Natáčení s metronomem (3) - rady pro bubeníky

Natáčení s metronomem (3) - rady pro bubeníky
Natáčení s metronomem (3) - rady pro bubeníky

Kromě možností dodatečné editace nahrávky v počítači, kopírování taktů, frází a všeho dalšího, k čemu je nezbytné u moderních technologií nahrávání "nasazovat" nahrávku na metronom, přichází do hry ještě další novinka posledního desetiletí: hra se samplovými smyčkami (loopy).

Často se má za to, že jde v podstatě o stejnou kategorii jako už dobrých třicet let praktikované dohrávání živých bicích k automatickému bubeníkovi. Omyl!

Kouzlo zajímavě sesazených smyček totiž tkví v mikroskopických rytmických pohybech během fráze. Jednoduše řečeno - smyčka samplového vzorku nemusí "sedět" ve všech hodnotách naprosto na zářezy metronomu, ale různě se (s pravidelností danou nekonečným opakováním smyčky) pohybuje.

Je třeba zdůraznit pravidelnost, s níž se jednotlivé "mini-nepřesnosti" opakují, protože právě ostinátním opakováním vzniká groove, při němž začneme vnímat tyto pohyby jako magický hudební a estetický faktor.

A tím jsme u jednoho z důvodů, proč jsou smyčky vděčným aranžérským prvkem.

Jak ale tohle všechno souvisí s naším workshopem?

Jednoduše tím, že nejen pro bubeníky vyvstal nový požadavek: schopnost "nalepit" se svým feelingem na příslušný vnitřní rytmický pohyb loopu a ctít všechna jeho vybočení. Doslova s ním dýchat.

Pokud se věc dostatečně nepodaří, znamená to jednak ztrátu feelingu loopu, a navíc se budou společně hrané noty míjet, což se projeví nežádoucím zvukovým efektem (známým z vtipu o tom, jak padá bubeník a basista z marakodrapu, chytí se za ruce a řeknou "aspoň jednou konečně spolu"... načež se ozve "pa-da").

Ale zpět k workshopu. Ten by měl nabídnout návod, jak se k výsledku souhry s loopem rychleji přiblížit, ale obávám se, že tu nepomůže nic jiného než vycvičené ucho a zkušenost.

Nicméně určitou pomůckou by mohlo být cvičení zatěžkávání nebo předsunování určitých dob v taktu vůči metronomickému pulsu.

Právě hrou "To the Top" a "To the Pocket", se bude zabývat poslední, čtvrté pokračování tohoto workshopu.

Psáno pro časopis Muzikus