Nebojte se funkcí v DAW - Solo a Mute

Nebojte se funkcí v DAW - Solo a Mute
Nebojte se funkcí v DAW - Solo a Mute

V minulém díle jsme se podívali na základní scénář použití funkce Solo. Dnes se podíváme, co se stane, když na některých kanálech aplikujeme Solo a na některých Mute.

 

Po minulém dílu použijeme pro další příklad stopu/kanál Audio-01, jehož výstup je nasměrován do kanálu Group. Výstup z kanálu Group je nasměrován do Stereo Out, ale to není pro tento příklad (alespoň ne na začátku) důležité.

 Umlčení kanálu Group automaticky umlčí i zdrojový kanál Audio, díky nastavení v Preferences.
Umlčení kanálu Group automaticky umlčí i zdrojový kanál Audio, díky nastavení v Preferences.

Nejdříve aktivujeme Mute na kanálu Group. Díky výchozímu nastavení v preferencích (VST > Group Channels: Mute Source as well), které je výchozím stavu aktivní, se implicitně aktivuje Mute také na kanálu Audio-01. Nyní aktivujeme Solo právě na kanálu Audio-01. Ze základní logiky by vyplynulo, že se aktivuje Solo i na kanálu Group, který je k Audio-01 připojen. Cubase si ale pamatuje, že uživatel výslovně označil Mute na kanálu Group . Ponechá tedy kanál Group umlčený a aktivuje Solo na zdrojovém kanálu Audio-01, ale i na výstupním kanálu (i skrz umlčený kanál Group) Stereo Out. Výsledek:

Audio-01: Solo - Group: Mute - Stereo Out: Solo.

Poté, co byl kanál Group nejdříve umlčen a následně aktivováno Solo na zdrojovém kanálu Audio, zůstává kanál Group umlčen, protože to byl aktivní krok uživatele.
Poté, co byl kanál Group nejdříve umlčen a následně aktivováno Solo na zdrojovém kanálu Audio, zůstává kanál Group umlčen, protože to byl aktivní krok uživatele.

A pojďme z tohoto stavu ještě dál. Vypněme nyní Solo na výstupním kanálu Stereo Out. Podle úzké logiky bychom očekávali, že se vypne Solo i kanálu Audio-01, který je přes Group do Stereo Out nasměrován. Cubase si ale pamatuje, že Solo na kanálu Audio-01 jsme aktivně zapnuli my, a tak jej nechává zapnuté. Výsledek: Audio-01: Solo - Group: Mute - Stereo Out: Mute.

Cubase si pamatuje, že Solo na zdrojovém kanálu Audio nastavil uživatel aktivně sám a nepřepíná jej.
Cubase si pamatuje, že Solo na zdrojovém kanálu Audio nastavil uživatel aktivně sám a nepřepíná jej.

Malá soutěž... Jak se ze současného stavu co nejrychleji dostat do stavu, kdy žádný kanál nebude ani Mute, ani Solo? Schválně si to zkuste, může se vám podařit nalézt další zajímavé kombinace, o kterých jste netušili, že by mohli vést k cíli.

 

Nejjistější cesta (což neznamená, že je jediná správná, ale je nejuniverzálnější i pro jiné případy) je použití tlačítek Deactivate All Solo States (Deaktivovat všechna Solo) a Deactivate all Mute States (Deaktivovat všechna Mute), která jsou k nalezení v horní nástrojové liště jak okna Project, tak MixConsole. A to právě v tomto uvedeném pořadí. Proč nestačí deaktivovat jen jedno z těchto tlačítek? Protože Cubase si (na nás) všechno pamatuje. Jakmile zavoláme funkci Deactivate All Solo States, Cubase deaktivuje všechna Solo. Ale zároveň si dobře pamatuje, že na kanálu Group jsme Mute aktivovali sami, nejedná se o implicitní umlčení. A proto musí umlčení na tomto kanálu zachovat. A k němu samozřejmě patří implicitní umlčení kanálu Audio-01. Výsledek po aplikování Deactivate All Solo States je tedy stejný jako na úplném začátku, kdy jsme umlčeli kanál Group: Audio-01: Mute - Group: Mute - Stereo Out: bez stavu.

Cubase si po spuštění funkce Deactivate All Solo States dobře pamatuje, které stopy byly aktivně umlčeny uživatelem a nechá je i nadále umlčené.
Cubase si po spuštění funkce Deactivate All Solo States dobře pamatuje, které stopy byly aktivně umlčeny uživatelem a nechá je i nadále umlčené.

Podobných hlavolamů v Cubase na dlouhé zimní večery se dá vymyslet nespočet. A to jsme prozatím s výše uvedenými příklady hlavolamů jen na úrovni „začáteřník“. Chcete přejít na úroveň „mírně pokročilý“? Přidejte do svých projektů (a hlavolamů) sběrnice Send/FX. Chcete postoupit do úrovně „středně pokročilý“? Aktivujte v Cubase Summing Mode (Direct Routing). Na úroveň „velmi pokročilý“ se dostanete, pokud v projektech začnete v okně Project používat složky. A pokud chcete dosáhnout na metu nejvyšší, tj. „profi“, přidejte do svého projektu stopy Instrument, do nich směřujte signál z různých stop MIDI a použijte také různé kanály Instrument Return. Přeji příjemnou zábavu! :-)

 

Z předešlého odstavce by se mohlo zdát, že Solo a Mute je nějaká obrovská věda. Není to ale pravda. Pokud z Cubase nebudeme dělat hlavolam, ale budeme ji používat k tomu, k čemu je určena, zjistíme, že výsledky Solo a Mute jsou přesně takové, jak v jednotlivých případech očekáváme.

 

Zpět k jednoduchosti

Na závěr by asi bylo dobré říci, že tlačítka Solo a Mute jsou na každé jedné stopě úzce propojená. Nikdy tedy nemůže nastat takový stav, kdy je na jednom kanálu současně aktivováno jak Solo, tak Mute. Pokud je na daném kanálu aktivní Solo a my na něm aktivujeme Mute, Solo se automaticky vypne.

Psáno pro časopis Muzikus