MOTU Symphonic Instrument - jednorožec s taktovkou

MOTU Symphonic Instrument - jednorožec s taktovkou
MOTU Symphonic Instrument - jednorožec s taktovkou

V nedávné době jsme zaznamenali úspěšný univerzální sampler MOTU Mach5 a virtuální multisyntezátor MX4. Symphonic Instrument je kompaktní plug-in sample přehrávač specializovaný na nástroje symfonického orchestru. Jeho nedílnou součástí je rozsáhlé instrumentárium uložené v osmi gigabajtech zvukových vzorků.

Pod pokličkou

Skrytým srdcem sampleru je stejně jako u Mach5 zvukový generátor UVI Engine převzatý od firmy Ultimate Sound Bank. 32bitová floating point architektura v celém průběhu signálové cesty spolu s jedinečně úspornými nároky na výpočetní kapacitu CPU je mimořádně vhodná pro plug-in nástroje - kromě nekompromisní zvukové kvality dovede zároveň zaručit i vysoký výkon a má také mimořádně nízkou latenci.

Uživatelské rozhraní MSI je relativně jednoduché a celý nástroj je dokonale čitelný z jediného panelu, který obsahuje všechny ovládací prvky.

V jeho levé části dominuje seznam šestnácti zvukových programů (Parts) s údajem o nastaveném MIDI kanálu, tlačítkem Mute a indikátorem MIDI aktivity. Zbytek panelu zobrazuje aktuální nastavení všech programovatelných parametrů vybraného programu. Není jich bůhvíjak mnoho, ale s ohledem na akustický charakter nástrojů obsahují podle mého názoru všechno, po čem byste chtěli sáhnout, kdybyste potřebovali přizpůsobit konkrétní zvuk s ohledem na ansámblovou souhru nebo požadovanou interpretační techniku.

Hned vpravo vedle seznamu jsou čtyři potenciometry pro úpravu časového průběhu ADSR amplitudové obálky. Pod nimi najdete ovladače LFO (frekvence a účinnost) adresovatelné na výšku tónu (vibráto), hlasitost (tremolo) nebo barvu (timbre). Další skupina parametrů představuje subtraktivní resonanční filtr (lowpass, highpass, bandpass) modulovatelný úhozovou rychlostí nebo samostatnou ADSR obálkou. Každý nástroj má i vlastní dvoupásmový ekvalizér (+/-15 dB High a Low).

K nástroji lze též přiřadit jednu ze čtyř rychlostních křivek, libovolnou transpozici (oktáva - půltón - cent) a individuální rozsah Pitch bend.

Polyfonní portamento (Glide) s nastavitelnou délkou dovede i Mono režim ("fingered"). Maximální polyfonie Symphonic Instrument je až 4096 hlasů na každou instanci plug-inu, v reálu však samozřejmě závisí na výpočetní kapacitě počítače. Pro každý jednotlivý part ji podle potřeby můžete vymezit v rozsahu 1-256 hlasů.

Podobně lze nastavit ještě hlasitost, umístění ve stereu a intenzitu výstupu na integrovaný reverb.

Jak vidno, editační aparát je relativně úsporný a vše je zřejmě podřízeno (úspěšné) snaze o maximální optimalizaci výkonu. Efektový procesor je zredukován na jediný reverb, ale ten je zato nad pomyšlení luxusní. MSI je totiž vybaven konvolučním reverbem, což je obecně to nejlepší, čím dnešní digitální svět disponuje. Konvoluční reverby s maximální věrností reprodukují reálné prostředí, jehož zaznamenané charakteristiky jsou uloženy ve speciálním vzorku (Impulse Response). Symhonic Instrument nabízí poměrně velký výběr prostředí od studiových prostor přes různě velké koncertní haly až k extrémně rozsáhlým prostranstvím, navíc je tu i sedm parametrů pro individuální úpravy. Použití tohoto reverbu sice zřetelně zvýší nároky na výpočetní kapacitu, výhodou je ovšem vynikající zvuková konzistence. To je nezaměnitelná přednost nástroje: při postupném průzkumu zvukových barev totiž čím dál zřetelněji vychází najevo, jak pečlivě jsou všechny nástrojové banky koncipovány a barevně vyváženy. To je hlavní přednost tohoto plug-inu ve srovnání s běžným samplerem, v němž si můžete sami nashromáždit podobné nástrojové sestavy z nejrůznějších zdrojů. V takovém případě budete často zápasit s rozdílnou kvalitativní úrovní a vytvoření zvukově souvislého obrazu velkého ansámblu pak může být velice nesnadné, a hlavně pak pracné.

