Základy z hudební nauky v otázkách a odpovědích - Téma č. 9: Akordy (1. část, úvodní)

Základy hudební nauky v otázkách a odpovědích - 9)
Základy hudební nauky v otázkách a odpovědích - 9)

Na základě předcházejících dílů si už dnes můžeme uvést nejnezbytnější úvod do teorie akordů. Plně si je rozvedeme až později. Takže co je to akord?

Souzvuk tří a více tónů?

Ano, tónů, které jsou v určitém pořádku postavené v notách nad sebe.

A co power chordy u kytaristů, takzvané poloakordy? Tam jsou přece jen dva tóny?

To ovšem není akord v tom pravém slova smyslu. Za prvé se v podstatě jedná o harmonický interval, nejčastěji kvintu či kvartu, a za druhé jde právě o to, že u těchto základních power chordů nemůžeš jejich samostatným zahráním určit, zda se jedná o mollový či durový akord - chybí tam totiž tercie, která je z hlediska elementární stavby akordů nezbytná.

Samostatným zahráním?

Když totiž tento poloakord zahraješ osamoceně, tak neurčíš, zda je moll či dur. Když ho ale použiješ v kontextu nějakého doprovodu, tak tam už se to dá určit dle ostatních nástrojů.

Například u postupu A, F, G, A, kde u A předpokládáme Ami?

Tak. Podívej se na příklady dvou až čtyřtónových power chordů. A nyní ten terciový systém základních akordů. Základem souzvuku tří tónů je totiž tzv. kvintakord, kvinta, která se skládá ze dvou tercií.

Tercie a tercie - to nemůže dát dohromady kvintu.

Ale může. Zatím si zapamatujme, že u durových akordů je ta první, spodní tercie velká a druhá, ta nad ní, vrchní je malá. Mollové akordy mají naopak spodní tercii malou a vrchní velkou. Stačí si to zkusit, např. u akordu C. C dur je tvořen tóny c, e, g, což je: c-e (velká tercie, čtyři půltóny) + e-g (malá tercie, tři půltóny). No a c moll je c, es, g, což je c-es (malá tercie) + es-g (velké tercie). Podívej se na příklady.

A co když dáme dohromady dvě velké nebo dvě malé tercie?

To až příště...

Psáno pro časopis Muzikus