Yamaha P120/P120S - přenosný diditalní klavír

Yamaha P120/P120S - přenosný diditalní klavír
Yamaha P120/P120S - přenosný diditalní klavír

V prosinci 2001 přišly na trh dva nové modely přenosných Clavinov série P - P120 a P120S. Dva roky po P80 tak mají hudebníci k dispozici modernější a v mnoha parametrech vylepšený nástroj.

 

Popis

Nová Clavinova má nový design - a to hned ve dvou provedeních: P120 kombinuje černou barvu plastu s mahagonovým panelem, P120S stříbřitou s třešňovým panelem. K nástroji lze objednat i stojan v odpovídajícím barevném provedení. Celkově lze k designu říci, že působí opravdu luxusně, panel není jenom nějaká levná plastová fólie.

Ovládací prvky odleva: dva fadery umístěné pod sebou - hlasitost a ostrost zvuku (ten má střední aretaci), tlačítka Demo, Start/Stop pro metronom, dvě tlačítka Tempo/Function s dalším tlačítkovým přepínačem pro volbu režimu a indikačními LED diodami, potom tříznakový sedmisegmentový LED displej, tlačítka -/No, +/Yes, Preset se zabudovaným LED indikátorem, tlačítkový přepínač uživatelských skladeb, dvě tlačítka Track 1, 2, Start/Stop a Rec pro sekvencer, 14 tlačítek volby zvuku s LED diodami, tlačítka Variation a Split, tlačítkové přepínače typu dozvuku, efektu a rychlostní citlivosti a tlačítko transpozice. Vlevo a vpravo na horním panelu jsou i dva mřížkou kryté otvory pro odposlech zabudovaných reproduktorů. Boční panel vlevo nese všechny konektory, přepínač To Host, přepínač funkce reproduktorů a hlavní vypínač.

 

Tónový generátor

Nástroj má 14 AWM2 zvuků, převzatých z nových modelů Clavinov série 900:

- Nově nahraný dynamicky stereofonně vzorkovaný klavír (tři vzorky pod sebou prolínané rychlostí stisku) ve dvou podobách a dvou variantách: jako koncertní Grand 1 - zní jako výborně sejmuté křídlo, o něco ostřejší varianta pro pop, ještě ostřejší rockový Grand 2 a jeho odladěná Honky-tonk varianta. Všechny zvuky jsou velmi kvalitní, dynamický rozsah jde od nejjemnějšího pianissima k fortissimu, poziční zóny multivzorku jsou výborně maskovány. Stereo obraz je vyvážený, problémy se smyčkami tu nejsou. Kvalitu a autenticitu klavírního zvuku dále zvyšuje efekt souznění strun a resonance desky při stisku pedálu (Soundboard), jehož hloubka je nastavitelná, a vzorek pro puštění klávesy - tóny jsou zakončeny zcela přirozeně.

- Dva moderní klavíry - monofonně vzorkované: digitální FM a historický elektrifikovaný Rhodes. Oba využívají přepnutí vzorků - např. Rhodes z normálního tónu na nakřáplejší zkreslenou variantu. Variantou prvního zvuku je syntetický klavír, hodí se jako druhá vrstva do vrstvených zvuků. Variantou Rhodes klavíru je dřevěněji znějící Wurlitzer se vzorkem zakončení tónu.

- Harpsichord - vynikající stereofonní cembalo s autentickým chováním při puštění klávesy (zpětné zadrhnutí brku). Varianta přidává oktávovou spojku. Bez dynamiky.

- E. clavichord - nejde o nic jiného než o Hohner clavinet. Velmi autentický zvuk, konečně se objevil i na Clavinově. Je monofonní, se vzorkem zakončení tónu. Varianta přidává efekt.

- Vibrafon - vysoce kvalitní jazzový vibrafon hraný měkkými paličkami, výborně reaguje na dynamiku, kdy se barva zvuku přiostřuje (stereofonní dynamický sampling). Varianta přidává tentýž zvuk o oktávu výš.

