Rode NTR - nový model páskového mikrofonu

Rode NTR - nový model páskového mikrofonu
Rode NTR - nový model páskového mikrofonu

Pro nahrávání akustických nástrojů platí jedno velmi moudré pravidlo - nejúžasnější a nejpřesvědčivější bývají právě ty zvuky, které znějí naprosto přirozeně.

 

V současnosti je na trhu nepřeberná řada studiových mikrofonů, které znějí tak či onak - ve snaze o co nejimpozantnější zvuk (ale také kvůli laciným a zjednodušujícím konstrukčním řešením) dochází často k barevnému „vylepšení“ tónového spektra -, a je potom na zvukaři, jak s tímto faktem naloží. Říká se, že ideální mikrofon neexistuje a vše je záležitostí vhodné volby vzhledem k úloze, kterou má mikrofon při snímání plnit. Na druhé straně ovšem existují modely, které mají velmi univerzální vlastnosti a jsou ve studiích většinou prioritní volbou; znějí totiž velmi přesvědčivě na valnou většinu akustických zdrojů. Do této kategorie patří i Rode NTR.

 

Ribbony mají obecně z pohledu univerzálního využití skvělou pověst. Chcete-li ale vyrobit model s parametry, které vyhovují náročným požadavkům digitálního prostředí, nepochybně dojdete ke stejným závěrům jako konstruktéři v Sydney: Vývoj bude velmi nákladnou a časově náročnou záležitostí při využití nejmodernější technologie a špičkových konstrukčních materiálů. Sériová výroba se stane záležitostí extrémní přesnosti a preciznosti, proto bude třeba minimalizovat ruční práci. Aby se dal mikrofon využít co nejuniverzálněji při dodržení všech očekávaných specifických vlastností, bude nutné osadit konstrukci pre-ampem, jehož parametry dosahují až na samý okraj možností současné elektroniky. Při tom všem je ale zapotřebí myslet i na prodejní cenu, jinak se takový exemplář stane miláčkem několika špičkových studií a tuctoví zákazníci zase utřou nos.

 

Je vůbec možné skloubit výše uvedené požadavky? Po důkladném otestování nového modelu v běžném provozu jsem přesvědčen, že Rode NTR se v tomto světle jeví jako velmi úspěšné řešení.

 

Pokročilá technologie výroby

Nahlédnete-li na stránky firmy (rode.com/microphones/ntr), můžete si prohlédnout videozáběry přímo z automatizované výrobní linky. K vystřižení pásku z materiálu o tloušťce pouhých 1,8 μm se využívá laserový paprsek. Tato metoda zaručuje maximální přesnost a řeže okraje pásku jako hladké hrany bez mikroskopických otřepů. Tím se vylepšují nejen technické parametry kapsle, ale také se zvyšuje životnost mikrofonu. Na pásek je poskytována ještě zvláštní záruka, a pokud budete mít zajem, můžete si ho nechat zdarma v rámci servisu po určité době vyměnit. (Předpokládám, že je tento úkon spojen s vyčištěním celé kapsle.)

Rode NTR - nový model páskového mikrofonu
Rode NTR - nový model páskového mikrofonu

Elastický závěs s fixací

Páskové mikrofony jsou extrémně náchylné na sbírání hlubokých vibrací a rezonancí, proto bývá nezbytné zavěšovat je do elastického odpružení. Rode přichází s elastickým závěsem přímo uvnitř systému. Tento integrovaný „tlumič“ funguje velmi efektivně, a přestože možnost použít tradiční „pavouk“ není vyloučena, v obvyklých nahrávacích podmínkách to rozhodně není nutné.

 

Pro přepravu či manipulaci je mikrofon vybaven speciálním šroubem fixujícím kapsli - po jeho jemném dotažení se tedy můžete se svým miláčkem bez obav vydat na cesty. Fixační šroub lze buď povolit a nebo vyšroubovat úplně - ve druhém případě ho doporučuji pečlivě uschovat do pouzdra. Povolení šroubu je nejbezpečnější provádět, až když je mikrofon pevně namontován na stativu, ale pokud se chystáte mikrofon vysunout nad orchestr, je rozumné povolit šroub ještě před vysunutím stativu.

