Free Stroke, Moeller Stroke a další cizokrajnosti 2. díl

Moeller Stroke je velmi užitečná úderová technika, která má, stejně jako Free Stroke, za cíl minimalizovat možné blokace a nepřirozená pnutí v rukou a naopak maximalizovat energii a účinek příslušného úderového pohybu. Navíc nám umožňuje měnit během hry úhel paličky, což je neocenitelné například při rim-shotech, hře na hranu hi-hatky nebo na pupek činele. Ale o tom později.

Moeller Stroke je narozdíl od Free Stroke technika víceúderová. Znamená to, že její použití se týká pouze případů, kdy hrajeme v libovolných hodnotových skupinkách několik úderů každou rukou za sebou.

Záleží potom na způsobu použití, bude-li zvolený řetězec opakován na stále stejné ruce, nebo se pokaždé po ukončení řetězce ruce prostřídají. O jakém řetězci je řeč?

Jedná se o dvě a více poloh, které vystřídá zápěstí a předloktí. Po "nasazení" prvního akcentovaného úderu švihem zápěstí se totiž ruka nezvedá k totožnému pohybu, ale další údery jsou vedeny prsty během tohoto zvedání zápěstí nahoru.

V případě například trojitých úderů každou rukou tak vystřídáme tři polohy zápěstí - první poloha je švih, druhá a třetí zvedání zápěstí k dalšímu švihu. Ruka však prakticky během těchto tří úderů vykonala pouze jeden úderový pohyb. Navíc tu díky měnícímu se úhlu paličky vůči úderové ploše můžeme pracovat i s kombinací místa dotyku. Zatímco první úder může být veden jako rim-shot nebo akcent, další dva už změnou úhlu paličky dopadnou pouze na blánu, případně vyzní jako ghost notes.

Podobně je tomu u kombinace bellu a plochy ride činelu nebo při střídání hrany a plochy hi-hat.

V Čechách se tomuto efektu říká roztomile "pumpa". A skutečně: Dostatečně odstíněný Moeller Stroke v opakovaných úderových dvojicích vypadá, jako by bubeníkova ruka pumpovala neviditelný funky-hydrant...

První fotografie ukazuje polohu ruky po prvním švihnutí, druhá fotografie přináší pozici, v níž je zápěstí při hře druhého - návratného úderu. Pokud je jich více, každý následující znamená zahnutější zápěstí a výše pozvednuté předloktí, které směřuje k dalšímu švihu.

Psáno pro časopis Muzikus