Rockové klávesy - Poslední krok při nahrávání - 2. část

Greetings readers! This month, I wanted to continue to talk a little about a very useful recording technique; compression.

 

Compression ratio

This specifies the amount of volume reduction to the signal. Compression ratios are expressed in decibels. A ratio of 2 : 1 indicates that a signal exceeding the threshold by 2 dB will be attenuated down to 1 dB above the threshold, or a signal exceeding the threshold by 8 dB will be attenuated down to 4 dB above it, etc. A ratio of around 3 : 1 can be considered moderate compression, 5 : 1, medium compression, 8 : 1 strong compression. 20 : 1 compression is called limiting and is used to ensure that a signal does not exceed the amplitude of the threshold. Compression is actually a rather complicated topic and the action of each compressor is very different between different models. For instance, The actual amount of gain reduction after the signal crosses the threshold is often 2/3 of what the controls actually say it is.

Rockové klávesy - Poslední krok při nahrávání - 2. část
Rockové klávesy - Poslední krok při nahrávání - 2. část

This is also true of release time which is actually impossible to measure accurately. Also, compressors can actually make the dynamic range greater in some instances. Here is a link to an article giving an alternative view of these functions by Gregory

Scott with compressors.

One of the coolest applications of compression is a process called side chaining. This technique uses the output of one track to control the action of a compressor on another track. Side chaining allows certain elements of a mix to peek out through the other tracks. It’s a little tricky to master and I will let you study in depth on your own. Here are a few of the possibilities to pique your curiosity.

 

Dialog ducking

The most common use of side chained compression is dialog ducking. This is a process where the music is slightly lowered in volume by a vocal track through it’s compressor’s side chain insert (On software compressors this can have the image of a key). On the music tracks set your compressor with a low threshold, high ratio, fast attack and a long release time. Use the side chain input from the vocal channel to engage the compressor. Here's a video of the technique and bass side chaining

Perhaps the most common application of side chaining, especially in electronic dance music, is to use a side chain compressor to let the bass drum to punch a little hole through a bass line.

Rockové klávesy - Poslední krok při nahrávání - 2. část
Rockové klávesy - Poslední krok při nahrávání - 2. část

To do this, simply insert your compressor on the bass, and use a bus to send your kick drum signal into the side chain input of the bass compressor.

Here's a video of this technique.

 

Fráze a hudební termíny

Pumping effect: „Pumpování“ nebo v češtině častěji používaný výraz „dýchání“ kompresoru se dá popsat jako nepřirozené či nežádoucí změny hlasitosti signálu. Zní to, jako by někdo otáčel ovladačem volume v místech, kde to nechcete. Jak píše Brian, většinou to má na svědomí nevhodné nastavení parametru release (případně dalších ovladačů). Pokud se kompresor „vrací“ příliš slyšitelně, zkuste pomalejší release, případně uberte celkovou míru komprese.

Volume reduction: Častěji narazíte na pojem „gain reduction“. Jednoduše lze říct, že tento údaj ukazuje, o kolik decibelů je v daný okamžik výstupní signál tišší, než by byl bez komprese. Mnoho hardwarových i softwarových kompresorů je vybaveno tímto ukazatelem, jakousi „stupnicí“, na které vidíme, jak moc kompresor právě zabírá. Pokud zabírá pořád a hodně, možná jsme to s nastaveními přehnali...

Attenuate: Toto slovo znamená jednoduše „ztišit“ či „ztlumit“. Kytaristé možná znají pojem atenuátor (anglicky attenuator), což je přístroj, kterému se někdy říká výkonová brzda a umožňuje dosáhnout kýžené saturace koncového stupně i bez ohlušující hlasitosti. Obecně však „attenuation“ znamená prosté ubírání hlasitosti či útlum.

Side chaining: Obecně tento pojem znamená, že „řídicí“ signál je jiný než ten, který upravujeme. U kompresoru se to může projevit třeba tak, že jeden zvuk „uhýbá“ druhému. Brian například popisuje situaci, kdy se basová kytara ztlumí vždy přesně v okamžiku, kdy dojde ke „kopnutí“ velkého bubnu. Tímto způsobem se dá vyčistit basová složka nahrávky. Výsledkem je, že se nástroje s velkým množstvím hlubokých frekvencí vzájemně nehádají. Side-chaining je ale také základním principem de-esseru (efekt, který krotí sykavky) a má i mnoho jiných využití.

Ducking: Význam slova „duck“ není pouze „kachna“. Pokud ho použijeme jako sloveso, znamená to „skrčit se“. A právě tak se výraz často používá, je-li řeč o efektech. Možná jste někdy narazili například na „ducking delay“, tedy ozvěnu, která se významně projeví pouze v pomlkách, kde jinak téměř neslyšitelné echo pořádně vyleze. U komprese znamená ducking právě ono „uhýbání“, popsané v předchozím hesle. Tento efekt může být velmi výrazný (hudba se téměř zcela ztlumí, jakmile DJ začne mluvit do mikrofonu), nebo naopak sotva slyšitelný (někdy je například dobré, když v nahrávce klávesy či kytary mírně uhýbají zpěvu).

Psáno pro časopis Muzikus