Rode NTR - nový model páskového mikrofonu
Rode NTR - nový model páskového mikrofonu

Montáž

Uchycení na stojan se provádí pomocí držáku RM2, do jehož matice se mikrofon u konektoru XLR našroubuje a posléze dotáhne, při lehkém povolení matice lze mikrofonem otáčet kolem osy a fixovat ho v požadovaném snímacím úhlu. Kloub držáku je možno natáčet do přesného vertikálního úhlu - dotažení je velmi stabilní, a přestože NTR nepatří mezi žádné drobečky (přes 1 kg), systém neprokluzuje, což patří ke konstrukčním neduhům řady obdobných modelů. Protože NTR zápasí na hudební aréně v nejtěžší hmotnostní kategorii, rozhodně se vyplatí použít stabilní a robustní stojany - namontováním na běžné pódiové stojany se vystavujete riziku převržení stojanu.

 

Atraktivní design

NTR vás překvapí velmi působivým a netradičním retro designem: Matně černá, leptaná povrchová úprava, elegantní a robustní ochranná mřížka, přes kterou je dobře vidilelný celý systém kapsle v integrovaném elastickém závěsu. Přední snímací strana je označena tradičním zlatým kotoučkem - logem  Rode. Mikrofon má vzornou osmičkovou charakteristiku a funguje stejně dobře i z „odvrácené“ strany. Při využívání v páru či obdobných konfiguracích je ale dodržení souhlasné signálové fáze elementárním požadavkem, a protože jsou na první pohled (i poslech) obě strany mikrofonu téměř totožné, je dobré věnovat správné instalaci zvýšenou pozornost (zvlášť při montáži ve vyšších snímacích pozicích). Otočení mikrofonů v páru lze sice dodatečně napravit přefázováním v mixáži, ale proč si komplikovat život?

 

Kapsle a impedanční transformátor

Mikrofonní konstrukce s větším průměrem korpusu přinášejí jednu velkou výhodu: Ochranná transparentní mřížka je relativně daleko od kapsle, čímž se zvyšuje odolnost proti tlakovým nárazům a odstraňuje se náchylnost k parazitním rezonancím. Další ochranná síť je již součástí kapsle samotné, ta ještě navíc chrání systém proti prachovým částicím. V korpusu je namontován velmi kvalitní signálový transformátor, který přizpůsobuje extrémně nízkou impedanci kapsle (analogie kmitací cívky s jediným závitem) vyšší vstupní impedanci předzesilovače.

 

Při extrémně vysokém stupni zesílení je tento komponent velmi choulostivým prvkem systému náchylným na nejrůznější interference, a tak velmi rychle pochopíte, proč je celý systém „oblečen v brnění“ elektromagnetického stínění. Po vyšroubování spodního krytu obepínajícího elektroniku s údivem zjistíte, že podstatný podíl na velké hmotnosti mikrofonu má právě tento nenápadný díl, který společně s magnetem kapsle má podstatný vliv na to, že NTR váží tolik, kolik váží.

Rode NTR - nový model páskového mikrofonu
Rode NTR - nový model páskového mikrofonu

V epicentru kontrabasové smršti

V době testování NTR jsem měl naplánované natáčení unikátního projektu šestnáctitičlenného kontrabasového orchestru složeného z vynikajících hráčů z celé Evropy. Byl jsem přesvědčen, že NTR jako hlavní stereofonní pár v této roli rozhodně obstojí se ctí, i když bych ho tím v žádném případě nechtěl kategorizovat jako prioritní volbu na basové nástroje.

