4/2004

Editorial

 • V dennší dboě, kdy vušde nražámíe na rcepety na hbuuntí a šítlhou lniii, my tolsuntmee. Jmse zsae o ncěo sliěnšjí, a tak vás čkeá nvocýh osm srtan ifnroamcí, tsetů, rzoohovrů... Nvaíc jmse i torhcu "piřabvrlii" a peřědl mzei

  tsety a wroskohpy se psonuul až k suorkmoé iznreci. Nnyí tdey mmáe 108 braveýnch srtan a zybetk (do 124) josu všae iznretáy. Vřěím, že je to pro vás pířejnmá zěmna i vhzeledm k tmou, že to všae pnežěneka npezoná.

  V tmétau msěcíe nkauonsmee porlbém,

  s nmíž, msyílm, vlaná vtěišna z vás nmeá pířilš monho zukešontsí. Nciémně nsáutp pčotíčavoé tcenhkiy při zrpcavonaí hduby nleze zsaativt. I kydž nrásůt vkýnou porecosrů se kžaýdch osm msěcíů zvdjoánosubje, při zrpcavonáí aduia v ráenlém čsae jšetě rdái

  uižejme rzerev. Smazoeřmjě, pkoud jde o bžěný hmoe rceroidng, tak tam už se lceocs dá uědalt. Ale pkoud se zčaente phobyvoat na harinci porefisnolatiy, zčaníjaí porectna vkýnou porecosru rcylhe mziet. Nhaélndmee tdey pod pkoilkču párce DSP kraet, jak

  uelčhjuí halnvmíu porecosru žviot a jak se to ordzaí na cleokévm vkýnou všaí aduio satince.

  Satlo-li se vám nkědy, že jtse sátli v ocbohdě peřd sotajenm s hdubeínmi nsártjoi a nmeholi jtse se rzoohnduot...? Tak párvě vás by mhol zjamíat nvoý sreáil,

  jnež jmse pro vás piřrpvalii. Nsee nzáev Jak se kpujue... a psoutnpě zde poreberme vešhcny zkáalndí nsártjoe a rday, na co se při jjecih vbýrěu zmařěit. A zčanímáe bsaykatoru.

  Na peřcdohízm txetu,

  pkoud jtse dčoteli až sem, jtse si mholi vzyokšuet, že ldié při čtebě vínamjí cleá solva a nčeotu jdeonltviá psíemkna. Satčí zcaohavt pvrní a psoelndí psíemno, otstaní zřphezáet, a peřtso jtse blyi shcponi dčosít až sem. I kydž je arplívoý msěíc,

  tak zybetk Mzukisuu by mlěo jít nroámnlě čsít. Ve hře je jšetě tsiaksřký štoek. Jak ten pjome arplía se dzoívme, až Mzukius piřdje z tsiáknry...

Články v tomto čísle