STEINBERG Cubase SX 3 - co se změnilo v nejpoužívanějším HDR softwaru

STEINBERG Cubase SX 3 - co se změnilo v nejpoužíva
STEINBERG Cubase SX 3 - co se změnilo v nejpoužíva

Při troše nepozornosti dnes ani nepoznáte, jestli pracujete v programu Nuendo, nebo Cubase. Funkční i vzhledové vlastnosti se jeví jako totožné.

STEINBERG Cubase SX 3 - co se změnilo v nejpoužíva
STEINBERG Cubase SX 3 - co se změnilo v nejpoužíva

Těžko se domnívat, o jakou firemní strategii jde, ale co mě napadá jako první, je konzervativnost uživatelů. Tábory "kjubejsistů" či "kejkvolkářů", "sonaristi" s "lodžikisty" včetně "nuendistů" či jiné podobné havěti se nerady vzdávají naučených grifů a nedají ná své miláčky dopustit. A tak si asi Steinberg nemůže dovolit příjit na trh s Nuendem a říci všem uživatelům Cubase: Tak končíme, od nynějška bude už jen Nuendo. A umím si představit různé verze Nuneda, aby byla umožněna i cenová dostupnost pro ty, kdo pro svoji práci nepotřebují celý nadupaný produkční audio systém. Navíc je dnes nad slunce jasnější, že možnosti různých DAW (digital audio workstation) jsou více než vyrovnané a převratné novinky nelze očekávat. Není proto divu, že lehké opisování a půjčování si nápadů, jak realizovat tu či onu funkci, bude pravděpodobně stále častější. Pokud čas a praxe ověří, že daný postup je nejlepší, těžko se vymýšlí další. Velkou většinu funkcí naleznete v každé DAW, pouze jedni na to jdou zprava a druzí zleva. Asi to nepovede k tomu, že se všechny DAW budou podobat jako vejce vejci, ale...

Co nového pro nás připravili ve Steinbergu? Představíme si dnes novou verzi legendárního programu Cubase ve verzi SX3. Dnes již dávno neplatí, že při přechodu na vyšší číslo verze v prvním řádu znamená i zásadní změny v designu či přeprogramování jádra systému, jak tomu dříve bývalo zvykem. Nic takového se nestalo a firma inzeruje na sedmdesát nových vlastností a změn. My se zastavíme u těch nejdůležitějších.

 

Audio Warp

Audio Warp je nová funkce, která dokáže v reálném čase měnit jak délku časové osy, tak i ladění. Je zde i vestavěna podpora souborů programu ACID - audio smyčka se v reálném čase přizpůsobuje změnám tempa. Zmíněný nastroj je dnes odpovědí na stále častější práci se smyčkami. Pomocí několika nástrojů můžete velmi jednoduše a intuitivně měnit tempo smyček i jejich ladění, což je pro tento typ práce velmi užitečné.

Samozřejmě přepočítávání audio vzorků funguje jen v určitém rozsahu. Každý, kdo si to vyzkouší, brzy zjistí, že změny, ať už v ladění nebo v tempu, řekněme nad 25 % bývají slyšitelné a vlastně už nepoužitelné.

 

Práce se stopami

Intuitivní práce se stopami rozdělí váš projekt do sekcí a dovolí vše přeskupovat pomocí jednoduchého manažéru. Projekt si rozdělíte na jednotlivé celky (sloky, refrény, mezihry, přechody...) tak, že si je jednoduše označíte ve speciální stopě a v manažéru si pak poskládáte tolik verzí, kolik chcete. Mezi nimi pak můžete libovolně přepínat a porovnávat je. Dohromady s funkcí Audio Warp dostáváte do ruky velmi mocný nástroj pro práci se smyčkami či při tvorbě demo snímků. Už hůře si tuto funkci dovedu představit při klasickém nahrávání, kde například opakování refrénu může vést ke ztrátě živosti a nárůstu strojovosti. Ale prostřednictvím Audio Warpu trochu pomoci nepřesnému bubeníkovi bude velmi snadné.

 

Přímá MIDI editace

Jde v podstatě o integraci MIDI editoru do hlavního okna projektu se stopami. Umožňuje přímé editování provádět ve vizuálním kontextu s audiem a videem. Možnosti editačního okna, které se vám otevře přímo pod zvolenou stopou, jsou stejné jako u klasického MIDI key editoru. Výhodou tohoto způsobu editace, jaký například můžete nalézt u Pro Tools, je přehled, kde se v editaci nacházíte, což dříve bylo možné jen sledováním taktů a poslechem.

 

Mapy MIDI zařízení

Nová správa mapování MIDI zařízení (MIDI Device Map) umožňuje přístup k externím MIDI zařízením pomocí grafického rozhraní. Nastavení lze imporotovat jako VST Mixer Maps, nebo si můžete vytvořit vlastní včetně panelů pro Track Inspector či kanálů mixu. Vylepšování této funkce je rozhodně přínosem, protože ovládání externích "krabic" pomoci MIDI je na úrovní elementárních příkazů složité a náročné na odborné znalosti.

 

Pracovní plocha

Definování pracovní plochy uživatelem je velmi užitečné. Nastavení lze uložit pro každý projekt zvlášť. Mezi plochami lze přepínat za chodu, i když používáte více počítačů nebo monitorů.

 

Externí efekty

Pomocí funkce External FX lze přímo zařadit externí efektové procesory do VST mixeru. Můžete používat své oblíbené hardwarové efekty. Jejich zařazení do signálové cesty je pak úplně stejné jako u softwarových kolegů.

 

"Zmražení"

Došlo k rozšíření funkce Freeze pro virtuální nástroje i pro audio stopy. "Zmrazit" lze virtuální nástroj (bez nebo s efekty) v insertu. Automaticky se nástroj odstraní z paměti, čímž jí uvolní. Zmražení audio stop s efekty v inzertu zase naopak uvolní kapacitu procesoru.

 

Barvy

Došlo k rozšíření možností vlastního definování barev stop a kanálu mixu pro lepší orientaci v projektu.

 

Verdikt

I když jsem na počátku zmiňoval současný trend, kdy nové číslo verze DAW programů již zdaleka neodráží tolik změn jako dříve, musím říci, že hlavní nové funkce rozhodně významně přispějí ke komfortu práce s Cubase SX. Na druhou stranu to ukazuje jistou dokonalost těchto systémů a je dlužno říci, že zde máme nástroj, který obsahuje opravdu vše potřebné pro produkci profesionální nahrávky. Limitem je zde samozřejmě kvalita digitálních převodníků a i kvalita procesování signálu, což se samozřejmě odrazí při porovnání s analogovými a hardwarovými zařízeními. Rovněž kvalitu poslechu režie a nahrávací místnosti nelze nahrazovat následným digitálním zpracováním. Ale pokud jde o komfort práce a zpracování nahraného signálu, neexistují snad operace, procesy či postupy, které by v digitálním prostředí Cubase SX3 nešly realizovat.

 

Info:

Cubase SX3 je nová verze programu DAW (Digital Audio Workstation). V nových funkcích se hlavně odráží nárůst práce se smyčkami. Cena je 26 237 Kč.

 

Plus:

komplexní studio integrované do jediného počítače

funkce pro práci se smyčkami

editace MIDI přímo v okně projektu

 

Mínus:

rozsah přeladění (změna tempa) ve funkci Audio Warp

editace MIDI přímo v projektu okna se stane přehlednější až při využití větších monitorů (19-21")

Psáno pro časopis Muzikus