Kurzy zvukové techniky - Mixpulty a preampy (4)

Kurzy zvukové techniky - Mixpulty a preampy (4)
Kurzy zvukové techniky - Mixpulty a preampy (4)

Monitoring nahrávaných stop II

Konfigurace s automatickým přepínáním na vstup

U tohoto způsobu práce není poslech ze vstupních kanálů (nebo skupin) na mixu aktivován vůbec a ke slovu přichází pouze monitorovací sekce mixážního pultu či mixáž signálů do sterea v příslušném programu pro HDR.

 

Je to mnohem jednodušší varianta poslechu, kdy se v monitorové sekci nebo na softwarovém mixu přímo kombinují již nahrané stopy se stopami, které se právě dotáčejí. Tento systém vychází z klasického monitoringu při analogovém záznamu do pásu, kdy se v momentě záznamu automaticky přepíná poslech na příslušných stopách z kombinované (synchro) hlavy na vstupní signál do rekordéru. U profesionálních dvoupalcových systémů se potom při mixáži (často již i při poslechu v režii během záznamu) využívá kvalitnější snímací hlava (Replay) umístěná až za hlavou kombinovanou (nesynchronní poslech - zpoždění o několik milisekund).

 

Pokud se ovšem rozhodnete využívat tento systém poslechu pro záznam HDR, brzy asi dojdete k následujícím závěrům: Při současném vícestopém záznamu, kdy muzikanti nepotřebují kontrolní monitoring vůbec (záznamy základních stop, nahrávky orchestrů, live koncerty apod.), nevznikají žádné problémy a vy máte naprosto jednoduchý a luxusní poslech včetně procesorů a efektů zavěšených na jednotlivé stopy.

 

První problémy nastanou, jakmile některý muzikant požádá o příposlech a zjistí, že slyší ze sluchátek zvuk zpožděný o pár milisekund (latence digitálního řetězce), takže to, co produkuje a slyší jsou dvě zcela odlišné věci. Stejný problém pochopitelně nastává při dotáčení dalších stop, v tomto případě už se mu nevyhnete ani při poslechu v režii.

 

Řešením je snížit latenci systému na minimum (například 1,5-3 ms) tak, aby byla ještě únosná pro muzikanty a zároveň akceptovatelná pro činnost systému HDR.

 

Například při nastavení latence tři milisekundy odpovídá zpoždění poslechu zhruba metrové vzdálenosti ucha od zdroje zvuku, což je zpoždění víceméně akceptovatelné pro zpěváky či hráče na klávesy - kytaristé a bubeníci jsou na tom většinou podstatně hůře (je to však individuální záležitost: někteří hudebníci se s určitou latencí dokážou smířit a přizpůsobit se jí, zatímco jiní ne, dobří varhaníci ve velkých katedrálách se často musejí vyrovnávat s latencí několika desítek či stovek milisekund). Je tu však ještě jiný problém - signál zpožděný o několik milisekund vytváří ve sluchátkách zpěváka v poslechu nepříjemný efekt hřebenového filtru. (V lepším případě mu zní vlastní hlas jako ze sudu, ať jsou sluchátka sebekvalitnější - viz ukázka na CD.)

 

Direct monitoring

Pro systémy HDR se v poslední době stále častěji využívá tzv. Direct Monitoring, kdy lze při záznamu monitorovat na příslušných výstupech vstupní signály přímo za A/D převodníkem, tedy bez latence spojené s užíváním programu pro HD recording. Způsob přepínání poslechu se většinou volí v příslušném programu, ale při recordingu je monitorovaný signál ovlivněn v podstatě jen latencí převodníků A/D a D/A, která je proti latenci celého systému HDR zcela zanedbatelná.

 

Monitoring s hlasitým příposlechem

Systémy HDR přinesly nejen mnoho problémů s latencí, ale rozšířily také možnosti využívání hlasitého odposlechu při záznamu z reprosoustav ve studiu nebo přímo v režii. Následující postup je velmi elegantním řešením pro dotáčení sólistů, sborů i orchestrů:

 

1) Mikrofony umístíme tak, aby zaujímaly vůči monitorům úhel, kde mají kardioidy minimální citlivost

2) Všude do míst, kam se bude dotáčet, nahrajeme samostatný zvuk z monitorů (přeslech) s interprety již umístěnými před mikrofony

3) Dotáčíme interprety - k hotovým a sestříhaným stopám přidáme stopy s přeslechem v protifázi - zvuk z monitorů se kompletně vyruší a zůstává pouze natočený signál

 

Aby systém fungoval ideálně, musí být během dotáčení dodrženy následující podmínky:

a)nesmí se měnit úroveň ani jiné parametry poslechu

b)nesmí se měnit pozice mikrofonů, monitorů ani interpretů

 

Pozor na všechny ostatní (nežádoucí) hluky, které se nejen neodečtou, ale naopak zdvojnásobí (hluk z PC, ruchy a šumy v místnosti).?

 

Příště: Vnitřní architektura mixážního pultu

Psáno pro časopis Muzikus