Symphonic Instrument může mít až sedmnáct výstupních stereo audiokanálů (jeden hlavní + individuální výstup pro každý part), možnosti vícekanálové konfigurace ovšem závisejí na schopnostech hostitelského softwaru.

 

Zvuk

U samplerů nebývá příliš relevantní hodnotit výběr zvuků, protože si je můžete podle potřeby vyměnit za jiné. MSI je ovšem odkázán na připojené zvukové presety: UVI Engine vyžaduje specifický formát a vzorky z externích zdrojů nelze použít bez konverze - tento nástroj však na rozdíl od Mach5 příslušný konvertor nemá.

8 GB vzorků je rozděleno do šestnácti skupin - k výběru konkrétního zvuku slouží jednoduché a přehledné rozevírací menu.

Brass Ensemble nabízí široký výběr žesťových sekcí (lesní rohy, trombóny, trubky) s odlišnými sestavami a počty hráčů. V kategorii Brass Solo pak najdete sólové party všech běžných žesťů. Classical Guitar obsahuje dva typy kytarových zvuků - ostřejší, hraný nehty, vhodný pro flamenco a podobné styly, a měkčí, s výraznou barevností, pro klasickou kytarovou hru. Podobně také v kategorii Harp najdete dvojí harfové zvuky - odděleně pro sólovou a ansámblovou hru - s doplňujícím výběrem rozličných hráčských technik, glissand, akordů a arpegií. Skupina Historical Instruments obsahuje především velký výběr velice realistických cemballových zvuků. V kategorii Mallet najdete laděné perkusní nástroje a celesty včetně mnoha glissandových efektů. Percussion je banka pro orchestrální perkuse všeho druhu, bicí nástroje, činely, různé typy tympánů a gongů i méně obvyklých perkusí v multisestavách. Banka Pianos skrývá dva klavírní zvuky: Yamaha C7 a Steinway D. Poměrně velkou nabídku akustických varhan najdete v kategorii Pipe Organs, rozdělené na barokní (komorní) a romantické (katedrální). Oba typy se vyskytují v mnoha rejstříkových kombinacích, v řadě případů má konvoluční reverb zároveň k dispozici i autentický prostor katedrály, z níž pochází nahrávka. Sekce Saxophones byla připojena pro kompatibilitu s moderní orchestrální tvorbou současnosti. Strings Ensemble odděluje skupiny houslí, viol, violoncell a kontrabasů - legato, staccato, marcato, pizzicato, tremolo. Podobně i Strings Solo banka zohledňuje nejrůznější typy hráčských technik. Tutti Orchestra kromě velkoorchestrálních souzvuků obsahuje i řadu smyčcových kvartetů. Woodwinds Ensemble a Woodwinds Solo doplňují celé instrumentárium o vyčerpávající výběr dechových nástrojů. Zvláštní kategorii tvoří Voices - mužské, ženské, dětské sbory i sólové hlasy s kompletní nabídkou zpívaných samohlásek.

Celková nabídka zvuků je obrovská, a přesto jen stěží najdete slabší místo. Myslím, že nejpozoruhodnějším znakem celé sestavy je vzájemná vyváženost, která se projeví zejména při ansámblové souhře. Troufám si napsat, že neznám druhý sampler, který by s takovou lehkostí a v takové kvalitě umožnil sestavovat nejrůznější myslitelná nástrojová seskupení a ansámbly. Většinou stačí vybrat nástroje do příslušných partů, zlehka vyladit hlasitost, panoráma a je vymalováno. Jestliže nestačí šestnáct partů, jednoduše otevřete další instanci plug-inu, což můžete opakovat tolikrát, kolik vám dovolí výkon vašeho počítače.

MOTU Symphonic Instrument - jednorožec s taktovkou
MOTU Symphonic Instrument - jednorožec s taktovkou

Symphonic Instrument poskytuje jedinečnou flexibilitu i při vytváření notové partitury. Často při tom narážíte na situaci, kdy pro určitou techniku, kterou v řádku partitury předepíšete grafickou značkou, potřebujete v syntezátoru jiný program (legato, staccato, pizzicato), a tedy i jiný MIDI kanál. V praxi to musíte běžně řešit dvěma způsoby. Buď rozepíšete nástroj do tří samostatných stop (a tudíž i osnov), nebo ve stopě použijete různé MIDI kanály pro vybrané noty. Je to zdlouhavé a handicapující. MSI pro podobné případy nabízí Expert Mode: dotyčným programům přiřadíte tentýž MIDI kanál a rozlišit mezi nimi můžete definicí klávesové zóny, rychlostní zóny nebo - a to je univerzální - zvolenou "přepínací" klávesou (Key Switch - nota mimo rozsah nástroje). Podobným způsobem můžete vytvářet vrstvené programy a vzájemně je prolínat pomocí zvoleného modulátoru.

