Pěvecký workshop Come To Jam (6)

Co Čech, to zpěvák aneb zpěvákem snadno a rychle?

Dnes budeme pokračovat v pomocných dechových cvičeních.

3. Kleště - Jestli jste v předchozích dvou cvičeních byli alespoň trošku úspěšní, zkuste si toto: Postavte se rovně s váhou rovnoměrně rozloženou do obou nohou a dejte ruce v bok. Oběma rukama se v pase co nejvíce sevřete pomocí palců a ukazováčků. Použijte větší sílu, ať se cítíte jako v kleštích. Teď se opět snažte maximálně a co nejhlouběji nadechnout tak, abyste objemem nadechovaného vzduchu roztlačili vaše sevřené prsty u obou rukou od sebe.

4. Kašlání, kýchání, chechtání - Existují ještě přirozené lidské stavy, v nichž bránice sama od sebe pracuje správně, přesně tak, jak to u našich cvičení potřebujeme. A těmi je právě kašlání, kýchání a chechtání. Při nich dochází k opakovanému prudkému smršťování a zpětnému uvolňování bránice.

a) Pozorování - až se budete zase někdy smát (až se za břicho budete popadat), když už tu ruku na břiše budete mít, vnímejte pocit v ruce, co vám to břicho dělá! A nebo když se vám bude chtít kýchnout, dejte si dle bontonu ruku před pusu, ale stihněte si zároveň ještě druhou dát na břicho! Obdobně čiňte při kašlání!

b) Napodobování - Z cvičných důvodů by vůbec nebylo k zahození zkusit si uměle vyvolat kašlání a vnímat rukou položenou na břicho práci bránice. Ale musíte si zakašlat pořádně. Decentní zakašlání noblesní dámičky příliš práci bránice demonstrovat nebude. Naopak simulovat záchvat kašle tuberkulózy by také nebylo vhodné, abyste si už na dechových cvičeních neodrovnali své hlasivky. Podobně si můžete uměle vyvolat smích nebo kýchání. U kýchání obzvlášť pozor na způsob vyvolání. Opět apeluji, abyste mysleli na své zdraví! Budete-li si k nosu přikládat koňskou dávku kýchacího prášku, popřípadě alergici si pod nos strkat sousedovic kočku, kromě nádherné práce bránice byste si mohli také přivodit zdravotní obtíže.

Tak co, daří se vám už alespoň tato cvičení? Už začínáte mít pocit, že vám to v břiše funguje tak, jak má? Začínáte si uvědomovat, že asi nějakou tu bránici v břiše vlastníte? Vnímáte už její činnost? Jestli ano, tak až budete správně zvládat všechna pomocná dechová cvičení, vraťte se zpět na začátek kapitoly Dechová cvičení a začněte hezky znovu od bodu A. Uvědomění si bránice.

Pokud ani po provádění těchto cvičení nechápete, jak bránice pracuje, neumíte udržet břicho při výdechu vytlačené, neumíte vydechnout a zároveň stlačit bránici tak, aby vám s výdechem synchronně pumplo břicho ven, nebo něco jiného z předchozího výkladu nechápete, nezbývá mi, než vám skutečně nedoporučit pokračovat v samostudiu. Je pro vás ten pravý a nejvyšší čas navštívit odborného pedagoga.

Lukaš Jindra

Akord kouzelník

Existuje v hudební teorii akord, který můžeme pojmenovat zároveň jako mollový, durový i jako dominantní septakord (samozřejmě pokaždé od jiného tónu). Obecně vzato - je to mollový akord, který nemá malou septimu, ale místo ní má velkou septimu nebo velkou sextu. Tedy např. akord Dmi6 nebo Dmimaj7.

Vezměme si akord Dmi6. Je složen z tónů d, f, a, h.

Poskládáme-li tóny v pořadí f, a, h, d, můžeme jej pojmenovat jako F6/5b, tzn. durový akord, jímž nahradíme akord Fmaj7.

Poskládáme-li tóny v pořadí h, d, f, a, můžeme si představit, že se jedná o akord G9 bez základního tónu. Také si uvědomme, že to je akord Hmi7/5b, který se vyskytuje na VII. stupni durové tóniny.

V pořadí f, a, h, d můžeme akord také považovat za Db9b/5#, tzn. alterovaný dominantní akord bez základního tónu.

Tak, a teď co s tím: Víme-li tohle všechno, dokážeme doprovodit jakoukoli harmonii jedním typem akordu, jen se musíme naučit, jak tento akord aplikovat vůči akordu předepsanému.

Akord mi, příp. mi7, nahradíme akordem mi6: Dmi7 --> Dmi6

Místo dominantního septakordu můžeme hrát akord mi6 na jeho V. stupni: D7 --> Ami6 (tzn. nám vzniká D9)

Namísto durového akordu, příp. akordu maj7, hrajeme akord mi6 na jeho VI. stupni: Dmaj7 --> Hmi6 (tzn. D6/5b)

Akord mi7(5b) - hrajeme mi6 na III. mollovém stupni:

Dmi7(5b) --> Fmi6 (jedná se o obrat téhož akordu)

Pro alterovaný dominantní akord použijeme mi6 o půl tónu výš:

D7alt. --> Ebmi6 (tzn. D9b(5#))

Pokud se naučíte akord aplikovat i v obratech, můžete zajímavým způsobem obohatit svou doprovodnou hru, získáte jednoduše některé tenze. Zkuste si tímto způsobem přehrát některou známou harmonii. Poté zkuste na tutéž harmonii zkombinovat akordy, které hráváte normálně a akordy typu mi6. Nakonec můžete vyzkoušet stejným způsobem aplikovat akordy mimaj7, ale připravte se na to, že to už bude poněkud divočejší - poslouchejte, jak co zní, a naučte se používat, co se vám líbí.

Přeju hodně experimentální zábavy

Jirka Peša

Psáno pro časopis Muzikus