TL Audio 5052

TL Audio 5052
TL Audio 5052

Před časem jste měli možnost seznámit se na stránkách Muzikusu se třemi modely z nové série Ivory 2 - 5050 (jednokanálový lampový předzesilovač s kompresorem), 5021 (dvoukanálový lampový kompresor) a 5051 (jednokanálový lampový procesor). Právě k poslednímu modelu má úzký vztah i 5052: v zásadě se jedná o dvoukanálovou verzi 5051, ale řada funkcí je zde ještě rozšířena. Stejně jako ostatní modely z této série vychází konstrukčně z kombinace lamp a nízkošumových polovodičových prvků - výsledkem je nejen špičkový zvuk, ale i jedinečné parametry.

 

Vstupní a výstupní sekce

Každý kanál má tři typy vstupů: na zadním panelu je mikrofon, symetrická linka přepínatelná pro úrovně +4 nebo +18 dB a vysokoimpedanční nástrojový vstup. Jejich volba se provádí čtyřpolohovým přepínačem - první dvě polohy jsou pro mikrofon s fantomovým napájením či bez něj, další aktivují linku nebo nástroj. Díky této selekci není nutné ze vstupů vytahovat kabely, které se právě nevyužívají.

Všechny vstupy mají společné nastavení citlivosti, pro mikrofon v rozsahu od +16 do +60 dB, pro linku 20 dB a pro nástroj 0 až +40 dB. Zisk pro citlivější mikrofony snímající hlasitější zvuky je možné redukovat o 30 dB a součástí vstupního zesilovače je i obvod pro odfiltrování nežádoucích spodních frekvencí: má pevně nastavenou frekvenci na 90 Hz a strmost 12 dB na oktávu. Najdeme tu i možnost otočení fáze signálu (ta na monofonní 5051 chybí), obvod je až za přepínačem vstupů, tzn., že příslušné nastavení ovlivňuje mikrofon i linku.

Budete-li chtít využívat z přístroje pouze předzesilovač, můžete kompresor a ekvalizér úplně vyřadit tlačítkem Bypass. O lampový zvuk v takovém případě nepřijdete, protože elektronkový stupeň zůstává stále v činnosti, stejně jako možnost připojení externího procesoru do symetrického inzertního vstupu na zadním panelu (jacky). Můžete společně s regulací výstupní úrovně využívat i ochranný limitér (0 až +20 dB), který se aktivuje povytažením příslušného potenciometru (svítí žlutá ledka, červená signalizuje limitaci signálu) - pro klasické černé tlačítko už při rozměrech 3U nezbyl evidentně na panelu prostor.

 

Sekce kompresoru

Pro řízení dynamiky na 5052 slouží kompresorová sekce s takto nastavitelnými parametry: práh citlivosti v rozsahu +10 až -20 dBu, kompr.poměr 1 : 1,15 až 1 : 30 a regulace dorovnání zisku (GMU) 0 až +20 dB. Náběhové a doběhové konstanty se pohybují od 0,4 ms do 40 ms pro Attack a 40 ms až 1s pro Release, fungují však také interaktivně, tzn. že se mění v závislosti na hudebním materiálu. Jde o velmi chytře vymyšlený obvod, který velkou měrou přispívá k tomu, že i při větší redukci zisku zůstává zvuk přirozený a brilantní. Vzhledem k této automatické "korekci" časových konstant jsou na stupnicích regulátorů pouze údaje Fast a Slow. Přepínání typu komprese na Hard a Soft ještě možnosti vhodného nastavení rozšiřují. Zbývající dvě tlačítka v sekci kompresoru jsou On a EQ S/C. Prvním se kompresor aktivuje (porovnání zvuku), zatímco EQ S/C zařadí do řídícího obvodu kompletní sekci EQ z 5052 (pro tuto funkci lze využít i externí procesor). V té chvíli funguje kompresor např. jako de-esser, a pokud je EQ na 5052 vyblokován pro tuto funkci, nelze ho už samozřejmě využívat pro audio.