Téměř všechny parametry partu je možné modulovat z externího zdroje (fyzický ovladač nebo MIDI). Znamená to velmi detailní ovládání výrazových i dynamických možností. Klíčové multisamply jsou konstruovány tak, aby pro takový přístup poskytovaly maximum prostoru. Většina sekvencerů také umožňuje takové modulace automatizovat.

Vytvořený ansámbl můžete uložit jako Multi program se všemi detaily nastavení jednotlivých nástrojů, umístění v prostoru a reverbu. Instalační DVD obsahuje kromě nástrojů i více než sto dvacet hotových Multi programů, mezi nimiž najdete definice nejrůznějších orchestrů, sekcí a nástrojových kombinací.

Všechny programy MSI je možné načítat i do Mach5 (kompatibilita je jednostranná, protože programy pro Mach5 mají složitější strukturu). Majitelům Mach5 se tak nabízí možnost detailní editace (multisample nebo wave editor) a případně i netradičního využití tohoto pozoruhodného zvukového materiálu.

 

Na závěr

Nevím, čím to je, ale mám ze Symphonic Instrument podobný pocit, který jsem před časem zažil nad Mach5. Kvalita zvuku daleko překonává počáteční očekávání z pohledu na jednoduchý panel a na objem samplovaných dat. Osm gigabajtů sice není nijak málo, jenomže symfonický orchestr je tu prakticky kompletní, po všech stránkách vyrovnaný a výrazově velice flexibilní. Možná je za tím UVI Engine, možná prostě dobrý vkus a šťastná ruka.

 

Jistě, chcete-li za samply utratit sto tisíc, pak pro vás Vienna Symphonic Library se svými 240 gigabajty nemá alternativu. Pokud se ale přece jen poohlížíte po něčem o trochu menším, ale srovnatelném, budete možná k MOTU Symphonic Instrument těžko hledat alternativu.

Jednorožec je šikovná volba: jakožto virtuální mýtická potvora nikdy neexistoval, a tím pádem se taky jen sotvakdy stane ohroženým druhem. Tahle kalkulace zatím v MOTU velmi dobře vychází!

 

Info:

Plug-in sample player se symfonickou bankou pro PC i Macintosh. Doporučená cena je 10 990 Kč.

 

Plus:

nízká zátěž CPU

konvoluční reverb

velmi dobré samply

 

Mínus:

omezené možnosti editace

nelze importovat další programy

 

Technická specifikace:

plug-in formát: AU, VST, MAS, HTDM, RTAS, Dxi, stand-alone

architektura: 32 bit floating point, UVI Engine (Ultimate Sound Bank)

harddisk direct streaming (od verze 1.1)

multitimbral: 16 partů

polyfonie: neomezená

audio: 2 + 32 kanálů (stereo páry)

sample formát: specifický (kompatibilní s MOTU Mach5)

zvuková banka: 8 GB

ochrana proti kopírování: hardwarová (USB klíč)

 

Systémové požadavky:

Minimálně 256 Mb RAM (doporučeno 1024)

Minimálně 40 GB harddisk

USB port pro klíč

 

Macintosh

Minimálně PPC G4 500 MHz, doporučen Dual Core G5 nebo Intel

MacOS 10.3.9 Panther, doporučen 10.4 Tiger

 

Windows

Minimálně Pentium III 800 MHz

Windows XP pro poslední verzi programu (MSI 1.0 běží i na W 2000)

Open-GL kompatibilní video karta

 

Americká firma Mark of the Unicorn (Znamení jednorožce) patří mezi nejstarší producenty hudebního softwaru. Vznikla v roce 1980 a o pár let později přivedla na svět jeden z mála zámořských MIDI sekvencerů, který se prosadil na světové špičce vedle evropských konkurentů a svou pozici si udržuje dodnes (Digital Performer). Firma také jako jedna z prvních naučila počítače nahrávat a editovat audio v nativním systémovém prostředí bez nutnosti dodatečného hardwaru (MAS - MOTU Audio System).

Psáno pro časopis Muzikus