkčí a levá poněkud agresivnější nakreslení. Při průchodu efektem žádná slyšitelná změna barvy a dynamiky zvuku. Nejbližší zvuk k originálu lze s aktivací pravé sekce pedálu dosáhnout s ovladačem Volume na maximu, Clear a Tone na polovině jejichch drah. Takový zvuk si zachovává svou čistotu, jen ataky jsou lehce a nenásilně nakomprimované. Dalším zvyšováním úrovně ovladaem Clear se signál velmi pozvolna zabarvuje zkreslením. Zkreslení Clear je i na maximu decentní, téměř neznatelné, avšak příjemně hutné, pozvolně a dlouho doznívající. I s Tone na střední pozici se v barvě tónu neozývají žádné nepříjemně pískové zvuky, vše velmi přirozeně ctí charakter nástroje. Zvukově se dá pravá strana CP-70 charakterizovat jako čistý skok s nastavitelnou tónovou clonou a mírou komprese.

Kytarové efekty Caline - levné efekty s režimem true-bypass v robustním provedení
Kytarové efekty Caline - levné efekty s režimem true-bypass v robustním provedení

Overdrive na levé straně se v přirozenosti přednesu jeví podobně. Rozsah tónové clony Tone je vhodně navržen tak, aby i ve vyšších úrovních nakreslení drive měl zvuk průraznou, šťavnatou jiskru s medovým nádechem ve středech a basech pěkného, širokého zkreslení. Zkreslení drive jde opět pozvolna, od citlivého záběru silnějších ataků až k valivě hutnému zvuku na maximu. A opět s pěknou dynamikou. Vyššího zkreslení se dá dosáhnout aktivací obou sekcí najednou, ovšem ani pak se neocitnete v brutálním zkresleném masakru, CP-70 tak trochu tvrdošíjně trvá na svém přirozeném a do jisté míry kultivovaném přednesu. Zato je vhodný pro zkreslené varianty čistého základního zvuku, nebo pro dva různé typy, například sólových, zvuků k dokreslení základního předzkresleného.

Zelená metalíza pedálu CP-20 Crazy Cacti už předem avizuje cosi nadstandardního, když overdrive v levé sekci, kromě ovládání pomocí tří běžných knoflíků Volume, Tone a Drive, umožnuje pomocí dvou páčkových minipřepínačů hned čtyři další zvukové režimy zkreslení. Chování a charakteristika CP-20 v dobrém navazuje na předchozí typy zkreslovačů, za bližší pozornost však stojí právě zmíněné režimy funkce zkreslení. První poloha Comp Cut připomíná mělké, komprimované nakreslení oranžového CP-70, s poněkud širším rozsahem zkreslení. Tón je vždy transparentně čitelný, v nižších úrovních s patrným zabarveným atakem, a s dozníváním ve zkresleni barevně postupně stále více s pročisťujícím se charakterem. Tato vlastnost do velké míry charakterizuje tento režim, s vyšší úrovní drivu se mění míra úvodního nakreslení a následně se prodlužuje doznívání. Druhá poloha Fm představuje rovné přirozené středy (flat-mids) a větší zkreslení. U nižších úrovních drivu je dominance středů patrná, posunutí k větší míře zkreslení však krajní frekvence počáteční handicap rychle dohánějí. Jedná se čitelně průrazné zkreslení, které se prosadí i v hustých aranžích. Třetí poloha Vintage má dva podrežimy, volitelné dalším, tentokrát dvoupolohovým, minipřepínačem. Prvním podrežimem je Mosfet, limitující tímto způsobem výslednou hlasitost. V nejvyšších pozicích dráhy ovladače Drive dochází k znatelnému rozmělnění ataku doprovázené propadem akcentu v dynamice úhozu. Což však může být, například u legatově hraných sól, naopak výhodou. Druhým podrežimem je Standard, ve kterém má zkreslení charakter asymetrických zapojení se zpěvným, nosným tónem. Hlasitost se oproti všem ostatním režimům slyšitelně sníží, ale zkreslení je s plným atakem ve všech úrovních jiskřivě živé se snadno se tvořícími alikvótami. Dobře se pojí i s potlačením hlasitosti na kytaře, kdy barevně tón neustoupí až úplně k průzračně čistému zvuku, ale přirozeně se zředí, aniž by ztratil brilanci a svěžest. To vše při velmi dobré dynamice. Druhá funkce dvojpedálu Crazy Cacti CP-20, tedy vpravo opět Boost s jedním potenciometrem úrovně, avšak je dostupná pouze s aktivním efektem overdrive v levé polovině pedálu. Může tak dorovnávat hlasitostní propady v určitých režimech nebo míru nakopnutí výsledné hlasitosti bez nutného nárůstu zkreslení.