- Píšťalové varhany - stereofonní zvuk kombinující zhruba Principál 8', kryt 4' a flétnu 2', vhodný pro barokní hudbu. Varianta představuje mohutné varhanní pleno. Oba zvuky jsou výborně udělané a dají se dobře použít. Nevyužívají dynamiku, dynamický sampling a vzorky pro zakončení tónu.

- Hammond varhany - jsou lepší než na P80. Nevyužívají stereo sampling, dynamiku, dynamický sampling a zakončení tónu. Podle mého názoru použitelný, ale kvalitou nejslabší zvuk na tomto nástroji, pokud jde o autenticitu. Varianta zvuku se neliší od základní verze barvou zvuku, ale nastavením efektu - simulace Leslie boxu se plynule roztočí na vyšší rychlost, po vypnutí varianty se opět plynule vrátí na pomalejší otáčení. Stejně jako v případě jiných Clavinov i zde platí, že těžká vyvážená klavírní klaviatura není pro varhanní fakturu nejvhodnější.

- Smyčce - výborně znějící, i když monofonní. Ve variantě mají pomalejší náběh. Nevyužívají dynamický sampling, reagují na rychlostní citlivost.

- Sbor - plně znějící lidské hlasy, ve variantě s delším náběhem. Volba tohoto zvuku byla dobrým nápadem, i když je jenom monofonní.

- Kytara - vynikající stereofonní nylonová kytara s efektem flažoletů při silném úderu. Ve variantě nabízí měkčí náběh.

- Kontrabas - monofonní drnkaný kontrabas, ve variantě se přidá rychlostně citlivý ride činel.

- Elektrifikovaná baskytara - monofonní základní baskytara, ve variantě je bezpražcová.

Výběr zvuků je podle mého názoru dokonalý - konečně se někdo pořádně zamyslel a vybral ty nejdůležitější a skutečně potřebné zvuky pro klasiku, pop, rock a jazz. Na předchozích Clavinovách vždycky nějaký zvuk chyběl, nebo se varianty zvuku příliš nelišily od základního. Škoda jen, že se trochu šetřilo - monofonní zvuky by si zasloužily stereofonní provedení.

Barvu zvuku je možné do jisté míry změnit pomocí regulátoru Brilliance - zvuk se přiostří nebo zakulatí.

Polyfonie nástroje je 64 hlasů, nechybí algoritmus zadržování basového tónu při stisknutém Sustain pedálu. Vysoká polyfonie se uplatní i při kombinaci dvou zvuků v Dual režimu.

Nástroj je laditelný v rozsahu 427 až 453 Hz po krocích 0,2 Hz pomocí speciální kombinace kláves nebo pomocí tlačítek -/+. Chcete-li ladit po větších krocích 1 Hz, dá se využít kombinace kláves a tlačítek -/+.

 

DSP jednotky

Základní zvuk nástroje je dotvářen dvěma DSP jednotkami:

- Reverb - čtyři typy dozvuku (Room, Hall 1, 2, Stage)

- Efekt - tři typy modulačních efektů a zpoždění (chorus, phaser, tremolo a delay)

Efekty nejsou editovatelné, dá se nastavovat jenom úroveň. Jakákoli změna se uloží do paměti a při příští volbě zvuku se vyvolá poslední nastavení.

 

Ozvučení

Má výkon 2 x 12,5 W, z jednoho oválného reproduktoru 12 x 6 cm pro každý kanál. Reproduktory jsou na zadním panelu a namířeny směrem od hráče. Dostatečné pro běžné použití. Zajímavostí je přepínač funkce ozvučení: v poloze Normal vypínají sluchátka zabudované reproduktory, v poloze On hrají reproduktory vždy, v poloze Off jsou vypnuty.

Výstupní konektory jsou ve dvou provedeních - jako regulované jacky (reagují tedy na hlavní regulátor hlasitosti) a jako neregulované cinche (předpokládá se regulace na externím zařízení).

 

Klaviatura

Nástroj je vybaven 88klávesovou GH (Graded Hammer) klaviaturou (simuluje rozdílnou hmotnost kladívek po klaviatuře), zdá se mi, že chodí ještě o něco tížeji než na P80. Kvalita klaviatury je vynikající. Rychlostní citlivost je nastavitelná na jednu ze čtyř křivek - Hard (pro razantnější hráče), Medium, Soft (maximální hlasitosti dosáhnete i s relativně slabým úderem) a Fixed (rychlostní citlivost je vypnutá, všechny tóny se ozývají stejně v nastavené úrovni v rozsahu 1 až 127).

