Kytarové inspirace - Melodická moll - V. mod - Harmonická dur

Kytarové inspirace - Melodická moll - V. mod - Harmonická dur
Kytarové inspirace - Melodická moll - V. mod - Harmonická dur

Hola, kolegové a kolegyně. Dnes se potřetí podíváme na možnosti využití krásné melodické mollové stupnice. V minulém díle jsme se nechali inspirovat IV. modem, tzv. lydicko-mixolydickou stupnicí, který se, jak jsme si říkali, používá především na dominantní septakordy. Stejně tomu bude i dnes, kdy se trochu seznámíme s dalším modem, a to konkrétně tím, který najdeme na pátém stupni melodické moll. Tak jdeme na to.

Zopakujme si starou známou a moll melodickou - tóny A, B, C, D, E, F#, G#. Nyní si ji zahrajeme od pátého stupně, tj. od tónu E (E, F#, G#, A, B, C, D). No a modří už vědí... Pokud se na ni podíváte pozorně, zjistíte, že jde o durovou stupnici se sníženým 6. a 7. stupněm, která se nazývá melodická dur. Můžeme tedy říct, že na pátém stupni melodické moll najdeme melodickou dur. V našem případě tedy E dur melodickou.

Kytarové inspirace - Melodická moll - V. mod - Harmonická dur
Kytarové inspirace - Melodická moll - V. mod - Harmonická dur

Co tedy s ní?

Pokud se na ni podíváme ještě důkladněji a postavíme si na prvním stupni akord, zjistíme, že nám vyjde dominanta E7 s tenzemi 9, a 5+ (13b). Takže se nám tento mod bude krásně hodit na alterované dominanty X5+ nebo X9/13b atd. Ale použít ji pochopitelně můžeme i na, řekněme čistý, akord X7. Tato stupnice (mod) je opět hodně používaná ve všech možných hudebních stylech. Velmi často ji můžete slyšet například u latinskoamerických kytaristů, kteří ji často hrají tam, kde by se hodila především španělská stupnice (pátý stupeň harmonické moll), například třeba v postupu Am7-E7 (viz noty). Nebo ji se španělskou kombinují. Nicméně ji použít můžete prostě všude, kde se objeví durová dominanta, zvláště pokud je se zvětšenou kvintou.

 

Tak pojďme si trochu zahrát, abyste ji dostali malinko do ucha. Zapsal jsem zde tři příklady použití tohoto modu, a abychom se úplně nenudili, vytvořil jsem příklady ve třech tóninách. Začínáme Příkladem 1, který jsem nechal v a moll. Střídáme zde dva akordy, a to Am a dominattu E7. Na Am hraji přirozenou a moll a na E7 náš mod harmonické moll na pátém stupni tedy E dur melodickou. Druhý příklad je v e moll a třetí v c moll.

Užijte si to, nechte se tím inspirovat a zkuste hledat další možnosti.

Psáno pro časopis Muzikus