Nebojte se funkcí v DAW - Bounce v duši (8)

Render in Place

Render in Place je specifický způsob exportu zvuku. Jedná se o export, jehož výsledek je okamžitě načten zpět do projektu, a to buď jako nová stopa (tak je to řešeno například v Cubase), nebo jen na pozadí, zatímco v popředí (z hlediska grafické prezentace uživateli) je stále vidět původní zdrojový signál.

K čemu se používá?

Jedno z úplně prvních použití bylo ušito na míru pro uživatele virtuálních nástrojů, kteří si s pomocí syntezátoru (nejčastěji právě softwarového) vygenerují nějaký zvuk nebo smyčku či pattern. Tuto smyčku ale následně chtějí již zpracovávat jako audio. Tedy chtějí mít například možnost

Nebojte se funkcí v DAW - Bounce v duši (8)
Nebojte se funkcí v DAW - Bounce v duši (8)

aplikovat procesy offline, stříhat jako audio, přehrávat výsledek pozpátku (což zní úplně jinak, než když pozpátku přehráváte MIDI noty), případně tento signál použít třeba jako zdroj nebo modulaci do jiného syntezátoru. Jak vidno, možností využití je celá řada.

A pak je tady druhý možný okruh použití, kdy chceme vyexportovat celou stopu (pro příklad klidně opět stopu s virtuálním nástrojem) a s výsledkem opět pracovat jako s audiem. To se hodí třeba i v případě, kdy přenášíme svůj projekt do jiného studia, kde bude míchán a kde naše virtuální nástroje nemají nainstalované. Někteří uživatelé funkci používají i proto, aby ulevili zatížení procesoru. Ačkoliv pro to byla už dříve v DAW funkce Freeze, proč ne?

 

Dva výše uvedené scénáře vedou ke dvěma různým cestám použití. První je na úrovni jednotlivých MIDI událostí. Abychom mohli provést tento typ Render in Place, musíme nejdříve vybrat MIDI událost (jednu nebo vícero), kterou chceme renderovat. Pokud naopak chceme renderovat celou stopu, nesmí být vybraná žádná událost a musí být vybraná nějaká stopa. Tak Cubase pozná, že nechceme renderovat jen událost (protože není vybraná), ale celou stopu.

Samozřejmě, vše výše uvedené lze provádět nejen se stopami virtuálních nástrojů, ale i s audio stopami.

V Cubase jsou v menu dvě položky pro Render in Place. Jednou je Render (with Current Settings. A druhá je Render Settings. Render in Place (with Current Settings - se stávajícím nastavením) používáme v okamžiku, kdy jsme si už připravili svoje nastavení pro Render in Place, a nyní jej už jen chceme rychle aplikovat a znovu se nastavováním nezdržovat.

Ještě než se podíváme na to, co vše lze pro Render in Place nastavit, zastavíme se u jednoho trošku krkolomného případu. Zvláštní pozornost totiž zaslouží případ, kdy pro virtuální nástroj používáme vícero virtuálních výstupů, kanálů Audio Return. V takovém případě je potřeba mít na

Nebojte se funkcí v DAW - Bounce v duši (8)
Nebojte se funkcí v DAW - Bounce v duši (8)

paměti, že vyexportovány jsou vždy signály pro všechny virtuální výstupy. Pokud tedy používáte například osm stereo výstupů (z VSL NI Kontakt, HALion nebo Vienna Ensemble Pro, klidně ještě mnohem více), dostaneme řadu nových vyrenderovaných stop, z nichž většina bude obsahovat ticho. Důvod je takový, že Cubase nemá šanci, jak zjisti, jaké je interní směrování signálu v daném virtuálním nástroji. Cuabase tedy neví, jaký

Nebojte se funkcí v DAW - Bounce v duši (8)
Nebojte se funkcí v DAW - Bounce v duši (8)

Audio Return Channel se váže k jaké zdrojové MIDI stopě. A proto musí (pro jistotu) vyrenderovat všechny. Což je, nutno říci, z hlediska uživatele poněkud nepraktické.

Často bývám dotazován, zda lze změnit počet kanálů vyrenderovaného souboru. Bohužel nikoliv. Ten vždy přesně odpovídá zdroji. Tedy pokud renderujeme stopu mono audio, výsledkem bude mono. Pokud stereo výstup nástrojové stopy, výsledkem bude stereo. A pokud renderujeme zdroj 5.1, výsledkem bude opět 5.1.

V Nuendu je kromě výše zmíněného navíc ještě jedna možnost, která byla dříve také schovaná právě pod možností Render in Place, ale později se přestěhovala do menu File > Export > Selected Events. Jedná se v podstatě o události Render in Palce, které se ale neprovedou v daném místě,

Nebojte se funkcí v DAW - Bounce v duši (8)
Nebojte se funkcí v DAW - Bounce v duši (8)

tedy in Place, a z toho ůvodu byla také funkce přestěhována, ale soubory se pouze vyexportují do určené složky. Funkce byla tedy přejmenována na Export Selected Events. Ale nejedná se o nic jiného než události Render in Place, jen s tím rozdílem, že vyrenderovaný soubor není zpět do projektu načten.

Psáno pro časopis Muzikus