Nástroj umí i jiná ladění než rovnoměrně temperované - k dispozici je šest přírodních a historických ladění a nastavení vztažného tónu. Vlastní ladění bohužel možné není.

Dual režim kombinuje dva zvuky nad sebou, ten s nižším pořadovým číslem bude jako první, s vyšším číslem druhý. Takto se dají kombinovat i varianty zvuků. Pokud jde o DSP jednotky:

- Dozvuk prvního zvuku dostane přednost. Pokud je pro tento zvuk vypnutý, zvolí se nastavení druhého zvuku. Hloubka dozvuku se dá na panelu měnit pouze pro první zvuk.

- Efekt se zvolí v závislosti na konkrétních podmínkách. Jeho hloubka se dá na panelu měnit pouze pro první zvuk, ale ve funkcích ji lze nastavit pro oba zvuky nezávisle.

Další parametry Dual režimu, nastavitelné pod funkcemi: vyvážení, odladění, oktávový posun obou zvuků, hloubka efektu obou zvuků a resetování.

Ve Split režimu se chová nástroj podobně, pokud jde o nastavení dozvuku, efektu a varianty zvuku. Zvuk aktivní před stisknutím tlačítka Split bude napravo na klaviatuře, zvuk zvolený při držení tlačítka Split je nalevo. Ve funkcích se nastavuje dělicí bod klaviatury, vyvážení, oktávový posun obou zvuků, hloubka efektu obou zvuků, aktivace obou pedálů.

Transpozice pracuje v rozsahu -12 až +12 půltónů.

Nástroj umí funkci Local Off, odpojení klaviatury od interního tónového generátoru.

 

Pedály

Sustain pedál je v ceně nástroje a jde o nový, kontinuální typ. Záleží u něj na hloubce stisknutí - tím se reguluje délka doznívání a zároveň efekt souznění strun u klavírních zvuků. Lze tak vyrábět efekty čtvrtečního nebo polovičního pedálu. Celkovou hloubku efektu souznění (Soundboard) lze nastavit v menu funkcí.

Do nástroje lze připojit další pedál, ať už kontinuální FC7 nebo spínací FC4/5 (nebo jiné typy jiných firem), který může plnit řadu funkcí: pro kontinuální pedál je to Sustain (stejně jako výše popsaný Sustain, v tom nevidím žádný smysl) a hlasitost, pro spínací Soft (míru efektu lze opět nastavit), Sostenuto, Sustain (standardní vypínací), zapnutí varianty zvuku a Start /Stop sekvenceru. Lze také určit polaritu pedálů.

 

Metronom

Dá se zapnout a vypnout, můžete nastavit metrum (0, 2 až 6) a tempo v rozsahu 32 až 280 úderů za minutu. Hodnota metra i tempa je zobrazována na displeji. Hlasitost metronomu lze nastavit ve funkcích nebo pomocí zkratky (tlačítko Tempo/Function spolu s Metronome).

 

Sekvencer

Další potřebnou a užitečnou funkcí je dvoustopý sekvencer/rekordér s kapacitou asi 10 000 not (záleží na četnosti použití pedálu a jiných faktorech) a velmi jednoduchou obsluhou, zamýšlený především jako záznamník nápadů bez nutnosti startovat externí sekvencer. V paměti můžete mít tři skladby. Zapisuje se toto všechno:

- Pro skladbu - tempo, metrum, typ dozvuku a efektu.

- Pro stopu - noty, volba zvuku a varianty, zvuky pro Dual a Split režim, Sustain a další pedál, hloubka dozvuku a efektu, vyvážení Dual a Split zvuků, odladění Dual zvuku, oktávový posun Dual a Split zvuků.

Nahrává se v reálném čase a není možná žádná editace. Displej zobrazuje zbývající paměť v kB, počínaje hodnotou 47. Jakmile se paměť naplní, objeví se na displeji nápis FUL a nahrávání se zastaví. Všechna data nahraná do tohoto momentu zůstanou zachována.

