Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky

Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky
Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky

Digitální bezdrátové linky Neutrik Xirium a Xirium X

(2. část - Xirium)

V minulém čísle jsem psal o přenosné bezdrátové digitální lince Neutrik Xirium X. V tomto testu ji porovnám s trochu podobným, ale v něčem jiným zařízením téže firmy, jež nese podobný název Xirium.

Největší rozdíl mezi oběma typy digitálních bezdrátových linek by se dal hnedle na začátku shrnout tak, že minule popisovaná sada Xirium X je přenosná ve formě malých modulů a tím decentralizovaná, zatímco tato sada Xirium jest konstruována tak, aby všemu šlo šéfovat z jednoho místa od centrálního modulu tak, že ku vzdáleným přijímačům či vysílačům stačí pouze dovést kabely od přístrojů, s nimiž má spolupracovat, a zavčas vyměňovat baterky, jejichž nízký stav zobrazuje LED dioda na řídicím modulu.

 

Sada Xirium stejně jako minule Xirium X využívá firemní způsob kódování DIWA (tedy Digital Wireless Audio) a komunikuje taky na stejných kanálech v pásmu SHF čili na 36. kanálu s nosnou na 5,18 GHz, pak na 40. s nosnou na 5,20 GHz, na 44. s nosnou 5,22 GHz a na 48. kanálu v pásmu SHF s nosnou na 5,24 GHz. Tedy všechno na centimetrových vlnách s jejich délkou 5,7 až 5,8 cm.

 

Popis součástí sady, vnější a zevrubný

Nabídka sady Neutrik Xirium čítá 21 volitelných položek, z nichž ty základní jsou kromě základního modulu sadě Xirium X podobné, leč odlišné a nezáměnné a příslušenství je s řadou Xirium X v mnohém shodné:

 

1. Čtyřkanálová základnová stanice typového čísla NX4TRX, na přístroji jen TRX. Má rozměry pro umístění v 19 coulovém racku, výška modulu je 1 HU.

2. vzdálený „remote“ vysílač označený TX na krabičce a NX1TX v katalogu.

3. Vzdálený „remote“přijímač s označeními RX a NX1RX.

4. Cestovní „touring“ vysílač TX-T, čili NX1TX-T.

5. Cestovní „touring“přijímač RX-T, alébrž NX1RX-T.

 

A potom příslušenství:

6. všesměrová prutová anténa pro pásmo 5 GHz se směrovým ziskem 3dBi, značená NXA-3-360.

7. Směrová anténa NXA na tomtéž pásmu.

8. anténa se směrovým ziskem 10 dBi, taky všesměrová NXA-10-360-10.

9. Konektorový adaptér pro připojení směrové antény NXA-SMA-MM.

10. Anténní kablík NKXA.

11. Datový kablík zakončený konektory USB a tiny XLR, značený NKX-DATA.

12. napájecí kostička NPS-24W s napětím 12 V zakončená čtyřpólovou samicí XLR pro krmení základní stanice.

13. Napájecí kostička NPS-10W pro napětí 5 V zakončená konektorem micro USB pro napájení vzdáleného vysílače TX i přijímače RX.

14. Napájecí kostička 5 V NPS-10W-T zakončená konektorem tiny XLR, stejně jako pro řadu Xirium X, pro napájení touringového vysílače TX-T nebo touringového přijímače RX-T.

15. akumulátorový blok Power Monkey eXtreme NXBP-T-6 taky pro živení touringového vysílače i přijímače, lze je k nim přišroubovat podobně jako u řady Xirium X, ale dodávají se tady zvlášť.

16. Master-slave kabel NKX-MS pro propojení dvou základnových stanic k sobě.

17. Ouška NXM pro upevnění základního modulu do průmyslového rámu 19”

18. Univerzální klips Manfrotto NXUC-M-15 pro přicvaknutí touringových vysílacích i přijímacích modulů kamkoliv, podobně jako u Xirium X, ale tady jako zvláštní dodávka.

19. CAS-NX-ALU, čili hliníkový kufřík z aluminia, jak by pravil klasik.

20. Orientační návod.

21. Řídicí software Xirium Configurator, je jiný než Xirium X Companion pro přístroje v minulém testu.

 

Popis základnového modulu TRX

Na čtyřech volitelných kanálech jsou vedle sebe přehledně umístěny čtyři vysílací nebo přijímací moduly. Zepředu se podle stavu LED diod dovíte, jestli se na tom onom kanále přijímá nebo vysílá a barva signalizuje, v jaké je to kvalitě či úrovni. Další LED dioda ukáže, jak jsou na tom baterky v bezdrátově připojeném modulu, potom jsou zde dvě tlačítka pro regulaci zesílení, tlačítko pro zatlumení kanálu Mute a tlačítko Link navozující hledání dalšího bezdrátového modulu ku propojení. Zepředu po okrajích jsou dva anténní konektory společné pro všechny kanály. Společný je i centrální vypínač přístroje. Základní modul je dodávaný ve formě kompaktního elegantního plochého kvádru, ale ouška pro umístění do racku 19” lze rychle a snadno vytřepat z pytlíku a došroubovat.

