Rytmy Indie III - kaida č. 1

Rytmy Indie III - kaida č. 1
Rytmy Indie III - kaida č. 1

Při výuce hry na tabla se používají různé typy kompozic, které se žák nejprve učí recitovat pomocí již zmíněných slabik a pak i hrát na tabla. Tyto kompozice jsou zároveň cvičeními, etudami i sólovým materiálem, který pak hráč může použít ve svých sólech. Typ kompozice, se kterou se tablový adept setká nejdříve, je tzv. kaida. Kaida patří mezi kompozice cyklické, což znamená, že respektuje rytmický cyklus, tálu, s jejími přízvuky (tálí) a nepřízvuky (khálí). Má formu tématu s variacemi, které zpracovávají fráze z tématu. Jako praktický příklad nám poslouží kaida, která se většinou učí jako první pro svoji jednoduchou a názornou strukturu, zároveň však je dokonalým technickým cvičením.

 

Téma:

+ Dha Dha te teDha Dha Tin Na

o Ta Ta te teDha Dha Dhin Na

 

Téma svoji strukturou doslova kopíruje "koláčový0ť model tintalu, každý úder padá na jednu počítací dobu. První řádka tématu je stejná jako druhá, s jediným rozdílem - druhá část je nepřízvučná (khálí), tedy že bayan přestane hrát basový zvuk, takže místo DhaDhatete hrajeme TaTatete. Příchod khálí je zde však již předznamenán úderem Tin na konci první části. Na konci tématu se pak i na tomto místě hraje basový zvuk Ge, čili z Tin se stane Dhin. Tin se v této skladbě hraje stejně jako Tun (otevřený úder), ke kterému se přidává ke v levé ruce. Tradičně se téma hraje nejprve v pomalém tempu a pak se přejde do double-timu.

 

Samozřejmě nepředpokládám, že se všichni čtenáři tohoto seriálu hodlají učit na tabla (což bych bez učitele ani příliš nedoporučoval). Každý si však může tyto rytmy procvičit pomocí recitace a počítáním tály, což může přispět k rozvoji rytmického cítění, a třeba i k bližšímu porozumění nahrávek a koncertů indické klasické hudby. Rytmy je však možné i různými způsoby "přeložit0ť do řeči bicí soupravy či jiných nástrojů. Stačí trocha fantazie. Uvedu zde alespoň jeden příklad pro inspiraci:

 

Ta(Na) = snare drum, te = tom-tom, Tin = floor tom, Ge = bass drum (Dha tedy bude sd + bd)

 

Přepis tématu kaidy pro bicí soupravu by pak mohl vypadat takto:

 

Navíc můžeme levou nohou šlapat hi-hat na všechny čtyři doby.

Nyní se podívejme, co se dále děje při variačním zpracování tématu. V první variaci se většinou třikrát zopakuje první část tématu, zde DhaDhatete:

 

V 1:

Dha Dha te teDha Dha te teDha Dha te te Dha Dha Tin Na

Ta Ta te teTa Ta te teDha Dha te teDha Dha Dhin Na

V dalších variacích si hrajeme s frázemi DhaDha a tete, za variační částí se zde vždy cituje původní téma, DhaDhatete DhaDhaTinNa:

 

V 2:

Dha Dha te tete te te teDha Dha te te Dha Dha Tin Na

Ta Ta te tete te te teDha Dha te teDha Dha Dhin Na

 

V 3:

Dha Dha Dha Dhate te te teDha Dha te te Dha Dha Tin Na

Ta Ta Ta Ta te te te teDha Dha te teDha Dha Dhin Na

 

V4:

Dha te te Dhate te te teDha Dha te te Dha Dha Tin Na

Ta te te Tate te te teDha Dha te teDha Dha Dhin Na

 

Příště budeme pokračovat zajímavou sérií dalších variací této kaidy.

Psáno pro časopis Muzikus