Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live

Extrémně osobní Ableton Live

Minule jsme se podívali jen na úplně základní věci, jako je základní obsluha prostředí Max for Live. A poté jsme vytvořili v Max for Live jeden z úplně nejjednodužších možných patchů. Sečetli jsme dvě čísla. Ale co může být na celé věci kouzelné, je to, že i podobně jednoduché patche mohou být k něčemu užitečné a mohou skutečně něco praktického dělat.

Od slov k činům, a tak si to hned ukážeme! Vytvoříme patch, který ze zahraného jednoho tónu vytvoří durový akord.

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live

Jakmile otevřeme výchozí prázdný patch Max for Live, uvidíme dva spojené objekty. Jsou jimi [midiin] (MIDI vstup) a [midiout] (MIDI výstup). Nejdříve vytoříme objekt [print]. To je velmi užitečný objekt, který vytiskne do console Max vše, co

 

přijde na jeho vstup. Připojíme tedy výstup z [midiin] objektu do vstupu objektu [print] a stiskneme nějakou klávesu (například střední C) na připojené MIDI klaviatuře. Co se nám zobrazí v Consoli? Série tří událostí: 144 60 100 (poslední hodnota může být jiná). Jakmile klávesu uvolníme, zobrazí se: 128 60 64. Moc povědomě nám to nepřipadá... Mohlo by: 144 = Note On, 60 = Pitch, 100 = Velocity, 128 = Note Off, 60 = Pitch a 100 = Note Off Velocity.

S tím se nám teď ale nechce zabývat. Vytvoříme tedy dva nové objekty, [notein] a [noteout]. Každý z těchto objektů má tři výstupy ([notein] objekt), resp. tři vstupy ([noteout] objekt). A když myší najedeme na jednotlivé vstupy/výstupy, zjistíme, že jimi jsou (zprava, abychom si zvykali, že logika jde v Max for Live zprava) Channel, Velocity a Pitch. To už jsou dobře známé parametry, které se nám navíc budou hodit!

Co, že je to naším cílem? Vytvořit ze zahraného tónu durový akord. Tedy vlastně k jednomu tónu potřebujeme přidat další dva, a to sice velkou tercii (tedy + 4 půltóny) a čistou kvintu (tedy + 7 půltónů). Vytvoříme tedy objekty [+ 4] a [+ 7] (pozor, za znakem + musí být mezera!). Z levého výstupu [notein], který je označen jako Pitch, zapojíme kabel do levého vstupu objektu [+ 4] a další kabel ze stejného výstupu [notein] do levého vstupu [+ 7]. Proč do levého vstupu? Protože

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live

to je vstup červený, tedy ten, který bude funkci spouštět. A pak musíme tyto nové tóny samozřejmě poslat na výstup. Tedy připojíme výstupy z objektů [+ 4] a [+ 7] do levého vstupu (Pitch) objektu [noteout]. A samozřejmě musíme propojit také Velocity a Channel objektu [notein] do vstupů Velocity a Channel objektu [noteout], aby nám skrz náš patch proudila i tato data.

Zamkneme patch a můžeme to zkusit! A... ono to funguje (plus mínus)!

Psáno pro časopis Muzikus