Historie, legendy, klasika, rarity ... rudimenty

Rudimenty - slovo skloňované již i v českých bubenických kruzích zcela samozřejmě. Každý z nás používá single stroke roll (českou terminologií střídavé údery), většina do nějaké míry ovládá double stroke roll (dvojky), closed roll (víření) nebo paradiddle. Málokdo by ale asi uměl vyjmenovat, natož zahrát, všech čtyřicet rudimentů, a upřímně řečeno, není to asi vůbec potřeba. Nicméně je dobré vědět, jak a proč rudimenty vznikly, a mít alespoň základní přehled, jak vypadají, protože z nich můžete vykřesat opravdu zajímavé nápady.

Historie, legendy, klasika, rarity... - ...z otce na syna
Historie, legendy, klasika, rarity... - ...z otce na syna

Rudiment je základní rytmická skupinka několika not a zároveň, a to je podstatné, konkrétní technický způsob, jak tuto skupinku zahrát, tedy série pohybů, jejichž pomocí rudiment hrajeme. To je pro definici skutečně důležité, protože čistě z hlediska not je možné rudimenty ještě dále dělit, například paradiddle se skládá ze střídavých a dvojitých úderů. Ale technicky paradiddle není několik stejných úderů za sebou, na první notě je akcent a z toho vychází celé provedení, využití Moellerovy techniky a odrazu. Z hlediska techniky je paradiddle jeden jediný cyklus, a to platí pro jakýkoliv další rudiment - můžeme jej rozsekat na jednotlivé noty, ale technicky, pohybem rukou, tvoří jeden celek. Z toho také plyne způsob jejich cvičení. Pohyby samozřejmě je možné rozdělit a cvičit zvlášť, nicméně je potřeba mít představu, jak má vypadat výsledek, jinak budete těžko vědět, o co se vlastně snažíte. To je ale daleko nad možnostmi článku, konzultujte se svým pedagogem.

Historie, legendy, klasika, rarity... - ...z otce na syna
Historie, legendy, klasika, rarity... - ...z otce na syna

Historie rudimentů sahá až do sedmnáctého století, první dochovaný zápis pochází z roku 1612 ze Švýcarska, ale kolébkou je Francie a nejrychlejší vývoj zažily za Napoleona Bonaparta. To samozřejmě souvisí s vojenským původem bubnování. Hlavní zásluhu na rozvoji militárního využití bubnů mají halapartníci, jejichž zbraně vyžadovaly velmi dobrou koordinaci, které bylo dosahováno právě za pomoci rytmu bubnů. V průběhu dvacátého století došlo k několika vlnám snahy o vyčlenění určitého množství „oficiálních“ rudimentů, nejdříve třinácti, pak šestadvaceti a v současné době pod taktovkou Percussive arts society čtyřiceti rudimentů. Ty se dělí do čtyř skupin, tedy roll (nepřetržitá řada úderů), diddle (kombinace single a double úderů), flam (rudimenty s přírazy) a drag (rudimenty s dvojitým přírazem). Kromě těchto čtyřiceti existuje celá řada takzvaných hybridních rudimentů s veselými názvy jako chutuchuh, cheese nebo pataflafla, které doporučuji vaší pozornosti, jedná se občas o velmi použitelné rytmy.

Historie, legendy, klasika, rarity... - ...z otce na syna
Historie, legendy, klasika, rarity... - ...z otce na syna
Psáno pro časopis Muzikus