 

Při případném pátrání po dalších produktech firmy jen malé upozornění při zadávání jejího jména do vyhledávače: Pečlivě zkontrolujte písmena v názvu firmy a ujistěte se, zda jsou všechna.

 

CP-80 Ragnarok - fialový efekt -, má vlevo reverb, vpravo delay, obojí s jednoduchým ovládáním toho nejpotřebnějšího. Zpoždění delay je do maxima na 600 ms, dobře využitelného pro běžnou hru jak v doprovodech, tak v sólech, bohužel pro běžně použitelný poměr originálního a zpožděného zvuku lze využít hodnot tak do desáté hodiny, tedy asi jen do první třetiny rozsahu potenciometru Level. S počtem „opakovaček“ je to o něco lepší, tady si bohatě vystačíte s první polovinou dráhy potenciometru Repeat. Jednotlivé ozvěny se postupně více a více tupí, ztrácejí ostrost a připomínají zvukovým charakterem pásková echa. Bohužel se zde u nožního spínače Delay, jako u jediného ze všech krabiček, projevil nepříjemný ruch při sešlápnutí. U nožního sepnutí levé funkce Reverb se nic podobného neobjevilo. Zvláštní. Efekt reverb je zvukově méně povedený, má poněkud krabicový nádech a s poměrem originálu a reverbu v použitelném nastavení se zřejmě nedostanete nad devátou hodinu, tedy přibližně za čtvrtinu dráhy potenciometru Mix. Relativně vhodně je rozsahem použitelný ovladač kouzelně označený jako Prd, kterému lze rozumět jako pre-delay, tedy zpoždění první odezvy reverbu. Doznění reverbu nastavitelné knoflíkem Decay je i v maximální hodnotě stále docela dobře použitelné a nepřechází v nekontrolovatelnou vazbu. Při současném použití obou efektů je reverbem prodloužena každá jednotlivá ozvěna echa, chcete-li delaye.

Kytarové efekty Caline - levné efekty s režimem true-bypass v robustním provedení
Kytarové efekty Caline - levné efekty s režimem true-bypass v robustním provedení

Závěr

Jak už to v podobných případech bývá, efekty Caline bodují mezi konkurenty především poměrem cena/výkon. Avšak bytelná a odolná konstrukce, nezávislé uchycení „seriózních“ nožních přepínačů, poctivý true-bypass, ale hlavně zvuk, a to především, všech zkreslovačů, jsou příjemným překvapením i bez ohledu na velmi příznivou cenu

 

Info:

Efekty Caline jsou levné true-bypass efekty v robustním provedení, u zkreslovačů navíc s překvapivě kvalitním projevem.  CP-80 a CP-20 stojí 1090 Kč a CP-79 a CP-70 stojí 1490 Kč.

 

Plus:

zvuk zkreslovačů

true bypass

robustní konstrukce

cena

 

Mínus:

absence vnitřního napájení

úzce použitelný rozsah mixu u reverb/delay

ruch při aktivaci efektu Delay  

 

Technická specifikace

CP–79

Funkce Overdrive/Boost
Ovládání Vol, Treble, Gain / Vol,Drive,Tone/Vol,Tone,Drive / Decay,Mix,Prd / Boost,Vol. Clear,Tone
Spotřeba 50 mA
Rozměry 112 x 64 x 34
Hmotnost 230 g

 

CP–70

Funkce Overdrive/Comp
Ovládání Boost
Spotřeba 50m A
Rozměry 119 x 94 x 38
Hmotnost 350 g

 

CP–20

Funkce Overdrive/Boost
Ovládání Delay, Level, Repeat
Spotřeba 30m A
Rozměry 119 x 94 x 38
Hmotnost 350 g

 

CP–80

Funkce /Reverb/Delay
Ovládání
Spotřeba 150mA
Rozměry 119 x 94 x 38 mm
Hmotnost 350 g

 

http://www.calinemusic.com

Psáno pro časopis Muzikus