 

Sekce ekvalizéru

Čtyři pásma ekvalizéru na 5052 přinášejí oproti monofonnímu provedení procesoru podstatně více možností v nastavení parametrů. Regulace všech pásem probíhá v rozsahu 15 dB a všechny frekvence jsou již plynule přeladitelné. Obě středová pásma jsou plně parametrická, protože mají nastavitelné Q od 0,7 do 7, zatímco spodní i vrchní pásmo lze přepínat na filtr shelving (12 dB na okt.) nebo peak s pevně nastaveným Q (1,5). Ekvalizér se aktivuje stiskem EQ On, tlačítkem EQ Pre lze celou sekci zařadit již před kompresor.

 

VU indikátory

a stereofonní funkce

Prostor střední části předního panelu je vyhrazen pro oba VU-metry, dají se přepínat na vstupní či výstupní úroveň, anebo mohou indikovat redukci zisku kompresoru či limitéru. Pro vstupní a výstupní úrovně lze aktivovat útlum 10 dB, při vysokých úrovních signálu na vstupu či na výstupu (např. pro vstupy do AD převodníků se určitě hodí).

Dole pod VU-metry najdete i tři tlačítka pro volbu stereofonního režimu pro kompresor, ekvalizér a limitér. Pokud je některá z těchto funkcí aktivní, stačí jednoduše nastavit parametry příslušných funkcí pouze na levém kanálu (ovládací prvky pravého jsou v tu chvíli vyřazeny z činnosti), v případě kompresoru funguje i společná reakce v řídících obvodech, která zajistí ochranu proti nežádoucímu posuvu na stereofonní bázi. Nejsou-li stereo funkce aktivní, lze procesor využívat jako dva samostatné kanály.

 

Závěr

Při letmém pohledu na přední panel 5052 vás okamžitě napadne, že zatímco dvourackový jednokanál - 5051 měl ovládání přehledně a esteticky uspořádané ve dvou řadách, je jeho stereofonní "bratříček" ovládacími prvky doslova napěchován - pro toho, kdo chce ušetřit prostor v racku, je to ideální řešení, ten, kdo dává přednost větší přehlednosti, by zajisté uvítal místo 3U raději výšku 4U. Stručná statistika totiž mluví sama za sebe: Na ploše, která se zvětšila jen o jednu třetinu, je více než dvojnásobek knoflíků, téměř čtyřnásobek tlačítek a zhruba třikrát tolik indikačních ledek. Přibyl také další VU-metr a nástrojový vstup, a tak vás asi nepřekvapí, že např. místo nadpisu Gain Make-Up najdete na 5052 už jen zkratku GMU. Regulátory pro jednotlivé funkce jsou ale poměrně dobře barevně odlišené, a většina uživatelů je stejně zvyklá nastavovat hodnoty spíš podle poslechu než luštěním nějakých hodnot na číselné stupnici.

 

Chcete-li se dozvědět ještě něco víc o konstrukčních detailech či o zvuku tohoto procesoru, doporučuji nahlédnout do Muzikusu č. 5, kde je důkladně popsána jednokanálová verze 5051. Zbývá dodat, že stejně jako u ní, můžete si i pro 5052 dokoupit 24bitovou digitální kartu (44,1 nebo 48 kHz).

 

Info:

5052 je stereofonní lampový procesor od TLA ze série Ivory 2 s 24bitovým AD převodníkem. Cena včetně DPH: 52 990 Kč

Plus:

parametricky řešený EQ

skvělý lampový zvuk

EQ přepínatelný před i za kompresorem či jako side chain filter

Mínus:

poněkud přehuštěné ovládání na předním panelu

digitální karta zatím neumožňuje 96 (88,2) kHz

EQ nemá nezávislé nastavení úrovně = méně objektivní porovnání úprav

Psáno pro časopis Muzikus