 

Zezadu pak jsou pro každý kanál dva audio konektory - vstupní samice, kombinovaný konektor XLR/TRS, tedy třípólový canon společně s jackovou samicí 6,3 mm, a výstupní samec XLR v symetrickém zapojení. Zajímavá je možnost přímého propojení výstupu se sousedním vstupem pomocí malého posuvného přepínače umístěného vzadu návodně mezi konektory. Jimi se dají kanály řetězit. Pro všechny kanály společné je konektor pro napájení 12 Vve čtyřpólovém samci XLR, potom dvanáctipólový samec pro propojení dvou základních modulů do režimu master-slave, tedy jeden je řídicí a druhý řízený. Dalším konektorem je datové připojení dálkového ovládání přístroje.

Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky
Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky

Popis vysílačů a přijímačů

Sestava Neutrik Xirium má k dispozici dva typy vysílačů a dva typy přijímačů. Jedny jsou označeny jako remote a druhý pár jako Touring, ale je to označení spíš rozlišovací než popisné, protože všechny tyhle přístroje jsou vzdálené, neboť bezdrátové a bateriemi krmitelné, a lze s nimi proto taky čundrovat.

 

Pár vysílače a přijímače Touring je ve stejném rozměrovém provedení jako vysílač a přijímač Xirium X, jenom na místě ovládacího panelu zůstala toliko anténa, neboť veškeré ovládání bylo přeneseno na základnu a na panelu konektorů přibyly dvě LED diody, jedna barvou označující kvalitu spojení, druhá zatlumení kanálu. Ani jeden z nich nemá přírubu pro klips Manfrotto a akumulátorový blok Power Monkey, zůstaly pro ni jen vyvrtané závity s možností si obě tyto záležitosti doobjednat zvlášť a došroubovat. Napájení tedy mají podobné jako ty u Xirium X - z USB, ježto musí býti připojeno kablíkem s nestejnými konektory USB a tiny XLR, z dodávané kostičky 5 T, u níž lze vyměňovat vidlice podle toho, v jaké zemi s jakými zásuvkami právě operujete, anebo ze zmíněného akumulátorového bloku.

 

Pár vysílače a přijímače Remote má odlišný design. Jsou lehčí, v plastových pouzdrech, nemají příruby pro klipsy přicvaknutené ke konstrukci pódia a napájet je lze přes konektor micro USB nebo čtyřmi tužkovými baterkami (typ AA) umístěnými dovnitř. Taky nemají anténní konektory ani trčící antény - ty jsou u nich integrovány dovnitř. U vysílače je na panelu konektorů symetrická samice XLR, asymetrická samice čtvrtpalcového jacku (tedy TRS 6,3 mm) a konektor mini USB pro případné napájení, pokud nemáte nebo chcete šetřit baterky. Přijímač RX nemá konektor TRS, jenom samce XLR pro symetrický výstup a mini USB pro napájení. Ze strany LED diod a tlačítek jsou oba stejné - vypínač zařízení, tlačítko zatlumení Mute, dvě LED diody pro indikaci stavu baterek a kvality spojení.

Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky
Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky
Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky
Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky

Dojmy osobní

Jestliže předchozí testovaný nepotřeboval k základnímu zapojení dlouhý návod k obsluze, tento jej potřebuje ještě méně. Tím, že všemu vládne základní modul, mi všechno přišlo v podstatě jasné a přehledné - vysílače vysílají, přijímače přijímají, najdou se se základnou samy po svém zapnutí a stisknutí tlačítka Link na základně, funkci opakovače tyto přístroje nemají, a není proto ani nad čím váhat.

 

Spojení probíhá na stejných frekvencích se stejnými výkony, proto je i dosah spojení velmi podobný. „Kapesní“ vysílače a přijímače jsou mnohem méně citlivé na odstínění signálu člověkem zřejmě proto, že mají jinak konstrukčně vyřešen způsob vyzařování a přiblíživší se živáček v tomto případě zřejmě sám částečně funguje jako anténa, jako třeba u mobilních telefonů.

 

A když jsem měl oba systémy Xirium i Xirium X pohromadě, napadla mě uživatelská poťouchlost: U sytému Xirium obsadit všechny kanály a k nim ještě zapnout systém Xirium X - ukaž, co umíš. Nedojde ku kolapsu, ani se signály nepomíchají. Vysokofrekvenční kanál, jež je spuštěn jako druhý do prvního již obsazeného, má problém se „zlinkovat“, tedy najít se přijímač s vysílačem. Někdy ano, někdy ne. A u prvního již propojeného kanálu občas nastanou krátké výpadky spojení, asi čtvrt vteřiny zhruba pětkrát do minuty, snad méně. Ale signály se nijak nemíchají a oba přístroje navozenou kolizní situaci se ctí zvládnou.

Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky
Neutrik Xirium a Xirium X - digitální bezdrátové linky

A tož...

I tohleto zařízení je dovedeno ke konstrukční dokonalosti tím, že vše potřebné pohodlně a spolehlivě funguje a nic není nazbyt ani nechybí. Jelikož pánové či dámy od firmy Neutrik přišli s tímto nápadem vlastně první, není podle čeho odškrtávat, co je lepší a co horší než něco jiného. Pokud se někdo chce či se potřebuje vyhnout v nějakém místě zvukové kabeláži, má i v tomhle přístroji šikovný nástroj, jak toho dosáhnout, samozřejmě při respektování fyziky šíření rádiových vln v pásmu centimetrovém.

 

Takže, milí páni zvukaři, stejně tak paní zvukařky. Tu máte další virtuální čtyřkabel, který vám na place určitě nikdo nerozšlape.

 

Info:

Bezdrátová digitální zvuková přenosová linka s citlivostí od mikrofonu přes nástroj po audio linku, se základnovou stanicí a bateriovými moduly, s dosahem až 500 metrů v přímé viditelnosti antén.

 

Mimochodem, rádiové vlny jsou kategorizovány a využívány zhruba takto:

český název česká zkratka anglický název anglická zkratka vlnová délka frekvence použití
extrémně dlouhé vlny EDV extremely low frequency ELF 1000 až 100 km 300 Hz až 3 kHz komunikace mezi ponorkami
velmi dlouhé vlny VDV very low frequency VLF 100 až 10 km 3 až 30 kHz námořní a letecká navigace, meteorologické služby, důlní komunikace a mezi ponorkami, bezdrátové měřiče pulsu
dlouhé vlny DV low frequency LF 10 až 1 km 30 až 300 kHz AM rádio, radiokomunikace, meteorologické služby
střední vlny SV medium frequency, medium waves MF, MW 1 km až 100 m 300 kHz až 3 MHz AM rádio, radionavigace a komunikace na malé a střední vzdálenosti
krátké vlny KV high frequency, short waves HF, SW 100 až 10 m 3 až 30 MHz dálkové AM rádio, radiokomunikace na střední a velké vzdálenosti, vysílání na amatérských pásmech
velmi krátké vlny VKV very high frequency VHF 10 až 1 m 30 až 300 MHz FM rádio, analogová televize v I. až III. pásmu
ultra krátké vlny, decimetrové vlny UKV ultra high frequency UHF 1 m až 10 cm 300 MHz až 3 GHz analogová i digitální televize ve IV. a V. pásmu, mobilní telefony, Wi-Fi, GPS
super krátké vlny, centimetrové vlny SKV super high frequency SHF 10 až 1 cm 3 až 30 GHz radiolokace, radioreléové spoje, telekomunikace, satelitní spojení
extrémně krátké vlny, milimetrové vlny EKV extremely high frequency EHF 1 cm až 1 mm 30 až 300 GHz přistávací a říční radiolokátory, letecké výškoměry, radary

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

  

Základnová stanice TRX
napájení 12 V =
spotřeba 610 mA
napájení ze sítě 110–240 V ~
teplota okolí max. 50 °C
provozní teplota 0 °C až +50 °C
skladovací teplota –20 °C až +80 °C
rozměry 432 x 46 x 237 mm (rack 19” výšky 1 HU) bez antén
hmotnost 3,2 kg
Vysílače Remote TX a přijímače RX
napájení 5 V =
spotřeba 1:00  dop.
rozměry 138 x 62 x 25 mm bez anténního výstupku
hmotnost vysílače TX 120 g bez baterek
hmotnost přijímače RX 110 g bez baterek
Vysílače Touring TX–T a příjímače RX–T
napájení 5 V =
spotřeba 1:00  dop.
rozměry 168 x 78 x 41 mm bez antény
hmotnost 400 g bez baterek

 

Ceny:

NX4TRX 64 768 Kč
NX1TX TRANSMITTER TX 24 231 Kč
NX1RX RECEIVER RX 21 946 Kč
NX1TX-T TOURING TRANSMITTER TX 33 676 Kč
NX1RX-T TOURING RECEIVER RX 30 019 Kč
NXX1TX-T XIRIUM X TOURING TRANSMITTER XTX 33 676 Kč
NXX1RX-T XIRIUM X TOURING TRANSMITTER XRX 30 019 Kč
Psáno pro časopis Muzikus