8/2007

Editorial

  • Potkávám se čím dál tím více s jednou věcí. Lidé stále více přizpůsobují své jednání cíli získat peníze a úspěch. A vlastní činnost či um se dostává do pozadí. Tato věc se bohužel týká i muzikantů. Velmi často je to průhledné a naivní, ale stejně se najde dost lidí, kteří tuhle šalbu neodhalí. S tím ruku v ruce jde "vypůjčování" nehmotných věcí, které díky počítačům a celkovému propojení světa je čím dál tím snazší a hůře postihnutelné. Je jen logické, že se někdo, kdo se něčím doopravdy zabývá, cítí tímto poškozen, a když je pak postaven před měsíční dávku složenek, tak víra v poctivost - stačí jen, že to dělám dobře - se velmi rychle může ztratit. A k ohnuté páteři je už jen kousek. A sami dobře víte, že se to nevyhýbá ničemu - písničkám, textům, nástrojům, nápadům... Bohužel, toto se nevyhnulo ani výstavě hudebních nástrojů, na kterou jste zvyklí chodit každý podzim už patnáct let. A neumím říci, jestli takové věci nejsou jen "nové" způsoby práce, které přinesla doba s tržním hospodářstvím a naše mladá demokracie, kdy na prodej je už kdeco. Někdy mě ale napadá, jestli to není podle přísloví: poturčenec horší Turka... Ještě dlouho se asi budeme učit, že krást se nemá, a když chci něco prodávat, musím to umět dobře udělat, aby bylo co.

    Posledně jsem sliboval bohatý program na Hudebním veletrhu, a protože zde není příliš místa na konkrétní vyjmenování jednotlivých seminářů, koncertů a účinkujících, tak snad jen v číslech: Připravujeme pro vás přes šedesát koncertů, osmdesát odborných seminářů, dvě konference, výstavu fotografií, program pro nejmenší... V příštím čísle samozřejmě přineseme veletržní přílohu, kde si již budete moci program podrobně prostudovat. Jak se program vyvíjí, můžete už nyní sledovat na internetu na adrese www.huvel.cz.

    Věřím, že většina z vás čte Muzikus pravidelně, ale pro ty, kteří nás mají jako občasník, bych rád připomněl změnu termínu Hudebního veletrhu 2007 na 13. až 15. září.

Články v tomto čísle