Roland D2 Groovebox

Roland D2 Groovebox
Roland D2 Groovebox

Tato mašinka zaujme svou ostře oranžovou barvou a Kaos padovým terčem, zvaným D-Field, uprostřed panelu. Zajímavá je také jeho výbava - 64hlasá polyfonie, 8 globálních a 25 inzertních efektů. Dále banky Wave rytmických vzorků po cca 250 v každé. Důležitou vlastností D2 je přehrávání až 8 partů současně. Jeden part může být např. kytara, jiný klávesy, bicí mají svůj vyhrazený part R (Rhythm). Tomu odpovídá i osmistopý sekvencer, který pojme cca 40 000 not. Firemních patternových presetů je 157, RPS patternů 232 a uživatelských 100. RPS znamená Real Time Phrase Sequence a vztahuje se k poli D-Field. Je rozděleno na osm přibližně stejných částí, kterým lze přiřadit libovolný pattern a ten potom dotekem této výseče v "kruhovém čtverci" D-Field snadno spustit. V jednoduchosti této obsluhy je celé kouzlo geniální technologie Kaos Padu (držitelem patentu je firma Korg). Dotykem prstu na ploše D-Field spustíme pattern nebo frázi a pro vícenásobné přehrání přidržíme tlačítko Hold. Přiřazení fráze/patternu výseku D-Field je velmi snadné. Vybereme si pattern, umlčíme všechny party, kolečkem vybereme part, kterému jej přiřadíme a potom se dotkneme výseku, kterému jej přiřadíte rovněž. To je vše.

 

Pad ale neslouží jen ke spouštění patternů, umí se chovat také jako DJ gramofon, s přiřazeným efektem Vinyl FX, takže v režimu Spin lze scratchovat, pouštět pattern pozpátku, střídat tempo v BPM, ovlivňovat stereo efekt, apod. Vše pomocí definovaného pohybu prstu po ploše D-Field. Už tušíte, že D-Field není zbytečnost?

Důležitou pomůckou je také Arpeggio. Jeho nastavení uložíme jako uživatelský styl s možností editace až devíti parametrů, jako Beat, Chord či Octave Range. K dispozici jsou tři režimy - Song, Pattern a Megamix. Posledně jmenovaný umožňuje přehrávat jeden pattern a v reálném čase měnit data v jiném a toto nastavení pak uložit jako nový pattern. Každý pattern lze vytvořit také krokově. Pokud se týká Songu, lze jej nejen uložit, ale také editovat, vymazat nechtěnou část, vložit pattern kamkoliv doprostřed, apod. Celý systém D2 můžeme nastavovat (např. ladění, nebo synchronizaci či MIDI) a toto nastavení uložit. Desátý kanál MIDI je tradičně rytmický. Firemní nastavení RPS je na 15. kanále a nastavení Arpeggia na 16. kanále.

Cena: 17 600 Kč.

Psáno pro časopis Muzikus