 

Ještě před natáčením jsem si do studia pozval studentku s kontrabasem, abych si vyzkoušel reálné možnosti mikrofonu. Pro objektivní srovnání jsem si kromě NTR natočil také řadu vzorků v monu i ve stereu na běžné kapacitní mikrofony s osmičkovou charakteristikou (aby zůstaly dodržené stejné směrové vlastnosti kapslí). NTR ve vhodných pozicích snímal naprosto čistý, plný, vyrovnaný a detailní zvuk nástroje. Když jsem si následně přehrával z kontrabasových vzorků samostatné rovné tóny, u většiny zvuků zaznamenaných na kapacitní modely jsem se nemohl zbavit podobného pocitu, jako když si je spouštíte ze sampleru, byť byly sejmuté sebekvalitněji. U NTR je výsledný dojem natolik realistický, že i při minimální době přehrávaného vzorku přetrvává pocit energie z živě hraného nástroje - je to tak přirozené, jak jen to může být.

 

V koncertním sále jsem oba ribbony umístil cca dva metry před orchestr s roztečí zhruba 80 cm a úhlem cca 90 °. Jemným posouváním dopředu a dozadu jsem hledal pozici, kde se mi prostorový zvuk orchestru jevil optimálně. Osmičková charakteristika snímající v hojné míře odrazy v sále ze zadních směrů si vyžádala o něco těsnější spojení s orchestrem, než jsem očekával, a dobré vyvážení se zadními kontrabasy, jejichž doménou byly většinou hlubší a hutnější tóny ve spodních polohách, jsem získal při výšce páru kolem 230 cm. Výsledkem byl plný a přirozený ambientní zvuk, který po citlivém smixování s kontaktními kondenzátorovými modely na jednotlivých hlasech přinášel dobře čitelný a vyvážený obraz s výbornou lokalizací.

 

Ribbonový mikrofonní systém byl sice vynalezen již počátkem dvacátých let minulého století, ale první sériově vyrobený model spatřil světlo světa až v roce 1931. Firma RCA vyrobila tehdy „pouhých“ padesát kousků pod názvem Photophone PB-31. Pro nahrávací průmysl to byla poměrně revoluční záležitost rozšiřující neuvěřitelným způsobem možnosti snímání hudby. V nově otevřené rozhlasové hudební síni v New Yorku jich bylo tehdy nainstalováno celkem čtyřicet a sloužily až do osmdesátých let minulého století. (Dnes se ví o pouhých šesti exemplářích.)

 

Že byste rádi viděli tu jejich příšernou frekvenční charakteristiku? Od původního PB-31 ji sice nemám, ale mrkněte na nástupce PB31A z roku 1932 (viz Obr.). Zas tak hrozné to není, že? Víte kde to objevili? To byste asi neuhodli - shodou okolností v jedné staré hasičárně v Austrálii. Tento model byl vlastně už také aktivní jako NTR, protože se propojoval s předzesilovačem prostřednictvím kabelu přes dva impedanční transformátory.

 

Chcete-li si PB-31 poslechnout, není to zas až tak nereálné: Orchestr Hennyho Hendricksona vám ho předvede v plné kráse, stačí kliknout na youtube.com/watch?v=AeDkL6kVR-0. Neuvěřitelné, že?

Rode NTR - nový model páskového mikrofonu
Rode NTR - nový model páskového mikrofonu

 

Virtuózní tóny kontrabasů hrané v extrémně vysokých polohách s hojným využíváním flažoletů, simulující cellové, violové a místy i flétnové party, zněly velmi impozantně. I když je kontrabasový orchestr z hlediska snímání zvuku spíše raritou než běžnou záležitostí, NTR se této role zhostil výborně. Lze předpokládat, že při snímání orchestru s klasickým obsazením odvedou mikrofony neméně precizní práci, zvlášť dobře by měly fungovat v sekci houslí.

Rode NTR - nový model páskového mikrofonu
Rode NTR - nový model páskového mikrofonu

NTR ve studiu

Na ostřejší hlasy jsem ve studiu často využíval pasivní páskový model R77 od MXL (pásek též 1,8 μm, citlivost -55 dB, viz test v Muzikusu 2011), který je charakteristický svým kulatým a plným zvukem. Vzhledem k velmi nízké citlivosti pasivní konstrukce je ale nezbytné používat velmi kvalitní pre-amp s extrémně nízkým šumem a vynikající symetrií, jinak není výsledek příliš ideální. Při větší dávce komprese se často objevují problémy s odstupem, zvlášť při lyrických, jemně zpívaných pasážích. Konstrukce R77, stejně jako řada obdobných modelů, je bez elastického uložení v pavouku navíc extrémně náchylná na snímání podupávajících si muzikantů a podobných hluků z podlahy. Ve většině případů jsem nakonec kromě oříznutí subbasů stejně jemně zvedal vrchní pásmo na ekvalizéru, protože ta „kulatost“ zvuku byla často až nepřirozená.

