Steinberg Virtual Guitarist 2 - virtuální doprovodný kytarista schopný hrát v libovolné tónině řadu kytarových doprovodů

Steinberg Virtual Guitarist 2
Steinberg Virtual Guitarist 2

Steinberg Virtual Guitarist 2 je nástupcem produktů Virtual Guitarist (Muzikus č. 2/2006) a Virtual Guitarist Electric Edition (Muzikus č. 3/2006), které zároveň i slučuje. Jedná se tedy o virtuálního doprovodného kytaristu schopného hrát v libovolné tónině řadu kytarových doprovodů mnoha různých stylů a žánrů.

Stejně jako předešlé verze, i tato je postavena na samplech. Celou banku tvoří 6,8 GB kytarových záznamů. Obsahuje 32 nových značkových stylů a všech 56 stylů z obou starších verzí.

 

Play

Hlavní část slouží k načítání hudebních stylů - vzorků. Ty jsou uspořádány poměrně přehledně, ačkoliv zaberou zbytečně moc místa. Z každého stylu je možné vyslechnout ukázku, aniž by bylo nutné ho načítat. Ke každému existují "klávesové zkratky". Pomocí určitých kláves klaviatury mimo rozsah hraného nástroje je možné rychle přepínat mezi určitými parametry nebo přidávat zvukové efekty. Mapu těchto kláves najdete pod tlačítkem Parts. Své vlastní upravené styly je možné ukládat.

Na těle kytary máte k dispozici devět virtuálních otočných potenciometrů, které je možné řídit pomocí MIDI. Ovládá se jimi například hlasitost, pokles, dolní zádrž, dynamika, prezence, časování, volnost ve frázování a šíře stereo báze. Tři přepínače ovládají zapnutí/vypnutí zvuku Fret Noise (posun levé ruky po hmatníku), jazýček, doubling. Stejně jako v předešlých verzích, i zde je možné volit rychlost přehrávání, a to v poměru 1:1 (tedy originální rychlost označená jako x1), x1/2 (poloviční rychlost) a x2 (dvojnásobná rychlost). Ještě stále jsem nenašel smysl této funkce. Half nebo double time raději ve skladbě vytvořím pomocí nového riffu, který se hodí více, lépe padne a zní přirozeněji.

 

Riff

Načtené kytarové riffy můžeme poměrně podrobně editovat. Jednotlivé údery pravou rukou do strun lze posouvat, celý riff je možné rozdělit na neomezené množství částí. Každou z nich můžeme posouvat vpřed či vzad, a tím riff ještě upravit, přefrázovat. Pro snazší orientaci je možné použít kvantizaci (a to buď "rovně", která kvantizuje na dvaatřicetinky a trioly), nebo nastavovat délku jednotlivých částí zcela libovolně. Pochopitelně jsou k dispozici riffy již přednastavené. Dále je přímo v nich možné měnit hlasitost každé jednotlivé části. Vše lze editovat v reálném čase a Virtual Guitarist 2 se snaží reagovat seč může.

 

FX

Efektovou jednotku tvoří kytarová klasika, jako je wah, compressor, fuzz/crush, tremolo, modulation (chorus, flanger, detune), phaser, reverb a delay. Parametry efektů nejsou vůbec překvapivé, ale proč by měly být? Po instalaci je k dispozici 32 různě nastavených efektových cest, pochopitelně je možné vytvářet a ukládat své vlastní. Pořadí efektů, jak půjdou za sebou a které budou aktivní, se volí velice snadno v části FX Routing jednoduchým drag and drop.

K dispozici jsou tři různá comba (bedny 1 x 12; 2 x 12 a 4 x 12) a zesilovač s reproduktorem nazvaný Radio, jehož kvalita je záměrně nižší. Též je možné simulovat čtyři různé druhy snímání mikrofony. Dva jsou dynamické (jeden snímá na ose reproduktoru, druhý mimo) a dva kapacitní (opět na ose reproduktoru a mimo ní).

 

Setup

V nastavení se od starších verzí moc nezměnilo. Nastavení hlavního ladění je nutnost, stejně jako výstupní úrovně nebo vibráta. Kvantizace, jak často bude Virtual Guitarist 2 reagovat na změnu akordu, je od osminky až po celý takt, nebo může být vypnutá. Reakce na hlasitost zahraných tónů může být vypnutá, střední, nebo plná. Nejdůležitější částí je pravděpodobně informativní tabulka zobrazující variace akordů, které daný styl umí rozpoznat. K dispozici jsou obecně tři různé režimy - ECO, MID a XXL. U každého akordu je zobrazeno, který z těchto režimů jej umí přehrávat nebo zda nejsou vůbec v daném stylu nasamplovány, a tedy je přehrávat nelze. Nejpropracovanější samply jsou schopné přehrávat akordy typu (dle složitosti od nejjednodušších):

X, Xmi, X7, Xmi7, X6, Xmi6, Xmaj7, X+5, X-5, Xdim, Xsus4, X7/sus 4, Xmi7/-5, Xmi maj7 a Xsus2

 

Závěr

Steinberg Virtual Guitarist 2 je šikovnější doprovodný kytarový hráč, než byli jeho předchůdci. Stále však zůstává jen omezeným strojem. Pro demo nahrávky nebo hudbu do reklamy, kde nejsou tak vysoké umělecké nároky, je však nepoměrně méně odmlouvavý a nepoměrně více ochotný a poslušný než většina živých kytaristů. Podpora VST, DXi, AU, ReWire a stand-alone.

 

Info:

Virtual Guitarist 2 je univerzální virtuální doprovodný kytarista. Cena 7590 Kč.

 

Plus:

sloučení akustické a elektrické edice předchozích verzí

možnost tvorby vlastních riffů, včetně transpozice uvnitř riffu

snadné ovládání

 

Mínus:

výsledné riffy jsou relativně omezené (teoreticky vyčerpatelné) a nekreativní

Psáno pro časopis Muzikus