Doprovodná kytara XXIII - kytarový workshop

Doprovodná kytara XXIII - kytarový workshop
Doprovodná kytara XXIII - kytarový workshop

Doprovodná kytara XXIII

Georgia on My Mind

Použití kvintakordů a jejich obratů v jazzové harmonii

Vážení kolegové, tento díl bych rád věnoval pro změnu spíše pokročilejším kytaristům. Vybral jsem vzhledem k našemu aktuálnímu tématu - obraty kvintakordů - hezkou úpravu známé skladby Georgia on My Mind, kytaristou Peterem O’´Marou. Tuto hezkou aranž jsem našel v O’Marově, dle mého povedené, učebnici A Chordal Concept for Jazz Guitar. Ti s vás, kteří začínáte a ještě se nebudete úplně orientovat v rozboru skladby, si můžete cvičení jen zahrát a pojmout ho jako užitečnou etudu, která vás posune zase o kousek dál.

Georgia on My Mind

Peter O’Mara, zde použil do klasické, můžeme říci septakordové, jazzové harmonie pouze jednoduché kvintakordy a jejich obraty. Nejen že se tedy podíváme, jak si poradit s jazzovou harmonií pouze s využitím kvintakordů, ale hezky si procvičíme všechny jejich tvary a obraty v široké harmonizaci.

 

V notovém zápisu vidíme nahoře akordy, ve kterých se Georgia plus/mínus hraje, uprostřed je pro lepší pochopení celého cvičení zapsaná melodická linka skladby a ta spodní osnova je ona O’Marova úprava, o kterou nám nyní jde.

 

Skladba začíná v neupravené harmonii akordem Fmaj7 přes celý takt. V úpravě hrajeme na první dvě doby akord F dur, na druhé době pak jeho obrat od tercie, tedy F/A. Tím odstartujeme postupné stoupání basů, ale i celých akordů po co nejmenších logických krocích nahoru (až se budeme zabývat basovou linkou, budeme se tímto tématem zabývat podrobněji). V dalších dvou taktech máme dominantní jádro směřující do Dm. Tedy akordy Em7/5♭, A7,Dm7 a Dm7/C. V naší aranži stále stoupáme nahoru. Nejprve pomocí obratu kvintakordu Gm/B♭, následuje A/C#, pak D a F/C. A/C# místo A7 a Dm místo Dm7 je logické, ale proč tedy akord Gm místo Em7/5♭? Je to velmi jednoduché. Akord Em7/5b má tony E-G-B♭-D, když dáme pryč základní tón, zůstane pouze G-B♭-D, no a to je náš Gm (základní tón mohu obětovat, důležité intervaly budou pro nás vždy tercie a septima, u alterovaných kvint či devítek pak ještě onen alterovaný interval).

 

U náhrady F/C za Dm7/C je to obdobné. Dm7 má tóny D-F-A-C, odstraníme základní tón, a zbude nám pouze kvintakord F. Jednouché, účelné a zní to perfektně! Hrajeme dále. Následuje dvojice akordů Bm7/5♭ a B♭m. Ty jsou opět logicky nahrazeny nejprve zmenšeným kvintakordem Bm5♭ (B-D-F) a pak kvintakordem B♭m hraným, z důvodu logického pohybu basu, v obratu od tercie (viz noty). V dalším taktu máme Am7 a A♭o. Akord Am7 nahrazujeme logicky akordem Am v obratu od tercie a místo akordu A♭o, zde hrajeme ve čtvrtkách dva zmenšené kvintakordy Bm5♭ a Dm5♭. Vy zběhlejší určitě víte, že akord A♭o je díky symetrii zmenšených akordů zároveň Bo Do či Co. Neboli Bo, Do, či Co jsou obraty A♭o. V dalším taktu máme v harmonii jádro Gm - C7. V naší kvintakordové aranži hrajeme místo Gm7 akord B♭ od tercie, tedy od D, a na třetí době akord C dur v obratu rovněž od tercie, tedy od E. Proč tedy B♭/D místo Gm7? Opět je to stejné jako výše. Pokud vyjmeme z akordu Gm7 jeho základní tón, zbude nám pouze B♭. C místo C7 je jasné.

 

V předposledním a posledním taktu osmitaktí máme klasické závěrečné „dvanáctkové“ kolečko, tedy postup I-VI-II-V. V našem případě Fmaj-D7 a pak jádro Gm7 - C7 směřující do F, kde začíná celé osmitaktí znovu.

 

Místo Fmaj7 hrajeme F dur v základním tvaru, akord D7 zde nahradíme zmenšeným akordem F#m5♭. Tento postup jste určitě již mnohokrát slyšeli. Stačí změnit F na F#, zbytek hlasů nám stojí. Princip náhrady F#m5♭ místo D7 je opět stejný jako výše. Tedy dám pryč základní tón a zbude F#5♭. Jdeme na poslední takt. Druhé kolečko vám nechám rozebrat a naučit za domácí úkol. Místo Gm7 zahrajeme pouze Gm, a to v základním tvaru, a dominantu C7 zde nahradíme zmenšeným kvintakordem Gm5♭. Zde nám stačí posunout prostřední hlas - kvintu o půltón dolů. Náhrada akordu Gm5♭ za C7 je jednoduchá a v podstatě na stejném principu jako výše. Dominantu C7 jsme alterovali na C7/9♭ (proč, to si napíšeme v dalších dílech). Tóny C7/9♭ jsou tedy C-E-G-B♭-D♭. Pokud vyřadíme základní tón, zbude E-G-B♭-D♭, což je Edim, ale taky Gdim B♭dim a Dbdim. No a právě G zmenšený neboli dim jsme zde použili.

 

Věřím, že jste si cvičení projeli a naučili se ho a že vás něčím inspirovalo či poučilo. Děkuji panu Peterovi O’Marovi za skvělou učebnici a vám přeji, ať se daří.

Doprovodná kytara XXIII - kytarový workshop
Doprovodná kytara XXIII - kytarový workshop
Doprovodná kytara XXIII - kytarový workshop
Doprovodná kytara XXIII - kytarový workshop

Malé upřesnění

V minulém čísle jste si mohli přečíst můj test kytary Yamaha NCX2000FM. V jednom místě jsme si s redakcí úplně neporozuměli a do textu se dostala zmínka o značce Luthier. Já jsem chtěl ale hovořit o španělských luthiéřích, ve smyslu stavitelů kytar, u kterých je právě zmiňovaná rozeta důležitým poznávacím prvkem. Někteří jste mě na tuto nejasnost obratem upozornili, a tak tímto dodatečně vysvětluji.

Psáno pro časopis Muzikus