 

Žádný z výše uvedených problémů u NTR řešit nemusíte. Citlivost (-30,5 dB) je vzhledem k zabudovanému špičkovému pre-ampu vyšší než u většiny kapacitních modelů (oproti R77 téměř o 25 dB!), takže pro většinu zvuků vychází výsledek dobře i s běžným studiovým pre-ampem, který má zisk alespoň 40 dB (ty špičkové mívají kolem 70 dB). Snímání parazitních hluků z podlahy je vzhledem k vynikajícímu elastickému uložení velmi dobře eliminováno, a porovnáte-li křivku frekvenčního průběhu (viz Obr.) s dalšími ribbony, pochopíte, proč je zvuk detailní a brilantní i bez úpravy na ekvalizéru (jemný zdvih na vrchním okraji frekvenčního pásma - viz Obr.).

Rode NTR - nový model páskového mikrofonu
Rode NTR - nový model páskového mikrofonu

Prostorové limitace

Během diskuse s muzikanty, kteří mi pomáhali při testování, jsme se shodli, že rozdíl mezi snímáním kvalitními kapacitními modely a páskovými NTR je natolik zřetelný, že ho okamžitě vnímá i méně cvičené ucho muzikanta, který se poslechovými záležitostmi ve studiu příliš nezaobírá. Zvuk je široký, měkký, příjemný a detailní i pro ostřejší charakter některých dechových nástrojů - výsledný přenos vychází velmi přirozeně pro většinu snímacích vzdáleností a úhlů. Protože NTR je osmička (základní vlastnost páskových modelů), snímá ve stejné míře přední a zadní prostor. S tím se samozřejmě musí počítat a ve snímaném prostředí přizpůsobit vzdálenost, snímací úhel i rozestavění dalších spoluhráčů s ohledem na příslušný směrový pattern. Osmičkové modely potřebují určitý minimální prostor a v příliš stísněných podmínkách (blízké odrazy od stropu apod.) se jejich přirozenost může obrátit proti vám.

 

Info:

Rode NTR je nový model páskového mikrofonu s aktivní elektronikou. Cena je 21 990 Kč včetně DPH.

 

Plus:

trvanlivá a elegantní povrchová úprava

integrovaný systém odpružení

fixační šroub pro transport

precizní kapsle s páskem 1,8 μm

konstrukce s impedančním transformátorem

velmi kvalitní, symetrický předzesilovač s vysokým ziskem a nízkým šumem

vynikající ochrana proti interferencím

transparentní a velmi přirozený zvuk

jeden volný náhradní pásek během záruční doby

součástí sady ochranný protiprachový krycí váček

deset let prodloužená záruka po on-line registraci

 

Mínus:

Vyšší hmotnost mikrofonu vyžaduje robustní stojan.

Souhlasné natočení lícovou stranou vyžaduje při sestavení páru důkladnou pozornost.

Aretační šroub nemá jasně vymezenou pozici - nutná je optická kontrola.

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Mikrofonní systém páskový (ribbon), tlouška 1,8 ľm
Provedení aktivní elektronika s transformátorem a pre-ampem
Směrová charakteristika osmičková
Frekvenční rozsah 20 Hz–20 kHz
Výstupní impedance 200 ?
Maximální akustický tlak 130dB SPL (@ 1kHz, 1% THD při impedanci 1K?)
Citlivost 30 mV @ 94 dB SPL) ą2 dB @ 1kHz
ŠŠumový ekvivalent 15 dB (A-weighted)
Fantomové napájení +48 V
Hmotnost 1047 g
Rozměry 216 mm x 65 mm x 65 mm

 

 

www:

rode.com/microphones/ntr

Psáno pro časopis Muzikus