Výhodou je možnost dodatečné změny nastavení nástroje po záznamu a samozřejmostí je záznam všech prováděných změn zvuků, režimů nástroje a pedálu v reálném čase. Je možné smazat data jedné stopy nebo celou skladbu.

Každá stopa může být nahrána v jiném zvuku, s nahranou skladbou je možné hrát živě třetím zvukem. Při přehrávání se dá měnit libovolně tempo. Kdykoli je možné vrátit se k původnímu tempu současným stiskem obou tlačítek tempa. Pokud jde o efekty, v závislosti na konkrétních podmínkách dostane přednost jen jeden efekt v každém DSP.

Funkce Synchrostart způsobí, že skladba začne hrát, jakmile stisknete první klávesu. MIDI data ze sekvenceru nejsou bohužel vysílána do MIDI.

Nástroj si bude pamatovat skladby asi týden. Je možné je archívovat jako výpis paměti v externím rekordéru MIDI dat.

Sekvencer se dá startovat a zastavovat i nožním pedálem.

 

Demoskladby

Je tu celkem čtrnáct demoskladeb, všechny jsou původní a ukazují výborně kvalitu jednotlivých zvuků. Aktivují se tlačítkem demo a volbou zvuku, kdykoli je možné přejít na jiný zvuk nebo demosekvenci ukončit. Data demoskladeb nejsou vysílána do MIDI a při jejich přehrávání nástroj ani nepřijímá MIDI data.

 

Cvičné skladby

Tlačítkem Preset je možné volit a startovat kteroukoli skladbu z padesáti cvičných skladeb. Přehrávání se na konci skladby zastaví. Je také možné přehrát všechny skladby za sebou nebo v náhodném pořadí. Jde o klavírní skladby barokní, klasické, romantické a impresionistické literatury, nechybí dva Joplinovy ragtimy. Je tu i Modlitba panny od Badarzewské (opravdu nezapomenutelný zážitek). U všech je možné díky způsobu záznamu do dvou stop vypnout jednu stopu a druhou hrát manuálně, a to i s jinou než původní barvou, s jiným nastavením efektů a rychlostní citlivosti. Vypne se tak part jedné ruky. Vypnutá stopa je slyšet i nadále, ale mnohem slaběji (úroveň je nastavitelná) - právě to se hodí pro nácvik skladby. Vypnutá stopa se volbou další skladby zapne. Tempo přehrávání je nastavitelné v relativním rozsahu -50 až +50. Původní tempo skladby se vrátí automaticky při volbě jiné skladby, nebo pokud začne hrát další skladba v režimu přehrávání všech skladeb, nebo náhodně. Pro nácvik je tu i další užitečná funkce - přehrávání určitého úseku skladby mezi určenými lokátory (ty se volbou další skladby vymažou). Funkce synchrostart nastartuje skladbu stiskem klávesy. Startovat se dá i nožním spínačem.

 

Ovládání

Pohodlně dosažitelné a dostatečně velké ovládací prvky na předním panelu umožňují kdykoli rychle měnit všechny základní parametry jako hlasitost, transpozici a ostrost zvuku. K ovládání nástroje bohatě stačí tříznakový LED displej. Důležitá tlačítka mají svoje indikační LED diody.

Další parametry jsou skryty pod tlačítkem Function. Najdete tady: F1 - ladění; F2 - volba temperatury s nastavením vztažného tónu (rovnoměrně temperované, přírodní dur, moll, pythagorejské, středotónové, Werckmeister, Kirnberger); F3 - funkce Dual režimu - vyvážení, odladění, oktávový posun prvního a druhého zvuku, hloubka efektu pro první a druhý zvuk, Reset - tato funkce vrátí všechna nastavení na původní hodnoty; F4 - funkce Split režimu - dělicí bod, vyvážení, oktávový posun pravé a levé zóny, hloubka efektu pro pravou a levou zónu, zapnutí pedálů pro levou, pravou nebo obě zóny, reset; F5 - funkce pedálů - druhého (soft, sostenuto, exprese, sustain spínací, sustain kontinuální, varianta zvuku, start/stop), hloubka efektu Soundboard, hloubka funkce Soft pedálu, polarita obou pedálů; F6 - hlasitost metronomu (rozsah 1 až 20); F7 - hlasitost vypnutého partu ve cvičné skladbě; F8 - MIDI funkce; F9 - funkce zálohování dat (Voice, MIDI, Tuning a pedály)

Pro rychlý skok na určité funkce jsou tu zkratky pomocí kombinace tlačítek (např. pro Split funkce stisknout Tempo/Function a Split).

Inicializace nástroje do původního stavu je možná stiskem nejvyšší klávesy a zapnutím nástroje. Paměť sekvenceru se vymaže a zálohovací funkce se vypnou.

 

Přenosnost

Nástroj je o něco těžší než P80, ale i tak stále zůstává ve třídě snadno přenosných nástrojů.

 

MIDI

Nástroj vysílá kanálová data not (oba typy), kontroléry 0/32, 11, 64, 66, 67, 91, 94, ASO, RAC, ANO a aktivní vnímání. Přijímá navíc i kontroléry 7, Local On/Off, Omni (zpracuje jako ANO), Mono/Poly (zpracuje jako ASO). Volba programů probíhá s volbou banku 0/112 a 113, čísla zvuků odpovídají XG mapě. Nástroj vysílá MIDI synchropovely a synchrotiky, pokud se pomocí SysEx povelu přepne na externí hodiny, tato data také přijímá.

Ze SysEx dat jsou k dispozici hlavní hlasitost, hlavní ladění, zapnutí GM, nastavení XG parametru (hlavní ladění, hlavní hlasitost, transpozice, zapnutí XG, resetování všech parametrů, volba dozvuku a efektu, úroveň neprocesovaného signálu), nastavování parametrů pomocí SysEx dat Clavinova formátu (volba synchronizace, výpis obsahu sekvenceru) a speciální povely (dělicí bod, metrum, Damper Level, odladění kanálů, rezerva polyfonie).

Pod funkcemi F8 je nastavování vysílacího a přijímacího kanálu, stav místního řízení, vypnutí volby programu, vypnutí kontrolérů, vysílání transponované klaviatury (v rozsahu -12 až +12 půltónů), aktivace režimu Panel Status Transmit (vysílá všechny změny na panelu jako kontroléry nebo SysEx data), výpis paměti (týká se globálního nastavení a dat sekvenceru).

Nástroj má MIDI vstup a výstup. Jako alternativa k MIDI propojení je tu i To Host konektor pro přímé připojení do seriálního portu počítače (PC Windows nebo MacOS).

 

Závěr

Digitální klavír P120 vyplňuje svými možnostmi mezeru mezi P80 a P200, svou cenou 49 990 Kč je ale blíž levnější P80. To je dobře - poměr ceny a možností je vynikající.

 

Info:

Yamaha P120/P120S je nový snadno přenosný vysoce kvalitní digitální klavír v příznivé ceně 49 990 Kč.

 

Plus:

nové zvuky ve vysoké kvalitě

velmi dobrý výběr zvuků

nová GH klaviatura

tři vzorky pod sebou, vzorky pro Sustain a puštění klávesy

kontinuální Sustain pedál v ceně

sekvencer

To Host rozhraní

cinchové a jackové výstupy

výstupy pro dvoje sluchátka

snadná přenosnost

malé rozměry a nízká váha

vylepšené ovládání (zkratky)

 

Mínus:

externí síťový adaptér

pro funkci řídicí klaviatury chybějí kolečka ohýbání a modulace

 

Několik údajů specifikace

Konektory: 2x sluchátkový výstup (stereo jacky), stereo výstup (mono jacky, cinche), MIDI vstup/výstup, To Host, přípojka pro kontinuální pedál Sustain, přípojka pro další pedál, externí síťový adaptér

Rozměry: 1354 x 334 x 137 mm

Váha: 18,6 kg

Příslušenství v ceně: návody, notový pultík, síťový adaptér PA300, kontinuální Sustain pedál

Možné další příslušenství: stojan L120/L120S, pedál FC7, FC4 nebo FC5

Psáno pro časopis Muzikus